Kanaaloevers Apeldoorn

Transities, ontwikkelingen en trends

5 mei 2017

2 minuten

Agenda
Het voorjaarscongres vindt op woensdag 28 juni 2017 plaats in Apeldoorn. Deze gemeente is deze dag uw gastgemeente en u krijgt de mogelijkheid om kennis te nemen van verschillende gebiedsontwikkelingen in het mooie Apeldoorn. Apeldoorn staat natuurlijk bekend om de prachtige bosrijke omgeving, Paleis het Loo en de Apenheul. Natuur en cultuur gaan hier hand in hand. Tijdens dit congres zult u Apeldoorn beter leren kennen en zien met welke opgaven en onderwerpen de gemeente Apeldoorn bezig is.

VVG Congres 28 juni 2017: Op bezoek bij de gemeente Apeldoorn!

In het ochtendprogramma zal de burgemeester van Apeldoorn u welkom heten en zal zowel hij als wethouder Mark Sandmann u meer vertellen over het wel en wee van de gemeente Apeldoorn. Vervolgens zullen de gevolgen van krimp en groei op nationaal niveau worden besproken door Henri de Groot. Emiel Reiding zal daarna uitgebreid ingaan op de visievorming van het Rijk op de Omgevingsvisie. Co Verdaas zal in aansluiting daarop aangeven hoe om te gaan met bestemmingsplannen in relatie tot de nieuwe omgevingswet. Hoe het Rijk denkt over duurzame energietransitie en hoe gemeenten hierop kunnen inspelen hoort u van Meindert Smallenbroek. Nicole Maarsen sluit het ochtendgedeelte af met haar visie hoe investeerders in kunnen spelen op duurzame (stads)ontwikkelingen.

Tijdens het middagprogramma zult u al wandelend projecten in Apeldoorn bezoeken. U kunt de transformatie aanschouwen die Apeldoorn het afgelopen decennium heeft ondergaan, zoals bij het centrum en het onderwijscluster, de herinrichting van de stationsomgeving en de metamorfose van de Kanaaloevers van fabriekscomplexen en bedrijven naar een gewild woongebied. Bovendien zult u de grote opgaven zien waar Apeldoorn voor staat zoals bijvoorbeeld het welbekende maar nu nog leegstaande rijksmonument Centraal Beheer van architect Hertzberger. De transformatie van bestaande industriële terreinen heeft in de crisistijd een grote ontwikkeling doorgemaakt. De gemeente Apeldoorn heeft de voormalige Zwitsal fabrieken in eigendom en u kunt zien hoe hier een eigentijdse mix van maken, spelen, beleven en wonen ontstaat. Het congres wordt afgesloten met een borrel op Paleis het Loo.

De Vereniging van Grondbedrijven en de gemeente Apeldoorn verwelkomen u graag op dit interessante congres!

PROGRAMMA

9.00 uur

Ontvangst met koffie en thee in congreslocatie de St@art van de Apenheul

10.00 uur

Welkom en opening door de voorzitter

drs. C. (Cis) ApeldoornVoorzitter VVG

10.05 uur

Welkom door gemeente Apeldoorn

drs. J.C.G.M. (John) Berends MPABurgemeester van de gemeente Apeldoorn

10.15 uur

Groei en krimp in een urbaniserende wereld

  • Clustering van activiteit maakt productief
  • Dit leidt tot keuzes waar te bouwen, en waar niet
  • Voor de nabije toekomst leidt dit tot de vraag of het agglomeratie-potentieel het in ons ruimtelijk ordeningsbeleid wint van de verdelende rechtvaardigheid

prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot Hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek Vrije Universiteit Amsterdam

10.35 uur

simNL: bouwen aan Nederland

drs. E . (Emiel) ReidingDirecteur Nationale Omgevingsvisie Ministerie van Infrastructuur en Milieu

10.55 uur

Werkt het oude gereedschap in het nieuwe huis van de Omgevingswet?
  • De Omgevingswet zet in op maatwerk en een programmatische aanpak
  • Het gereedschap van het grondbeleid zet in op concreet en specifiek
  • Welke dilemma's dienen zich aan?

dr. J.C. (Co) Verdaas Adviseur bij Over Morgen

11.15 uur

De ruimtelijke betekenis van de energietransitie

drs. J.M.C. (Meindert) Smallenbroek Directeur Energie & Omgeving bij Ministerie van Economische Zaken

11.35 uur

Duurzame verdichting is het antwoord, maar wat is de vraag?

  • Nederlands poldergedrag: killing voor de urgentie van vraag gestuurde duurzame stadsontwikkeling. Hoe zouden investeerders dat doen?
  • De impact en snelheid van innovatie, verstedelijking en energietransitie vereisen een flexibel perspectief. Kapitaal is beschikbaar, maar waarom gaat het dan zo traag?

drs. N.D.E. (Nicole) Maarsen MRE Investeerder en eigenaar adviespraktijk voor (Internationale) investeerders

11.55 uur

De Apeldoornse situatie op de grondmarkt

 • Van optellen naar oplossen

M.J.P. (Mark) Sandmann Wethouder Grondzaken, Vastgoed en Accommodaties, Economische Zaken, Milieu en Afval, Duurzaamheid en Dierenwelzijn van de

gemeente Apeldoorn

12.15 uur

Afronding ochtendprogramma

12.20 uur

Lunch

13.45 uur

Bezoek projecten gemeente Apeldoorn

 In de middag zullen gerealiseerde projecten worden bezocht en toekomstige projecten worden besproken.

Het programma gaat onder andere langs de binnenstad, de stationsomgeving en de Kanaaloevers, het Zwitsalterrein en de Parken. Over deze locaties en het programma vindt u verderop meer informatie.

16.45 uur

Aansluitende borrel

 Aansluitend aan het middagprogramma wordt u een borrel aangeboden op Paleis het Loo.

18.00 uur

Huishoudelijke vergadering VVG

18.30 uur

Sluiting


Voor meer informatie over het ochtend en middagprogramma kijkt u hier.

U kunt zich hier aanmelden voor het congres.Cover: ‘Kanaaloevers Apeldoorn’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023