Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Tienpuntenplan Bouwend Nederland

20 juni 2012

3 minuten

Nieuws Met tien slimme maatregelen kunnen we via de bouwsector de hele Nederlandse economie weer perspectief geven” stelt Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. “Het probleem moet daar aangepakt worden, want dat levert snel het meeste resultaat.”

De economische crisis trekt met name in de bouw diepe sporen. Het Lente-akkoord doet daar nog een stevige schep bovenop. Ter illustratie: sinds het begin van de crisis eind 2008 is de bouwomzet met 7,8 miljard euro (-15%) teruggelopen en zijn er al bijna 35.000 banen verloren gegaan van medewerkers die onder de bouw-cao vallen. Nu wordt onze aangeslagen bouwsector nog harder getroffen door de extra bezuinigingen en lastenverzwaringen. Uit EIB-berekeningen blijkt namelijk dat daardoor nog eens 26 miljard euro bouwproductie verloren gaat. Als daar de effecten van de andere bezuinigingsmaatregelen (zoals de btw-verhoging) bij worden opgeteld zal de bouwproductie lange tijd met 5 miljard euro per jaar – ofwel bijna 1 procent economische groei – afnemen en zullen nog eens 30.000 bouwvakkers en andere werknemers hun baan verliezen.

mogelijkheden voor starters opnieuw verder ingeperkt

Als het leven namelijk zo veel duurder wordt en de overheid zo veel snoeit, wordt er nog minder geïnvesteerd, minder verbouwd en nog veel minder nieuw gebouwd. Ondertussen worden de , zodat zij de komende jaren niet eens kunnen kopen – en voor huren onderaan de lijst komen. Ook dat laatste verandert niet, want de investeringscapaciteit van de corporaties wordt verder uitgehold. Kortom: je moet in het algemeen belang iets doen waardoor veel Nederlanders weer kunnen verhuizen, weer vertrouwen krijgen in de economie.

Om de brede bouwsector en alle aanpalende economische branches uit de crisis te helpen wil Bouwend Nederland dat de volgende tien maatregelen snel worden doorgevoerd:

  1. Starters en jonge gezinnen hebben extra steun nodig; woonsparen zou helpen
  2. Corporatiesector moet kunnen blijven investeren in de woningmarkt
  3. Ontwikkeling van een middensegment huursector (650 tot 900 euro)
  4. Geen verdere ingrepen in de hypotheekrenteaftrek
  5. Niet verder bezuinigen op budgetten voor infrastructuur
  6. Budgetten voor nieuwbouw en onderhoud van scholen samenvoegen
  7. Verduurzaming van de bestaande woningen en gebouwen stimuleren
  8. Scheiden van wonen en zorg versneld invoeren
  9. Versnellen van procedures en besluitvorming
  10. Lagere grondprijzen en faciliterend grondbeleid door gemeenten

Als de problemen op die manier worden aangepakt, komt er herstel in een van de meest belangrijke sectoren van de gehele Nederlandse economie – en dus voor heel Nederland. In een ‘normale’ situatie draag de bouw met miljarden bij aan de totale economische groei. Nu zet de bouw echter een rem, die er nodig af moet.

Maar er is meer dan alleen omzetcijfers

: de bouwproductie mag niet nog verder onderuit gaan, omdat er vele, vele bouwopgaven maatschappelijk noodzakelijk zijn. Het gaat dan om de bouw van minstens 500.000 nieuwe woningen tot 2020, verbetering en verduurzaming van bestaande woningen en gebouwen (zorginstellingen en scholen), de herstructurering van verouderde wijken, de aanpak van leegstaande kantoren en de aanleg van boven- en ondergrondse infrastructuur. Als we daar nu niet in investeren, betalen we daar als maatschappij straks de rekening van.


Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Het Rijk erbij betrekken om louter voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024