mcd

Urban Economics: kennis over de stedelijke en regionale economie

21 juli 2016

2 minuten

In september begint de module Urban Economics van de Master City Developer. Onderweg naar New York (de studiereis, onderdeel van de module International Urban Development) sprak ik met een van de studenten over hoe hij deze module had ervaren. Daniël Rietbergen, planoloog bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, zet uiteen wat hij heeft geleerd en hoe hij dat toepast.

Wat heb je geleerd tijdens de module Urban Economics?

Wat ik vooral heb geleerd, is waarom steden en regio’s groeien of juist krimpen. Ik begrijp nu beter welke economische factoren een rol spelen. Niet alleen dankzij de interessante lezingen, maar ook via de locatiebezoeken. Het was een boeiende reis langs verschillende inzichten uit theorie en praktijk.

Kun je een concreet voorbeeld geven?

Veel literatuur gaat over het belang van productiviteit en innovatievermogen, maar minstens zo belangrijk is het creëren en benutten van een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners en bedrijven. Ontwikkelingen op mondiaal niveau hebben hun weerslag op de dynamiek in steden: de vraag naar locaties verandert. Consumptie en kennisuitwisseling worden belangrijker.

Interessant, maar wat betekent dat voor gemeenten en andere partijen in stedelijke ontwikkeling?

Dit soort inzichten zijn vooral interessant omdat ze iets zeggen over marketing en doelgroepkeuze. Op welke groepen moet de stad zich richten? Alleen op kenniswerkers en creatievelingen met voldoende vernieuwingskracht? Of moet je ook andere groepen aantrekken omdat diversiteit juist de allesbepalende factor is?

Gebruik je de nieuwe inzichten ook in de dagelijkse praktijk?

Absoluut. Dankzij deze module, maar ook andere modules van de opleiding, kan ik me nu beter verplaatsen in de behoeften van bewoners, bedrijven, bezoekers en investeerders. Als planoloog is het belangrijk om tijdig het gesprek aan te gaan met belanghebbenden. Alleen op die manier kunnen we komen tot realistische plannen voor ontwikkeling of herontwikkeling. Door te schakelen tussen theorie en praktijk kom ik nu tot creatieve oplossingen voor projecten waaraan ik werk.

Nadere informatie

Interview door Alexander Otgaar, programmamanager MCD, met Daniël Rietbergen, planoloog bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Meer weten over de module Urban Economics? Kijk hier.


Cover: ‘mcd’Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024