2013.06.10_Tiende Eo Wijers-prijsvraag_121

Tiende Eo Wijers-prijsvraag (2013-2015) over Stedelijke regio’s in transitie

6 juni 2013

3 minuten

Nieuws De Eo Wijers-stichting begint op 20 juni 2013 aan een nieuwe prijsvraag gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal. Het onderwerp is ‘stedelijke regio’s in transitie’. Het wordt de tiende prijsvraag sinds de oprichting van de stichting in 1982.

In de stedelijke regio’s moet volgens de Eo Wijers-stichting de kunst van het dynamische beheer voor wonen, werken en voorzieningen worden beoefend. Dit zijn programmeringsvraagstukken die in zowel krimp- als in groei- en stabilisatiegebieden spelen. Ook ligt hier de sleutel voor de transformatie naar duurzame energievoorziening.

Vormgeving van stad en land

In de komende maanden gaat ‘Eo Wijers’ op zoek naar een of enkele regio’s die bereid zijn samen met haar de prijsvraag te organiseren. De stichting richt zich daarbij op die stedelijke regio’s waar publieke en private partijen bovenlokaal samenwerken aan de vormgeving van stad en land; die bevinden zich door heel het land, van het stadsgewest Middelburg/Vlissingen tot de stedelijke regio Groningen/Assen en van de stedendriehoek Apeldoorn/Deventer/Zutphen tot de Metropoolregio Amsterdam.

De Eo Wijers-prijsvraag geeft veel aandacht aan het ondersteunen van publieke partijen bij sturingsvraagstukken. De negende Eo Wijers-prijsvraag (2011-2012), die ging over de Veenkoloniën, heeft de toon gezet voor deze tiende. Het gaat niet om blauwdrukken, wel om procesplanning in ruimte en tijd, gericht op enkele urgente gebiedsopgaven met stippen op de horizon. Het gaat ook om verbonden overheden die met burgers en bedrijven samen werken aan veelbelovende veranderprojecten.

Een prijsvraag in drie fasen

De prijsvragen van de Eo Wijers-stichting verlopen elke keer anders, afhankelijk van de thematiek en het aantal deelnemende regio’s. Wel staat vast dat de prijsvraag drie fasen kent.

In de eerste fase wordt met een reeks werkconferenties gezocht naar een of meer regio’s die een interessante opgave hebben en daar energie in willen steken. De tweede fase is de eigenlijke prijsvraag, die zich richt op multidisciplinaire teams. Deze fase eindigt met gezamenlijke jurering door de vakjury en de streekjury. Ter afsluiting is er een feestelijke prijsuitreiking.

In de derde fase ligt de nadruk op het stimuleren van doorwerking van de winnende ideeën met als doel het daadwerkelijk realiseren van meer ruimtelijke kwaliteit in de stedelijke regio.

De vakjury van de tiende prijsvraag staat zoals gewoonlijk onder voorzitterschap van een van de leden van het College van Rijksbouwmeesters.

20 juni: terugkijken en verkennen

Op 20 juni 2013 organiseert de stichting een tweeluik waarin wordt teruggekeken op de vorige prijsvraag, over de Veenkoloniën, en waarin de onderwerpen van de nieuwe prijsvraag worden verkend. Dit tweeluik vindt plaats in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam.

Klik hier voor meer informatie.

Inschrijven kan via de website van de Eo Wijers-stichting.

Meer informatie

Bekijk de brochure over de Eo Wijers-prijsvraag 2013-2015.

Meer informatie en inschrijven voor de conferentie op 20 juni ga naar www.eowijers.nl

Persvoorlichting via Pieter Maessen, maessen@maessenweb.nl of 06 -2278 0688.

Secretariaat Eo Wijers-stichting: Jeroen Niemans, jeroen.niemans@platform31.nl.


Cover: ‘2013.06.10_Tiende Eo Wijers-prijsvraag_121’Meest recent

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024

Centraal Station in Rotterdam door Alexandre Rotenberg (bron: Shutterstock)

De plint programmeren met data: onderbouwing in plaats van onderbuik

Aantrekkelijke plinten zijn van groot belang voor een levendige en aantrekkelijke stad, maar hoe zorg je als gebiedsontwikkelaar voor het ideale programma? Keuzes onderbouwen met data in plaats van de onderbuik laten spreken.

Uitgelicht
Analyse

22 mei 2024