Transform

5 juli 2013

3 minuten

Opinie Vrijwel alle Europese steden hebben grote ambities om de uitstoot van CO2 te verminderen en de productie van duurzame energie te vermeerderen. Het proces wordt de energietransitie genoemd. Toch wil het met deze transitie in de meeste steden niet lukken.

Om meer grip op de transitie te krijgen hebben een aantal Europese steden Transform opgericht. Zie hieronder voor een nadere uitleg.Tijdens de eerste onlangs gehouden internationale LAB-sessie van Transform stond de volgende vraag centraal: “Is er met ESCO’s (Energy Service Company’s) business te maken van de energietransitie op het niveau van wijken?’ In het onderstaande schema is aangegeven wat een ESCO zou kunnen zijn. Herkenbaar werk zou u kunnen zeggen. Maar hoe wordt dit een contract?

Uitgangspunt voor elke business zou moeten zijn dat de ESCO een positief verdienmodel moet hebben, dat energie en CO2 uitstoot vermindert, kosten bespaart en het imago van de gebruiker, de stad of de eigenaar verbetert.

Transform - Afbeelding 1

ESCo Services

‘Transform - Afbeelding 1’


Cruciaal is ook dat de opdracht, of het contract, groot genoeg moet zijn om winst te kunnen maken. Dus ESCO’s op de schaal van een wijk zijn levensvatbaar, op de schaal van een enkel gebouw niet.

Natuurlijk bleek dat gebouweigenaren alléén zaken kunnen doen met betrouwbare partners die continuïteit kunnen garanderen. Zo logisch als wat, want je kunt je huurders niet in het donker of in de kou laten staan.

De energietransitie is een opgave die op wijkniveau moet worden aangepakt. En daarom is de energietransitie een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gemeentes kunnen niet alleen ambities stellen en het dan maar aan de markt overlaten.

Het voorstel is daarom dat de gemeente een platform biedt waar de transitie op wijkniveau “een bedrijf” kan worden. De gemeente moet het initiatief nemen de stakeholders van de transitie bij elkaar te brengen. In de opstartfase wellicht met juridische ondersteuning, expertise en management waardoor business kan groeien en er vertrouwen ontstaat. Dus gemeente, stel niet alleen ambities, maar stel ook een daad! U kunt morgen starten!

Over TRANSFORM

TRANSFORM is een samenwerking van zes Europese steden: Wenen, Hamburg, Genua, Lyon, Kopenhagen en Amsterdam. Samen zoeken deze steden naar kansen om business te maken van de energietransitie. In TRANSFROM participeren ook diverse ondernemingen waaronder Siemens, NUON, Royal Haskoning, Ecofys, BAM, IKEA, Stadgenoot, Pronam, Breevast, ENEL en Austrian Institute of Technology. Samen met marktpartijen zoeken we naar kansen.

In de eerste onlangs gehouden internationale LAB-sessie was ik voorzitter van het Team dat zich boog over de bovenstaande vraag “Is er met ESCO’s (Energy Service Company’s) business te maken van de energietransitie op het niveau van wijken?’ We onderzochten deze vraag voor Amstel III in Amsterdam Zuidoost. Onze groep richtte zich, samen met gebouweigenaren op deze vraag. We spraken over de kansen bij woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren. Na twee dagen discussiëren, brainstormen en concreet maken van voorstellen is op hoofdlijnen de uitkomst geschetst.

Ronald van Warmerdam
Sr Projectmanager PMB gemeente Amsterdam
Docent Design & Construction Management (RE&H)
TU Delft Faculteit Bouwkunde

Transform - Afbeelding 2

‘Transform - Afbeelding 2’Portret - Ronald van Warmerdam

Door Ronald van Warmerdam

Projectmanager PMB, gemeente Amsterdam en Docent TU Delft


Meest recent

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024

Centraal Station in Rotterdam door Alexandre Rotenberg (bron: Shutterstock)

De plint programmeren met data: onderbouwing in plaats van onderbuik

Aantrekkelijke plinten zijn van groot belang voor een levendige en aantrekkelijke stad, maar hoe zorg je als gebiedsontwikkelaar voor het ideale programma? Keuzes onderbouwen met data in plaats van de onderbuik laten spreken.

Uitgelicht
Analyse

22 mei 2024