2015.06.25_Transformeren van woonmilieus: “Hoe doe ik dat?_660

Transformeren van woonmilieus: “Hoe doe ik dat?"

25 juni 2015

3 minuten

Nieuws
Onder bovenstaande titel organiseert de Provincie Noord-Holland twee bijeenkomsten om de website www.handreikingwoonmilieus.nl onder de aandacht te brengen. Dit alles in het kader om de woningbouwopgave die er tot 2040 ligt te faciliteren.

De Provincie Noord-Holland heeft zich tot doel gesteld om tot 2015 ruim 240.000 woningen extra te bouwen waarvan het grootste deel, ruim 200.000 woningen, in het zuidelijk deel van de provincie. Daarnaast dient het grootste deel van dit aantal voor 2030 te zijn gerealiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat dit voor het grootste deel dient te gebeuren in Bestaand Bebouwd Gebied (BBG). Kwantitatief is dit volgens de provincie geen probleem maar kwalitatief wel. Niet alle aanwezige woonmilieus voldoen aan de vraag van de consument, dus is het nodig om deze woonmilieus te transformeren naar woonmilieus waar wel vraag naar is.

Op de bijeenkomst van 22 juni in Haarlem presenteerde Joop Slangen namens de Provincie Noord-Holland samen met Tess Broekmans van Urhahn Urban Design de website. Hierin staan verschillende woonmilieus beschreven en strategieën om woonmilieus te verbeteren of te transformeren. Daarnaast zijn er per woonmilieu of strategie ter inspiratie en/of voorbeeld projecten toegevoegd. Hierdoor ontstaat er een website waar veel kennis en voorbeelden over transformatie zijn verzameld, niet alleen voor de Provincie Noord-Holland maar voor heel Nederland. De bedoeling is om deze website uit te laten groeien tot een verzamelplaats van kennis over transformatie mede door aanvulling en commentaar van de gebruikers van de website.

Als voorbeeld van een geslaagde transformatie presenteerde Serge Gouweleeuw van BPD samen met Marcus Sloog van de gemeente Velsen vervolgens het project Oud IJmuiden. Een mooi stukje gebiedsontwikkeling waarbij een vervallen stuk bedrijventerrein direct naast de zeesluis getransformeerd is naar een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu. Echter voordat alles gereed is, is er wel 20 jaar lang met man en macht aan gewerkt.

Voor wat betreft de website, dit is een mooie verzamelplaats van kennis over transformatie die hopelijk uitgroeit tot de plaats op het internet waar je moet zijn als je iets wilt weten over transformatie (iets wat alleen lukt door input van de gebruikers!). Transformatie leidt echter niet altijd tot extra woningen. Om een geschikt woonmilieu te verkrijgen of een woonmilieu te verbeteren is uitdunning of het aanpakken van de openbare ruimte ook mogelijk. Extra woningen krijg je alleen bij het verhogen van dichtheden of bij het transformeren van bedrijven- en kantorenterreinen naar woonmilieus en zoals al uit veel voorbeelden blijkt, kunnen deze transformaties vaak erg lang duren. Daarnaast zijn dit soort transformaties financieel gezien meestal alleen mogelijk in gewilde gebieden waar de verkoopprijzen hoog genoeg zijn om de kosten van de transformatie te kunnen dragen.

De website moet dan ook niet gezien worden als de oplossing voor de realisatie van 240.000 woningen tot 2040, maar als een kenniswebsite die door de Provincie Noord Holland gefaciliteerd wordt. De vraag blijft wel hoe wij met elkaar de 240.000 woningen in Noord-Holland gaan realiseren conform de wens en randvoorwaarden van de Provincie Noord-Holland, maar ondanks deze nog onbeantwoorde vraag is het opzetten van de website wel een mooi initiatief.

Nieuwsgierig? Lees eerst de leeswijzer op de website met info hoe de website werkt!!Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022