mcd

Urban Economics: kennis over de stedelijke en regionale economie

21 juli 2016

2 minuten

In september begint de module Urban Economics van de Master City Developer. Onderweg naar New York (de studiereis, onderdeel van de module International Urban Development) sprak ik met een van de studenten over hoe hij deze module had ervaren. Daniël Rietbergen, planoloog bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, zet uiteen wat hij heeft geleerd en hoe hij dat toepast.

Wat heb je geleerd tijdens de module Urban Economics?

Wat ik vooral heb geleerd, is waarom steden en regio’s groeien of juist krimpen. Ik begrijp nu beter welke economische factoren een rol spelen. Niet alleen dankzij de interessante lezingen, maar ook via de locatiebezoeken. Het was een boeiende reis langs verschillende inzichten uit theorie en praktijk.

Kun je een concreet voorbeeld geven?

Veel literatuur gaat over het belang van productiviteit en innovatievermogen, maar minstens zo belangrijk is het creëren en benutten van een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners en bedrijven. Ontwikkelingen op mondiaal niveau hebben hun weerslag op de dynamiek in steden: de vraag naar locaties verandert. Consumptie en kennisuitwisseling worden belangrijker.

Interessant, maar wat betekent dat voor gemeenten en andere partijen in stedelijke ontwikkeling?

Dit soort inzichten zijn vooral interessant omdat ze iets zeggen over marketing en doelgroepkeuze. Op welke groepen moet de stad zich richten? Alleen op kenniswerkers en creatievelingen met voldoende vernieuwingskracht? Of moet je ook andere groepen aantrekken omdat diversiteit juist de allesbepalende factor is?

Gebruik je de nieuwe inzichten ook in de dagelijkse praktijk?

Absoluut. Dankzij deze module, maar ook andere modules van de opleiding, kan ik me nu beter verplaatsen in de behoeften van bewoners, bedrijven, bezoekers en investeerders. Als planoloog is het belangrijk om tijdig het gesprek aan te gaan met belanghebbenden. Alleen op die manier kunnen we komen tot realistische plannen voor ontwikkeling of herontwikkeling. Door te schakelen tussen theorie en praktijk kom ik nu tot creatieve oplossingen voor projecten waaraan ik werk.

Nadere informatie

Interview door Alexander Otgaar, programmamanager MCD, met Daniël Rietbergen, planoloog bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Meer weten over de module Urban Economics? Kijk hier.


Cover: ‘mcd’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023

Brussel, België door Imladris (bron: Shutterstock)

Wonen en werken bewust mixen, de Brusselse aanpak

Ook in België zijn watergebonden stadslocaties in trek. Hoe voorkom je dat de bedrijvigheid aldaar wordt weggedrukt? Afke Laarakker nam poolshoogte in Brussel en tekende een aanpak op waarin de overheid bewust stuurt op een mix van functies.

Casus

28 september 2023

Workshop door Glamourmanifest en ZO!City (bron: Glamourmanifest en ZO!City)

Gebiedstransformatie #4: zo bouw je een ge(s)laagde samenwerking op

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 4 (slot): het bouwen aan samenwerking.

Uitgelicht
Analyse

27 september 2023