Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px

Transformatie van kantoorterreinen

1 december 2009

2 minuten

Nieuws In de Nederlandse kantorenmarkt is door overmatige ontwikkeling van nieuwe kantoren de afgelopen jaren grote structurele leegstand ontstaan. Veel leegstand is geconcentreerd op monofunctionele kantoorterreinen. Transformatie van een enkel kantoor zal in een dergelijk gebied geen uitkomst bieden. Een gebiedsgerichte transformatie is noodzakelijk. Daarmee is echter nog geen ervaring opgedaan. Dit artikel beschrijft en beargumenteert voor het eerst een stappenplan voor gebiedsgerichte transformatie van kantoorterreinen.

Circa 6 miljoen vierkante meter (13%) kantoorruimte staat leeg en de leegstand neemt in de huidige economische situatie snel toe. De leegstand concentreert zich in verouderde kantoorgebouwen op ongunstige vestigingslocaties, waardoor monofunctionele kantoorterreinen uit de jaren ’70-’80 de dupe zijn. De hoge leegstand van kantoren in deze gebieden leidt niet alleen tot terugloop van inkomsten, maar ook tot achterstallig onderhoud, verpaupering, sociale onveiligheid, en een slecht imago. De opstapeling van problemen zorgt ervoor dat kantoorterreinen in een neerwaartse spiraal terecht komen. Eén van de probleemlocaties, is het kantoorterrein Amstel III in Amsterdam Zuidoost. Verderop in dit artikel zal, ter illustratie, het stappenplan toegepast worden op deze locatie.

Problemen kantoorterreinen

Men is het er over eens dat de leegstand aangepakt moet worden, maar toch gebeurt dit slechts in beperkte mate. Zoals eerder onderzoek aantoont, kan transformatie van structureel leegstaande kantoorgebouwen uitkomst bieden om de kantorenmarkt in evenwicht te brengen. Transformaties worden al veelvuldig en succesvol toegepast op leegstaande kantoren in woonwijken en stadscentra, maar op monofunctionele kantoorterreinen, waar de leegstand het grootst is, wordt de aanpak nog nauwelijks gebruikt. Factoren die transformaties op dergelijke locaties belemmeren zijn de monofunctionele invulling, geïsoleerde ligging en onsamenhangende opzet van het gebied, als ook de verspreide leegstand en gefragmenteerde eigendomsverhoudingen.Een willekeurige functieverandering op gebouwniveau zal hierdoor niet succesvol zijn, want er is onvoldoende draagvlak voor nieuwe functies. Ook het creëren van een vliegwiel (transformatie van een specifiek gebouw als trekker voor het gebied) blijkt niet te werken; door de transformatie wordt niet de ‘kritische massa’ bereikt die noodzakelijk is om een omslagpunt voor het gebied te bereiken. Om de neerwaartse spiraal van kantoorterreinen te doorbreken, zullen deze een multifunctioneel karakter moeten krijgen. Alleen een grootschalige aanpak lijkt dit te kunnen bewerkstelligen. Door gebiedsgerichte herontwikkeling kan het monofunctionele kantoorgebied op buurtniveau getransformeerd worden tot een levendig, stedelijk gebied, waarna de ontwikkelingen zich als een olievlek over het gebied verspreiden en de neerwaartse spiraal doorbroken wordt. Uiteraard draagt deze aanpak ook bij aan een evenwichtige Nederlandse kantorenmarkt.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_renovatie en herbestemmen_0_1000px’


Fred Hobma

Door Fred Hobma

Afdeling Management in the Built Environment, TU Delft

Portret - Hilde Remøy

Door Hilde Remøy

Assistant Professor at Delft University of Technology

Portret - Marianne Schalekamp

Door Marianne Schalekamp

Tender coördinator at Vaessen Algemeen Bouwbedrijf


Meest recent

Waddinxveen, Nederland door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Friso de Zeeuw: “Dit coalitieakkoord biedt kansen voor gebiedsontwikkeling en daarmee voor de aanpak van de wooncrisis”

Het coalitieakkoord dat gisteren werd gepresenteerd biedt volgens emeritus hoogleraar Friso de Zeeuw voldoende aanknopingspunten voor gebiedsontwikkeling en daarmee om de wooncrisis aan te pakken. “1 miljard euro per jaar, dat is geen kattenpis.”

Opinie

17 mei 2024

Wateroverlast Hattem door Paul Klein NL (bron: Shutterstock)

Klimaatrisico’s vragen om versneld en vooral veel concreter beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de risico’s van teveel en te weinig water in kaart gebracht. Conclusie: het beleid om de zo noodzakelijke klimaatadaptatie vorm te geven is te abstract. Een concretiseringsslag is node gewenst.

Onderzoek

17 mei 2024

GO weekoverzicht 16 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week met een nieuwe toekomst in de glazen GO-bol

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu vol nieuwe toekomstvisies. Die zijn nodig voor droge voeten, betere centrumgebieden, bouwen ondanks netcongestie en een geslaagde formatie.

Weekoverzicht

16 mei 2024