Toetsversie Omgevingswet en staatssteun

18 maart 2013

2 minuten

Nieuws Op 28 februari is de zogenaamde toetsversie van de Omgevingswet aan een aantal organisaties gezonden om commentaar. Het wetsvoorstel is daarmee ‘maatschappelijk openbaar’ geworden. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuwe Omgevingswet. Ook op andere terrein was er beweging: de Europese Commissie oordeelde dat de gemeente Leidschendam-Voorburg ongeoorloofde staatssteun heeft verleend aan het samenwerkingsverband Schouten de Jong Bouwfonds (SJB). De commissie stelde zich op het standpunt dat SJB voor het project Damplein in Leidschendam per saldo ongeveer € 6,9 miljoen aan ongeoorloofde staatssteun heeft ontvangen (met name door een grondprijsverlaging bij een aanvullende overeenkomst), die moet worden terugbetaald.

Het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg beraadt zich op een beroep tegen het besluit van de Europese Commissie bij het Europese Hof. Dit betekent dat lopende (de voorbereiding van) dit beroep terughoudendheid geboden is bij het becommentariëren van het standpunt van de Commissie in de casus in kwestie.

Wat wel om commentaar vraagt is een passage in de uitspraak van de Commissie, waarin de commissie een oordeel geeft over de toepassing van de in de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling algemeen gangbare methode van de residuele grondwaardeberekening, door de Commissie restwaardemethode genoemd. Daarover overweegt de Commissie dat de restwaardemethode voor het onderbouwen van de prijsverlaging in dit geval niet voldoet aan de eisen die aan een bepalingsmethode kunnen worden gesteld, omdat de financiële gevolgen van dalende huizenprijzen dan volledig bij de gemeente komen te liggen.

Voor heronderhandelingen over contracten in het kader van gebiedsontwikkeling betekent dit dat partijen zich goed moeten realiseren dat de Commissie kritisch staat tegenover het simpelweg verlagen van de grondprijzen binnen een bestaand contract, ook al er is een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. Wat volgens de Commissie wel is toegestaan, is het beëindigen van contracten die niet meer uitvoerbaar zijn. Aansluitend kan de gemeente vanzelfsprekend aanbesteden, of zonder (openbare) aanbesteding een nieuwe overeenkomst sluiten met andere of met dezelfde marktpartijen. Dit vergt zorgvuldig opereren en nauwkeurig formuleren.

Zo staat het recht rond gebiedsontwikkeling weer volop in de belangstelling. Deze en andere actuele ontwikkelingen komen uitgebreid aan de orde tijdens de meerdaagse cursus gebiedsontwikkeling van het IBR (www.ibr.nl/agenda), die op 2 april start.

Prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman


Portret - Arjan Bregman

Door Arjan Bregman

Instituut voor Bouwrecht/ASRE


Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023