2015.02.28_Toekomstvisies op Zuidas na vijftienjarige verbouwing_660

Toekomstvisies op Zuidas na vijftienjarige verbouwing

28 februari 2015

1 minuut

Nieuws
Het Rijk en lokale overheden willen 1,9 miljard euro investeren in een betere bereikbaarheid van de Zuidas. Hoe gaat de belangrijkste kantorenlocatie van Nederland eruitzien na de aanleg van het Zuidasdok?

Het project Zuidasdok omvat de reconstructie en uitbreiding van de A10 en de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, het onder de grond brengen van een kilometer A10 bij het centrum van de Zuidas en de reconstructie en uitbreiding van station Amsterdam Zuid. De huidige Visie Zuidas (2009) stamt uit de vette jaren voor de crisis. Ondertussen zijn de plannen diverse keren bijgesteld. En ook de marktpartijen doen niet meer mee. Het hoeft dus geen verbazing te wekken dat gemeente Amsterdam haar visie wil actualiseren.

Vastgoedmarkt nam een voorschot op die discussie en legde drie professionals - Rudy Stroink, Jeroen Jansen en Friso de Zeeuw- de vraag voor: hoe moet de Zuidas eruitzien na de infrastructurele verbouwing? Lees het artikel uit de februari-editie van Vastgoedmarkt.


Cover: ‘2015.02.28_Toekomstvisies op Zuidas na vijftienjarige verbouwing_660’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022