Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Uitkomsten Studiemiddag stedelijke duurzaamheid in crisistijd 20 juni 2012

3 juli 2012

2 minuten

Nieuws Op 20 juni werd een geslaagde studiemiddag Stedelijke duurzaamheid in crisistijd gehouden waaraan ca. 80 vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en rijk naast universitaire wetenschappers deelnamen.

In het bijzonder stonden de ervaringen van wethouder Berend de Vries, directeur Ronald van den Boom en project-coordinator Robert Kint in Tilburg centraal. In Tilburg werd in 2011 samen met Telos een duurzaamheidbalans gemaakt. Ook was Tilburg één van de drie teststeden van het Europese Reference Framework for Sustainable Cities, waarvan de komende ontwikkelingen en ambities werden toegelicht door Tom Leeuwestein en Fiona Wieland van het Ministerie van BZK en Koos van Dijken van NICIS.

Bastiaan Zoeteman (Telos) overhandigde de uitkomst van een studie van de duurzaamheidscore van de 25 grootste gemeenten aan Ferdi Licher directeur bij BZK. Daarna werd in een viertal workshops ingegaan op de mogelijkheden hoe met de aanpak van de duurzaamheidbalans en de daarvan afgeleide PPP-scan op meer integrale manier op projecten kan worden bezuinigd of nieuwe projecten kunnen worden ontwikkeld. Als casus werd naast zorginstelling Huize Assisië in Biezenmortel het ontwikkelingsproject de Spoorzone in Tilburg verkend waaruit interessante nieuwe zoekrichtingen naar voren kwamen. Voorbeelden zijn goedkopere alternatieven voor bodemsanering door afkoppeling van het regenwater, het betrekken van burgers bij oplossingen door aandelenuitgifte, het verwijderen van het veiligheidslot voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door dit naar de Betuwelijn te verleggen en het aanleggen van passarelles over het spoor met publieksfuncties a la Ponte Vechio in Florence.

Ronald van den Boom toonde hoe de informatie piramide in de gemeente effectiever kan worden georganiseerd om instrumenten als de duurzaamheidbalans, de wijktoets en de bestuurlijke informatiebehoefte vanuit één basis te bedienen. De vraag die daarbij opkwam is de rol die de Raad zou kunnen of moeten spelen.

Tenslotte werd een forum discussie geleid door Hans Mommaas, directeur van Telos, en Berend de Vries. Benadrukt werd dat een duurzaamheidbalans niet een neutraal instrument is maar een politiek normatief kader waarbij de politieke keuzes van de stad de doorslag geven. Pleidooien om de term duurzaamheid door een nieuwe term te vervangen werden door de aanwezige politici van de hand gewezen omdat duurzaamheid het goed doet in de stad.

Zie externe links voor het volledige verslag van deze studiemiddag en ppt-presentaties van Bastiaan Zoeteman, John Dagevos, Robert Kint en Ronald van den Boom kunt u hier vinden.


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Door Mieke Lustenhouwer

Office Manager at Tilburg University (Telos)


Meest recent

Hijskraan in Dordrecht door Frans Blok (bron: Shutterstock)

Nieuw grondbeleid kan ook gebiedstransformaties uit het moeras trekken

Een bestaand gebied transformeren is ook gebaat bij goede instrumenten voor het grondbeleid. Het ministerie van BZK wil daarmee aan de slag en krijgt steun uit het veld, zo blijkt tijdens een sessie van het programma Stedelijke Transformatie.

Analyse

4 oktober 2023

Woning te koop door vNancy Beijersbergen (bron: Shutterstock)

Woningmarkt in de war, kopers en huurders kunnen hun voorkeur niet realiseren

Kopers die eigenlijk liever willen huren, huurders die graag zouden overstappen naar een koopwoning: het is de mismatch op de Nederlandse woningmarkt. De Nederlandsche Bank bracht de omvang in beeld. Bijna 2 miljoen huishoudens zitten verkeerd.

Onderzoek

4 oktober 2023

Bouwplaats woningbouw door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De niet-gedachte invloed van het stikstofarrest: aantal bouwvergunningen nam juist toe

De hemel zou in in 2019 op de bouwsector neerdalen door het stikstofarrest. Het tegendeel blijkt echter te zijn gebeurd: het aantal bouwvergunningen nam juist toe. Zo blijkt uit een analyse van Jan Rouwendal (VU).

Onderzoek

3 oktober 2023