Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Uitkomsten Studiemiddag stedelijke duurzaamheid in crisistijd 20 juni 2012

3 juli 2012

2 minuten

Nieuws Op 20 juni werd een geslaagde studiemiddag Stedelijke duurzaamheid in crisistijd gehouden waaraan ca. 80 vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en rijk naast universitaire wetenschappers deelnamen.

In het bijzonder stonden de ervaringen van wethouder Berend de Vries, directeur Ronald van den Boom en project-coordinator Robert Kint in Tilburg centraal. In Tilburg werd in 2011 samen met Telos een duurzaamheidbalans gemaakt. Ook was Tilburg één van de drie teststeden van het Europese Reference Framework for Sustainable Cities, waarvan de komende ontwikkelingen en ambities werden toegelicht door Tom Leeuwestein en Fiona Wieland van het Ministerie van BZK en Koos van Dijken van NICIS.

Bastiaan Zoeteman (Telos) overhandigde de uitkomst van een studie van de duurzaamheidscore van de 25 grootste gemeenten aan Ferdi Licher directeur bij BZK. Daarna werd in een viertal workshops ingegaan op de mogelijkheden hoe met de aanpak van de duurzaamheidbalans en de daarvan afgeleide PPP-scan op meer integrale manier op projecten kan worden bezuinigd of nieuwe projecten kunnen worden ontwikkeld. Als casus werd naast zorginstelling Huize Assisië in Biezenmortel het ontwikkelingsproject de Spoorzone in Tilburg verkend waaruit interessante nieuwe zoekrichtingen naar voren kwamen. Voorbeelden zijn goedkopere alternatieven voor bodemsanering door afkoppeling van het regenwater, het betrekken van burgers bij oplossingen door aandelenuitgifte, het verwijderen van het veiligheidslot voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door dit naar de Betuwelijn te verleggen en het aanleggen van passarelles over het spoor met publieksfuncties a la Ponte Vechio in Florence.

Ronald van den Boom toonde hoe de informatie piramide in de gemeente effectiever kan worden georganiseerd om instrumenten als de duurzaamheidbalans, de wijktoets en de bestuurlijke informatiebehoefte vanuit één basis te bedienen. De vraag die daarbij opkwam is de rol die de Raad zou kunnen of moeten spelen.

Tenslotte werd een forum discussie geleid door Hans Mommaas, directeur van Telos, en Berend de Vries. Benadrukt werd dat een duurzaamheidbalans niet een neutraal instrument is maar een politiek normatief kader waarbij de politieke keuzes van de stad de doorslag geven. Pleidooien om de term duurzaamheid door een nieuwe term te vervangen werden door de aanwezige politici van de hand gewezen omdat duurzaamheid het goed doet in de stad.

Zie externe links voor het volledige verslag van deze studiemiddag en ppt-presentaties van Bastiaan Zoeteman, John Dagevos, Robert Kint en Ronald van den Boom kunt u hier vinden.


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Door Mieke Lustenhouwer

Office Manager at Tilburg University (Telos)


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024