Transform

5 juli 2013

3 minuten

Opinie
Vrijwel alle Europese steden hebben grote ambities om de uitstoot van CO2 te verminderen en de productie van duurzame energie te vermeerderen. Het proces wordt de energietransitie genoemd. Toch wil het met deze transitie in de meeste steden niet lukken.

Om meer grip op de transitie te krijgen hebben een aantal Europese steden Transform opgericht. Zie hieronder voor een nadere uitleg.Tijdens de eerste onlangs gehouden internationale LAB-sessie van Transform stond de volgende vraag centraal: “Is er met ESCO’s (Energy Service Company’s) business te maken van de energietransitie op het niveau van wijken?’ In het onderstaande schema is aangegeven wat een ESCO zou kunnen zijn. Herkenbaar werk zou u kunnen zeggen. Maar hoe wordt dit een contract?

Uitgangspunt voor elke business zou moeten zijn dat de ESCO een positief verdienmodel moet hebben, dat energie en CO2 uitstoot vermindert, kosten bespaart en het imago van de gebruiker, de stad of de eigenaar verbetert.

Transform - Afbeelding 1

ESCo Services

Transform - Afbeelding 1


Cruciaal is ook dat de opdracht, of het contract, groot genoeg moet zijn om winst te kunnen maken. Dus ESCO’s op de schaal van een wijk zijn levensvatbaar, op de schaal van een enkel gebouw niet.

Natuurlijk bleek dat gebouweigenaren alléén zaken kunnen doen met betrouwbare partners die continuïteit kunnen garanderen. Zo logisch als wat, want je kunt je huurders niet in het donker of in de kou laten staan.

De energietransitie is een opgave die op wijkniveau moet worden aangepakt. En daarom is de energietransitie een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gemeentes kunnen niet alleen ambities stellen en het dan maar aan de markt overlaten.

Het voorstel is daarom dat de gemeente een platform biedt waar de transitie op wijkniveau “een bedrijf” kan worden. De gemeente moet het initiatief nemen de stakeholders van de transitie bij elkaar te brengen. In de opstartfase wellicht met juridische ondersteuning, expertise en management waardoor business kan groeien en er vertrouwen ontstaat. Dus gemeente, stel niet alleen ambities, maar stel ook een daad! U kunt morgen starten!

Over TRANSFORM

TRANSFORM is een samenwerking van zes Europese steden: Wenen, Hamburg, Genua, Lyon, Kopenhagen en Amsterdam. Samen zoeken deze steden naar kansen om business te maken van de energietransitie. In TRANSFROM participeren ook diverse ondernemingen waaronder Siemens, NUON, Royal Haskoning, Ecofys, BAM, IKEA, Stadgenoot, Pronam, Breevast, ENEL en Austrian Institute of Technology. Samen met marktpartijen zoeken we naar kansen.

In de eerste onlangs gehouden internationale LAB-sessie was ik voorzitter van het Team dat zich boog over de bovenstaande vraag “Is er met ESCO’s (Energy Service Company’s) business te maken van de energietransitie op het niveau van wijken?’ We onderzochten deze vraag voor Amstel III in Amsterdam Zuidoost. Onze groep richtte zich, samen met gebouweigenaren op deze vraag. We spraken over de kansen bij woningen, bedrijfsgebouwen en kantoren. Na twee dagen discussiëren, brainstormen en concreet maken van voorstellen is op hoofdlijnen de uitkomst geschetst.

Ronald van Warmerdam
Sr Projectmanager PMB gemeente Amsterdam
Docent Design & Construction Management (RE&H)
TU Delft Faculteit Bouwkunde

Transform - Afbeelding 2

Transform - Afbeelding 2Portret - Ronald van Warmerdam

Door Ronald van Warmerdam

Projectmanager PMB, gemeente Amsterdam en Docent TU Delft


Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022