Toetsversie Omgevingswet en staatssteun

18 maart 2013

2 minuten

Nieuws Op 28 februari is de zogenaamde toetsversie van de Omgevingswet aan een aantal organisaties gezonden om commentaar. Het wetsvoorstel is daarmee ‘maatschappelijk openbaar’ geworden. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuwe Omgevingswet. Ook op andere terrein was er beweging: de Europese Commissie oordeelde dat de gemeente Leidschendam-Voorburg ongeoorloofde staatssteun heeft verleend aan het samenwerkingsverband Schouten de Jong Bouwfonds (SJB). De commissie stelde zich op het standpunt dat SJB voor het project Damplein in Leidschendam per saldo ongeveer € 6,9 miljoen aan ongeoorloofde staatssteun heeft ontvangen (met name door een grondprijsverlaging bij een aanvullende overeenkomst), die moet worden terugbetaald.

Het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg beraadt zich op een beroep tegen het besluit van de Europese Commissie bij het Europese Hof. Dit betekent dat lopende (de voorbereiding van) dit beroep terughoudendheid geboden is bij het becommentariëren van het standpunt van de Commissie in de casus in kwestie.

Wat wel om commentaar vraagt is een passage in de uitspraak van de Commissie, waarin de commissie een oordeel geeft over de toepassing van de in de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling algemeen gangbare methode van de residuele grondwaardeberekening, door de Commissie restwaardemethode genoemd. Daarover overweegt de Commissie dat de restwaardemethode voor het onderbouwen van de prijsverlaging in dit geval niet voldoet aan de eisen die aan een bepalingsmethode kunnen worden gesteld, omdat de financiële gevolgen van dalende huizenprijzen dan volledig bij de gemeente komen te liggen.

Voor heronderhandelingen over contracten in het kader van gebiedsontwikkeling betekent dit dat partijen zich goed moeten realiseren dat de Commissie kritisch staat tegenover het simpelweg verlagen van de grondprijzen binnen een bestaand contract, ook al er is een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. Wat volgens de Commissie wel is toegestaan, is het beëindigen van contracten die niet meer uitvoerbaar zijn. Aansluitend kan de gemeente vanzelfsprekend aanbesteden, of zonder (openbare) aanbesteding een nieuwe overeenkomst sluiten met andere of met dezelfde marktpartijen. Dit vergt zorgvuldig opereren en nauwkeurig formuleren.

Zo staat het recht rond gebiedsontwikkeling weer volop in de belangstelling. Deze en andere actuele ontwikkelingen komen uitgebreid aan de orde tijdens de meerdaagse cursus gebiedsontwikkeling van het IBR (www.ibr.nl/agenda), die op 2 april start.

Prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman


Portret - Arjan Bregman

Door Arjan Bregman

Instituut voor Bouwrecht/ASRE


Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023