2015.01.20_Topsectoren kunnen niet zonder de regio's_1320

Topsectoren kunnen niet zonder de regio's, de regio's kunnen niet zonder topsectoren

20 januari 2016

3 minuten

Nieuws
“Er is geen sprake van een keuze tussen landelijke topsectoren en technologie- en innovatiebeleid door regio’s. Sterke topsectoren kunnen niet zonder sterke regio’s en omgekeerd is het net zo”, aldus Bertholt Leeftink, Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken in zijn openingsspeech op het door Buck Consultants International georganiseerde congres “Topsectoren en Regio”.

Meer dan 250 vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen, aanjaagorganisaties en overheden kwamen net voor kerstmis naar Utrecht om gezamenlijk met 10 sprekers de relatie tussen topsectoren en regio te verkennen. In het topsectorenbeleid staat de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden centraal in 9 kernsectoren van de Nederlandse economie. Daarbij gaat het primair om kennis en innovatie, maar ook human capital, internationalisering en regeldruk staan hoog op de agenda’s. Uiteindelijk doel is om in 2020 tenminste € 500 mln in PPS innovatie te investeren, 2,5% van het Bruto Binnenlands Product aan R&D te besteden en in de top 5 van de Global Competitiveness Index te staan.

Samenwerking

Tijdens het eerste BCI-debat in 2011 bleek dat de afstand tussen enerzijds het Rijksbeleid en anderzijds de inspanningen van provincies, samenwerkingsverbanden en gemeenten groot was. Nu, 4 jaar later, is de samenwerking een stuk inniger. Natuurlijk omdat de R&D-inspanningen die door het topsectorenbeleid gestimuleerd worden altijd ergens ‘neerdalen’ in Nederland. Maar ook de eind 2014 door EZ, provincies, MKB en Topsectoren ondertekende MKB Samenwerkingsagenda speelt hierin een grote rol. Leeftink: “Onze gezamenlijke ambitie is de MKB innovatie-instrumenten en dienstverlening voor het MKB toegankelijk, transparant en efficiënt te organiseren”. De EZ-topman toonde zich verheugd met het groeiende budget voor de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling, dat groeide van 32 miljoen euro in 2014 naar 50 miljoen euro in 2015. Daarmee wordt versplintering van budgetten voorkomen en kan een bedrijf - waar dan ook in Nederland gevestigd - beroep doen op één uniforme regeling voor innovatie-advies, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerking.

Provincies

De EZ-gedeputeerde van Gelderland Michiel Scheffer en zijn collega van Noord-Brabant Bert Pauli onderstreepten de goede samenwerking met het Rijk. Zij werden door debatvoorzitter Paul Bleumink uitgenodigd om enkele succesverhalen in hun regio’s toe te lichten en die kans lieten ze zich natuurlijk niet ontgaan. Health in Gelderland en High Tech Systems in Noord-Brabant zijn hiervan goede voorbeelden. “Maar in de financiering van innovatie-initiatieven die willen doorgroeien en bedragen tussen de 5 en 20 miljoen euro nodig hebben, is er nog wel sprake van een gat”, aldus Scheffer, “Ik hoop dat EFSI (de zogenaamde Juncker-gelden) daar een bijdrage aan kunnen leveren.”

Topsectoren kunnen niet zonder de regio's, de regio's kunnen niet zonder topsectoren - Afbeelding 1

-

Topsectoren kunnen niet zonder de regio's, de regio's kunnen niet zonder topsectoren - Afbeelding 1


Pauli bepleitte een bredere innovatiebenadering: ”We moeten de cross-overs tussen beleidsterreinen actief oppakken om belangrijke maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Dit vraagt enerzijds afstemming tussen verschillende beleidsterreinen als economie, arbeidsmarkt, onderwijs, milieu, infrastructuur en zorg en anderzijds nieuwe businessmodellen voor disruptieve innovaties, zoals circulaire economie. Dat soort verbindingen en nieuwe businessmodellen hebben we echt nodig om sterk en concurrerend te blijven.” Beide gedeputeerden stelden zich ruimhartig op als het gaat om samenwerking over de provinciegrenzen heen. “We moeten het gezamenlijk doen, ook met de buurregio’s in Duitsland en België.”

Slotsom

Ondanks de steeds soepelere samenwerking tussen alle betrokkenen is het grote doel van 2,5% BBP aan R&D nog niet bereikt. De laatst bekende stand is pakweg 2%. Met o.a. de MIT-regeling en verbetering van Vroege Fase Financiering ligt het beleid wel op koers, zo vonden de beleidsmakers. Opgave voor 2016 is het ‘verstevigen en verbeteren van de MKB-samenwerkingsagenda.” Dat is jargon voor concretisering van afspraken, het MKB-belang voorop blijven stellen en de uitvoering zo soepel mogelijk laten lopen. “Want alleen verdere activering van het MKB om meer en sneller te innoveren zorgt voor duurzame concurrentiekracht.”

Klik hier om de presentatie van dhr. Leeftink te bekijken.Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022