Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Tienpuntenplan Bouwend Nederland

20 juni 2012

3 minuten

Nieuws Met tien slimme maatregelen kunnen we via de bouwsector de hele Nederlandse economie weer perspectief geven” stelt Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. “Het probleem moet daar aangepakt worden, want dat levert snel het meeste resultaat.”

De economische crisis trekt met name in de bouw diepe sporen. Het Lente-akkoord doet daar nog een stevige schep bovenop. Ter illustratie: sinds het begin van de crisis eind 2008 is de bouwomzet met 7,8 miljard euro (-15%) teruggelopen en zijn er al bijna 35.000 banen verloren gegaan van medewerkers die onder de bouw-cao vallen. Nu wordt onze aangeslagen bouwsector nog harder getroffen door de extra bezuinigingen en lastenverzwaringen. Uit EIB-berekeningen blijkt namelijk dat daardoor nog eens 26 miljard euro bouwproductie verloren gaat. Als daar de effecten van de andere bezuinigingsmaatregelen (zoals de btw-verhoging) bij worden opgeteld zal de bouwproductie lange tijd met 5 miljard euro per jaar – ofwel bijna 1 procent economische groei – afnemen en zullen nog eens 30.000 bouwvakkers en andere werknemers hun baan verliezen.

mogelijkheden voor starters opnieuw verder ingeperkt

Als het leven namelijk zo veel duurder wordt en de overheid zo veel snoeit, wordt er nog minder geïnvesteerd, minder verbouwd en nog veel minder nieuw gebouwd. Ondertussen worden de , zodat zij de komende jaren niet eens kunnen kopen – en voor huren onderaan de lijst komen. Ook dat laatste verandert niet, want de investeringscapaciteit van de corporaties wordt verder uitgehold. Kortom: je moet in het algemeen belang iets doen waardoor veel Nederlanders weer kunnen verhuizen, weer vertrouwen krijgen in de economie.

Om de brede bouwsector en alle aanpalende economische branches uit de crisis te helpen wil Bouwend Nederland dat de volgende tien maatregelen snel worden doorgevoerd:

  1. Starters en jonge gezinnen hebben extra steun nodig; woonsparen zou helpen
  2. Corporatiesector moet kunnen blijven investeren in de woningmarkt
  3. Ontwikkeling van een middensegment huursector (650 tot 900 euro)
  4. Geen verdere ingrepen in de hypotheekrenteaftrek
  5. Niet verder bezuinigen op budgetten voor infrastructuur
  6. Budgetten voor nieuwbouw en onderhoud van scholen samenvoegen
  7. Verduurzaming van de bestaande woningen en gebouwen stimuleren
  8. Scheiden van wonen en zorg versneld invoeren
  9. Versnellen van procedures en besluitvorming
  10. Lagere grondprijzen en faciliterend grondbeleid door gemeenten

Als de problemen op die manier worden aangepakt, komt er herstel in een van de meest belangrijke sectoren van de gehele Nederlandse economie – en dus voor heel Nederland. In een ‘normale’ situatie draag de bouw met miljarden bij aan de totale economische groei. Nu zet de bouw echter een rem, die er nodig af moet.

Maar er is meer dan alleen omzetcijfers

: de bouwproductie mag niet nog verder onderuit gaan, omdat er vele, vele bouwopgaven maatschappelijk noodzakelijk zijn. Het gaat dan om de bouw van minstens 500.000 nieuwe woningen tot 2020, verbetering en verduurzaming van bestaande woningen en gebouwen (zorginstellingen en scholen), de herstructurering van verouderde wijken, de aanpak van leegstaande kantoren en de aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur. Als we daar nu niet in investeren, betalen we daar als maatschappij straks de rekening van.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023