Thumb_kantoren_0_667px

Top 25: Succesvolle kantoorlocaties

10 juni 2013

2 minuten

Nieuws Ja, er zijn locaties waar amper kantoren leeg staan. "In de markt is een steeds duidelijkere omslag te zien naar grootstedelijke knooppunten, met name in de Randstad."

Het kantoor Jones Lang en LaSalle bracht de kantoormarkt in kaart, onder meer door te kijken naar de zogenoemde aanbod/opname-ratio: "Een belangrijke indicator voor de vitaliteit van een kantoorlocatie", staat in het onderzoek. De indicator drukt uit hoeveel tijd het kost voor het aanbod op een bepaalde locaties is opgenomen, "uitgaande van het gemiddelde jaarlijkse opnamevolume". Als er weinig ruimte beschikbaar is en deze ook snel wordt opgenomen, is de ratio laag.

De lijst van gemeenten met de meeste leegstand komt grotendeels overeen met deze top 10 van leegstandgemeenten.

Ranglijst

Jones Lang en LaSalle onderscheidt zes soorten gebieden voor kantoorparken, en benoemd de winnaars per gebied. Aan de hand van 57 indicatoren benoemd het kantoor de best scorende locaties per gebiedstype. Ook de algehele ranglijst is op deze manier tot stand gekomen:

 1. Amsterdam - Zuidas
 2. Den Haag - Beatrixkwartier
 3. Amsterdam - Zuidoost Centrum
 4. Amsterdam - IJ-oevers
 5. Den Haag - Nieuw Centrum
 6. Utrecht - Stationsgebied
 7. Rotterdam - Central District
 8. Den Bosch - Paleiskwartier
 9. Amsterdam - Grachtengordel
 10. Haarlemmermeer - Schiphol - Centrum
 11. Rotterdam - Centrum
 12. Haarlemmermeer - Hoofddorp - Beukenhorst Zuid
 13. Eindhoven -High Tech Campus
 14. Utrecht - Centrum
 15. Amsterdam - Omval
 16. Amsterdam - Zuid
 17. Rotterdam - Kop Van Zuid
 18. Den Haag - Centrum
 19. Amersfoort - Centrum
 20. Amsterdam - Oost
 21. Rotterdam - Aangrenzend Centrum
 22. Leiden - Plesmanboulevard/Bio-Science Park
 23. Arnhem - Centrum
 24. Utrecht - Rijnsweerd/De Uithof
 25. Groningen - Centrum

Niet in de top van de lijst maar wel de grootste stijger is kantoorlocatie De Batterijen in Veenendaal, bekend als Business Park Het Vizier, "een relatief kleine locatie die sterk in ontwikkeling is". Er is een nieuw kantoor voor Unit4 Accountancy gebouwd; Van der Valk bouwt een hotelcomplex op de locatie. "In de nabije toekomst zal het gebied nog beter ontsloten worden door de aanleg van een nieuwe toegangsweg", meldt het onderzoek.

"Vanwege de relatief grote marktdynamiek op deze relatief kleine locatie is dit de sterkste stijger."

Grootste daler in de ranking is het Eindhovense Gestel. "Vorig jaar vormde dit gebied samen met de High Tech Campus nog één locatie. Dit jaar is de High Tech Campus een afzonderlijke locatie geworden. In de Ranking 2013 is Gestel hierdoor fors gedaald."


Cover: ‘Thumb_kantoren_0_667px’


Door Nico van Wijk

Journalist bij Reed Business


Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024