2015.06.25_Transformeren van woonmilieus: “Hoe doe ik dat?_660

Transformeren van woonmilieus: “Hoe doe ik dat?"

25 juni 2015

3 minuten

Nieuws Onder bovenstaande titel organiseert de Provincie Noord-Holland twee bijeenkomsten om de website www.handreikingwoonmilieus.nl onder de aandacht te brengen. Dit alles in het kader om de woningbouwopgave die er tot 2040 ligt te faciliteren.

De Provincie Noord-Holland heeft zich tot doel gesteld om tot 2015 ruim 240.000 woningen extra te bouwen waarvan het grootste deel, ruim 200.000 woningen, in het zuidelijk deel van de provincie. Daarnaast dient het grootste deel van dit aantal voor 2030 te zijn gerealiseerd. Uitgangspunt hierbij is dat dit voor het grootste deel dient te gebeuren in Bestaand Bebouwd Gebied (BBG). Kwantitatief is dit volgens de provincie geen probleem maar kwalitatief wel. Niet alle aanwezige woonmilieus voldoen aan de vraag van de consument, dus is het nodig om deze woonmilieus te transformeren naar woonmilieus waar wel vraag naar is.

Op de bijeenkomst van 22 juni in Haarlem presenteerde Joop Slangen namens de Provincie Noord-Holland samen met Tess Broekmans van Urhahn Urban Design de website. Hierin staan verschillende woonmilieus beschreven en strategieën om woonmilieus te verbeteren of te transformeren. Daarnaast zijn er per woonmilieu of strategie ter inspiratie en/of voorbeeld projecten toegevoegd. Hierdoor ontstaat er een website waar veel kennis en voorbeelden over transformatie zijn verzameld, niet alleen voor de Provincie Noord-Holland maar voor heel Nederland. De bedoeling is om deze website uit te laten groeien tot een verzamelplaats van kennis over transformatie mede door aanvulling en commentaar van de gebruikers van de website.

Als voorbeeld van een geslaagde transformatie presenteerde Serge Gouweleeuw van BPD samen met Marcus Sloog van de gemeente Velsen vervolgens het project Oud IJmuiden. Een mooi stukje gebiedsontwikkeling waarbij een vervallen stuk bedrijventerrein direct naast de zeesluis getransformeerd is naar een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu. Echter voordat alles gereed is, is er wel 20 jaar lang met man en macht aan gewerkt.

Voor wat betreft de website, dit is een mooie verzamelplaats van kennis over transformatie die hopelijk uitgroeit tot de plaats op het internet waar je moet zijn als je iets wilt weten over transformatie (iets wat alleen lukt door input van de gebruikers!). Transformatie leidt echter niet altijd tot extra woningen. Om een geschikt woonmilieu te verkrijgen of een woonmilieu te verbeteren is uitdunning of het aanpakken van de openbare ruimte ook mogelijk. Extra woningen krijg je alleen bij het verhogen van dichtheden of bij het transformeren van bedrijven- en kantorenterreinen naar woonmilieus en zoals al uit veel voorbeelden blijkt, kunnen deze transformaties vaak erg lang duren. Daarnaast zijn dit soort transformaties financieel gezien meestal alleen mogelijk in gewilde gebieden waar de verkoopprijzen hoog genoeg zijn om de kosten van de transformatie te kunnen dragen.

De website moet dan ook niet gezien worden als de oplossing voor de realisatie van 240.000 woningen tot 2040, maar als een kenniswebsite die door de Provincie Noord Holland gefaciliteerd wordt. De vraag blijft wel hoe wij met elkaar de 240.000 woningen in Noord-Holland gaan realiseren conform de wens en randvoorwaarden van de Provincie Noord-Holland, maar ondanks deze nog onbeantwoorde vraag is het opzetten van de website wel een mooi initiatief.

Nieuwsgierig? Lees eerst de leeswijzer op de website met info hoe de website werkt!!


Cover: ‘2015.06.25_Transformeren van woonmilieus: “Hoe doe ik dat?_660’Meest recent

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023

Modulair houtbouw project Oak in de Eindhovense wijk Bosrijk door Backbone Visuals and concepts (bron: Revolve Development)

Hoe we industrieel kunnen bouwen mét ruimtelijke kwaliteit

Industrieel bouwen is terug van weggeweest. Fabrieksmatige bouw moet de versnelling in de woningbouw bespoedigen, met oog voor de betaalbaarheid. De eerste publicaties zetten de toon voor hopelijk een gezamenlijke aanpak.

Recensie

27 maart 2023

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023