Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Uitkomsten Studiemiddag stedelijke duurzaamheid in crisistijd 20 juni 2012

3 juli 2012

2 minuten

Nieuws
Op 20 juni werd een geslaagde studiemiddag Stedelijke duurzaamheid in crisistijd gehouden waaraan ca. 80 vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en rijk naast universitaire wetenschappers deelnamen.

In het bijzonder stonden de ervaringen van wethouder Berend de Vries, directeur Ronald van den Boom en project-coordinator Robert Kint in Tilburg centraal. In Tilburg werd in 2011 samen met Telos een duurzaamheidbalans gemaakt. Ook was Tilburg één van de drie teststeden van het Europese Reference Framework for Sustainable Cities, waarvan de komende ontwikkelingen en ambities werden toegelicht door Tom Leeuwestein en Fiona Wieland van het Ministerie van BZK en Koos van Dijken van NICIS.

Bastiaan Zoeteman (Telos) overhandigde de uitkomst van een studie van de duurzaamheidscore van de 25 grootste gemeenten aan Ferdi Licher directeur bij BZK. Daarna werd in een viertal workshops ingegaan op de mogelijkheden hoe met de aanpak van de duurzaamheidbalans en de daarvan afgeleide PPP-scan op meer integrale manier op projecten kan worden bezuinigd of nieuwe projecten kunnen worden ontwikkeld. Als casus werd naast zorginstelling Huize Assisië in Biezenmortel het ontwikkelingsproject de Spoorzone in Tilburg verkend waaruit interessante nieuwe zoekrichtingen naar voren kwamen. Voorbeelden zijn goedkopere alternatieven voor bodemsanering door afkoppeling van het regenwater, het betrekken van burgers bij oplossingen door aandelenuitgifte, het verwijderen van het veiligheidslot voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door dit naar de Betuwelijn te verleggen en het aanleggen van passarelles over het spoor met publieksfuncties a la Ponte Vechio in Florence.

Ronald van den Boom toonde hoe de informatie piramide in de gemeente effectiever kan worden georganiseerd om instrumenten als de duurzaamheidbalans, de wijktoets en de bestuurlijke informatiebehoefte vanuit één basis te bedienen. De vraag die daarbij opkwam is de rol die de Raad zou kunnen of moeten spelen.

Tenslotte werd een forum discussie geleid door Hans Mommaas, directeur van Telos, en Berend de Vries. Benadrukt werd dat een duurzaamheidbalans niet een neutraal instrument is maar een politiek normatief kader waarbij de politieke keuzes van de stad de doorslag geven. Pleidooien om de term duurzaamheid door een nieuwe term te vervangen werden door de aanwezige politici van de hand gewezen omdat duurzaamheid het goed doet in de stad.

Zie externe links voor het volledige verslag van deze studiemiddag en ppt-presentaties van Bastiaan Zoeteman, John Dagevos, Robert Kint en Ronald van den Boom kunt u hier vinden.


Door Mieke Lustenhouwer

Office Manager at Tilburg University (Telos)


Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022