TU Library

TU Delft handhaaft haar plaats in THE Reputation Rankings

18 mei 2016

1 minuut

Nieuws In de nieuwe World Reputation Rankings van Times Higher Education magazine staat de TU Delft wereldwijd op een gedeelde 51-60e plaats, net als in 2015. De TU Delft is de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit in de lijst.

Enquête

De Reputation Rankings is gebaseerd op onderzoek onder meer dan 10.000 academici uit 133 landen, waarbij hen is gevraagd welke tien universiteiten op hun vakgebied tot de wereldtop behoren. Die resultaten worden gewogen naar afkomst en vakgebied van de respondenten.

Times Higher Education

De World Reputation Ranking vormt een onderdeel van de Times Higher Education World University Rankings die vooral kijkt naar wetenschappelijke impact van publicaties. Daarin staat de TU Delft op plek 65. In vijf jaar klom de TU Delft in deze lijst van plaats 151 (2010) naar 65 in 2015. In de THE Engineering & Technology Rankings staat de TU Delft op de 19de plaats.

Een overzicht van de top 100 van de THE Reputation Ranking is te vinden op de website van Times Higher Education magazine.

Rankings

De THE-Ranking hoort, samen met de Shanghai-ranking en de QS-ranking, bij de toonaangevende universiteitsranglijsten in de wereld. Elk van deze ranglijsten is net even anders samengesteld en heeft zijn eigen voordelen en beperkingen. Ze zijn voor universiteiten vooral van belang voor het aantrekken van internationaal talent, omdat ze door internationale studenten en wetenschappers veel geraadpleegd worden.


Cover: ‘TU Library’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022