Toetsversie Omgevingswet en staatssteun

18 maart 2013

2 minuten

Nieuws Op 28 februari is de zogenaamde toetsversie van de Omgevingswet aan een aantal organisaties gezonden om commentaar. Het wetsvoorstel is daarmee ‘maatschappelijk openbaar’ geworden. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuwe Omgevingswet. Ook op andere terrein was er beweging: de Europese Commissie oordeelde dat de gemeente Leidschendam-Voorburg ongeoorloofde staatssteun heeft verleend aan het samenwerkingsverband Schouten de Jong Bouwfonds (SJB). De commissie stelde zich op het standpunt dat SJB voor het project Damplein in Leidschendam per saldo ongeveer € 6,9 miljoen aan ongeoorloofde staatssteun heeft ontvangen (met name door een grondprijsverlaging bij een aanvullende overeenkomst), die moet worden terugbetaald.

Het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg beraadt zich op een beroep tegen het besluit van de Europese Commissie bij het Europese Hof. Dit betekent dat lopende (de voorbereiding van) dit beroep terughoudendheid geboden is bij het becommentariëren van het standpunt van de Commissie in de casus in kwestie.

Wat wel om commentaar vraagt is een passage in de uitspraak van de Commissie, waarin de commissie een oordeel geeft over de toepassing van de in de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling algemeen gangbare methode van de residuele grondwaardeberekening, door de Commissie restwaardemethode genoemd. Daarover overweegt de Commissie dat de restwaardemethode voor het onderbouwen van de prijsverlaging in dit geval niet voldoet aan de eisen die aan een bepalingsmethode kunnen worden gesteld, omdat de financiële gevolgen van dalende huizenprijzen dan volledig bij de gemeente komen te liggen.

Voor heronderhandelingen over contracten in het kader van gebiedsontwikkeling betekent dit dat partijen zich goed moeten realiseren dat de Commissie kritisch staat tegenover het simpelweg verlagen van de grondprijzen binnen een bestaand contract, ook al er is een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. Wat volgens de Commissie wel is toegestaan, is het beëindigen van contracten die niet meer uitvoerbaar zijn. Aansluitend kan de gemeente vanzelfsprekend aanbesteden, of zonder (openbare) aanbesteding een nieuwe overeenkomst sluiten met andere of met dezelfde marktpartijen. Dit vergt zorgvuldig opereren en nauwkeurig formuleren.

Zo staat het recht rond gebiedsontwikkeling weer volop in de belangstelling. Deze en andere actuele ontwikkelingen komen uitgebreid aan de orde tijdens de meerdaagse cursus gebiedsontwikkeling van het IBR (www.ibr.nl/agenda), die op 2 april start.

Prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman


Portret - Arjan Bregman

Door Arjan Bregman

Instituut voor Bouwrecht/ASRE


Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024