Toetsversie Omgevingswet en staatssteun

18 maart 2013

2 minuten

Nieuws Op 28 februari is de zogenaamde toetsversie van de Omgevingswet aan een aantal organisaties gezonden om commentaar. Het wetsvoorstel is daarmee ‘maatschappelijk openbaar’ geworden. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuwe Omgevingswet. Ook op andere terrein was er beweging: de Europese Commissie oordeelde dat de gemeente Leidschendam-Voorburg ongeoorloofde staatssteun heeft verleend aan het samenwerkingsverband Schouten de Jong Bouwfonds (SJB). De commissie stelde zich op het standpunt dat SJB voor het project Damplein in Leidschendam per saldo ongeveer € 6,9 miljoen aan ongeoorloofde staatssteun heeft ontvangen (met name door een grondprijsverlaging bij een aanvullende overeenkomst), die moet worden terugbetaald.

Het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg beraadt zich op een beroep tegen het besluit van de Europese Commissie bij het Europese Hof. Dit betekent dat lopende (de voorbereiding van) dit beroep terughoudendheid geboden is bij het becommentariëren van het standpunt van de Commissie in de casus in kwestie.

Wat wel om commentaar vraagt is een passage in de uitspraak van de Commissie, waarin de commissie een oordeel geeft over de toepassing van de in de Nederlandse praktijk van gebiedsontwikkeling algemeen gangbare methode van de residuele grondwaardeberekening, door de Commissie restwaardemethode genoemd. Daarover overweegt de Commissie dat de restwaardemethode voor het onderbouwen van de prijsverlaging in dit geval niet voldoet aan de eisen die aan een bepalingsmethode kunnen worden gesteld, omdat de financiële gevolgen van dalende huizenprijzen dan volledig bij de gemeente komen te liggen.

Voor heronderhandelingen over contracten in het kader van gebiedsontwikkeling betekent dit dat partijen zich goed moeten realiseren dat de Commissie kritisch staat tegenover het simpelweg verlagen van de grondprijzen binnen een bestaand contract, ook al er is een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. Wat volgens de Commissie wel is toegestaan, is het beëindigen van contracten die niet meer uitvoerbaar zijn. Aansluitend kan de gemeente vanzelfsprekend aanbesteden, of zonder (openbare) aanbesteding een nieuwe overeenkomst sluiten met andere of met dezelfde marktpartijen. Dit vergt zorgvuldig opereren en nauwkeurig formuleren.

Zo staat het recht rond gebiedsontwikkeling weer volop in de belangstelling. Deze en andere actuele ontwikkelingen komen uitgebreid aan de orde tijdens de meerdaagse cursus gebiedsontwikkeling van het IBR (www.ibr.nl/agenda), die op 2 april start.

Prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman


Portret - Arjan Bregman

Door Arjan Bregman

Instituut voor Bouwrecht/ASRE


Meest recent

Aeisso Boelman door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Vakwerk gevraagd voor gebiedsontwikkeling in onzekere tijden

Columnist Aeisso Boelman ziet de huidige moeilijke marktomstandigheden niet direct veranderen. Partijen in gebiedsontwikkeling kunnen de pijn wel verzachten door anders samen te werken. “Te starre afspraken staan langjarig commitment in de weg.”

Opinie

5 december 2022

Marco Pastors door Reinier Bergsma (bron: BPD Gebiedsontwikkeling)

Zuid op eigen benen laten staan: de inzet van Marco Pastors

Marco Pastors mag leiding geven aan de vernieuwing van Rotterdam Zuid. Een gebied waar het stapelen van stenen alleen niet voldoende is. Ook in andere domeinen moet voortgang worden geboekt. Hoe gaat de oud-wethouder van Rotterdam daarbij te werk?

Interview

5 december 2022

ODE Exterieur luchtfoto door ODE (bron: ODE)

Apotheose ODE: aanpak Zuidelijke IJ-oever culmineert in nieuwbouw Booking

Waar voorheen de post werd overgeslagen van het naastgelegen spoor, werkt Booking.com nu in een enorm gebouw naar ontwerp van UN Studio. Het is het sluitstuk van het Oosterdokseiland en daarmee van de herontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever.

Casus

2 december 2022