2013.06.10_Tiende Eo Wijers-prijsvraag_121

Tiende Eo Wijers-prijsvraag (2013-2015) over Stedelijke regio’s in transitie

6 juni 2013

3 minuten

Nieuws De Eo Wijers-stichting begint op 20 juni 2013 aan een nieuwe prijsvraag gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op regionale schaal. Het onderwerp is ‘stedelijke regio’s in transitie’. Het wordt de tiende prijsvraag sinds de oprichting van de stichting in 1982.

In de stedelijke regio’s moet volgens de Eo Wijers-stichting de kunst van het dynamische beheer voor wonen, werken en voorzieningen worden beoefend. Dit zijn programmeringsvraagstukken die in zowel krimp- als in groei- en stabilisatiegebieden spelen. Ook ligt hier de sleutel voor de transformatie naar duurzame energievoorziening.

Vormgeving van stad en land

In de komende maanden gaat ‘Eo Wijers’ op zoek naar een of enkele regio’s die bereid zijn samen met haar de prijsvraag te organiseren. De stichting richt zich daarbij op die stedelijke regio’s waar publieke en private partijen bovenlokaal samenwerken aan de vormgeving van stad en land; die bevinden zich door heel het land, van het stadsgewest Middelburg/Vlissingen tot de stedelijke regio Groningen/Assen en van de stedendriehoek Apeldoorn/Deventer/Zutphen tot de Metropoolregio Amsterdam.

De Eo Wijers-prijsvraag geeft veel aandacht aan het ondersteunen van publieke partijen bij sturingsvraagstukken. De negende Eo Wijers-prijsvraag (2011-2012), die ging over de Veenkoloniën, heeft de toon gezet voor deze tiende. Het gaat niet om blauwdrukken, wel om procesplanning in ruimte en tijd, gericht op enkele urgente gebiedsopgaven met stippen op de horizon. Het gaat ook om verbonden overheden die met burgers en bedrijven samen werken aan veelbelovende veranderprojecten.

Een prijsvraag in drie fasen

De prijsvragen van de Eo Wijers-stichting verlopen elke keer anders, afhankelijk van de thematiek en het aantal deelnemende regio’s. Wel staat vast dat de prijsvraag drie fasen kent.

In de eerste fase wordt met een reeks werkconferenties gezocht naar een of meer regio’s die een interessante opgave hebben en daar energie in willen steken. De tweede fase is de eigenlijke prijsvraag, die zich richt op multidisciplinaire teams. Deze fase eindigt met gezamenlijke jurering door de vakjury en de streekjury. Ter afsluiting is er een feestelijke prijsuitreiking.

In de derde fase ligt de nadruk op het stimuleren van doorwerking van de winnende ideeën met als doel het daadwerkelijk realiseren van meer ruimtelijke kwaliteit in de stedelijke regio.

De vakjury van de tiende prijsvraag staat zoals gewoonlijk onder voorzitterschap van een van de leden van het College van Rijksbouwmeesters.

20 juni: terugkijken en verkennen

Op 20 juni 2013 organiseert de stichting een tweeluik waarin wordt teruggekeken op de vorige prijsvraag, over de Veenkoloniën, en waarin de onderwerpen van de nieuwe prijsvraag worden verkend. Dit tweeluik vindt plaats in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam.

Klik hier voor meer informatie.

Inschrijven kan via de website van de Eo Wijers-stichting.

Meer informatie

Bekijk de brochure over de Eo Wijers-prijsvraag 2013-2015.

Meer informatie en inschrijven voor de conferentie op 20 juni ga naar www.eowijers.nl

Persvoorlichting via Pieter Maessen, maessen@maessenweb.nl of 06 -2278 0688.

Secretariaat Eo Wijers-stichting: Jeroen Niemans, jeroen.niemans@platform31.nl.


Cover: ‘2013.06.10_Tiende Eo Wijers-prijsvraag_121’Meest recent

Weespersluis, Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Woningbouw versnellen? Graag. Risico’s lopen met grondbeleid? Liever niet. Deze vijf opties kunnen helpen

Het is een lastige tijd: wel of niet actief grondbeleid gaan voeren als gemeente om de woningbouw aan te jagen? Volgens Erik Berkelmans kan het ook via de faciliterende kant en hij reikt daarvoor 5 panklare suggesties aan.

Analyse

5 juni 2023

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023