Thumb_geld_0_1000px

Toolbox Financieringsconstructies

6 november 2012

2 minuten

Onderzoek Sinds enkele maanden is de website ‘Toolbox Financieringsconstructies’ in de lucht. Aan dit initiatief van Agentschap NL, in opdracht van het Ministerie van BZK, hebben Fakton-adviseurs Erwin Daalhuisen en Gert-Joost Peek (expert bij Duurzaam Gebouwd) meegewerkt.

Hoofdzakelijk door de financiële crisis, maar ook door de terugtredende rol van de landelijke overheid in de gebiedsontwikkeling en het wegvallen van veel subsidies is in Nederland een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor financiering op gang gekomen. Daar wordt iedere dag aan gewerkt en er komen steeds meer innovatieve constructies bij.

Bomen van het bos onderscheiden

Om de betrokkenen in het werkveld te helpen de bomen van het bos te onderscheiden, is de Toolbox samengesteld. Op de betreffende website zijn allerlei vormen van creatieve financiële constructies op het gebied van vastgoed en ruimte verzameld. Inmiddels zijn ruim zestig ‘constructies’ – de puur technische vorm van een financieringsmogelijkheid of investeringsconditie – in een informatieblad gegoten. Daarbij worden voorbeeldprojecten beschreven, en er staan contactpersonen bij van die voorbeeldprojecten die er meer over kunnen vertellen.

Inspiratie

De Toolbox is een handig instrument, dat bij het doorbladeren beslist inspiratie zal opleveren. En het is een levend medium, geen boekwerk dat bij de drukpers al achterhaald is. Iedere gebruiker van de website kan reacties geven op de constructies, met nieuwe voorbeelden komen of zelfs innovatieve methodes voordragen voor plaatsing in de Toolbox. Op deze manier helpt Fakton breed toepasbare innovaties te ontwikkelen die helpen bij het financieren van gebiedsontwikkelingen.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024