mcd

Urban Economics: kennis over de stedelijke en regionale economie

21 juli 2016

2 minuten

In september begint de module Urban Economics van de Master City Developer. Onderweg naar New York (de studiereis, onderdeel van de module International Urban Development) sprak ik met een van de studenten over hoe hij deze module had ervaren. Daniël Rietbergen, planoloog bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, zet uiteen wat hij heeft geleerd en hoe hij dat toepast.

Wat heb je geleerd tijdens de module Urban Economics?

Wat ik vooral heb geleerd, is waarom steden en regio’s groeien of juist krimpen. Ik begrijp nu beter welke economische factoren een rol spelen. Niet alleen dankzij de interessante lezingen, maar ook via de locatiebezoeken. Het was een boeiende reis langs verschillende inzichten uit theorie en praktijk.

Kun je een concreet voorbeeld geven?

Veel literatuur gaat over het belang van productiviteit en innovatievermogen, maar minstens zo belangrijk is het creëren en benutten van een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners en bedrijven. Ontwikkelingen op mondiaal niveau hebben hun weerslag op de dynamiek in steden: de vraag naar locaties verandert. Consumptie en kennisuitwisseling worden belangrijker.

Interessant, maar wat betekent dat voor gemeenten en andere partijen in stedelijke ontwikkeling?

Dit soort inzichten zijn vooral interessant omdat ze iets zeggen over marketing en doelgroepkeuze. Op welke groepen moet de stad zich richten? Alleen op kenniswerkers en creatievelingen met voldoende vernieuwingskracht? Of moet je ook andere groepen aantrekken omdat diversiteit juist de allesbepalende factor is?

Gebruik je de nieuwe inzichten ook in de dagelijkse praktijk?

Absoluut. Dankzij deze module, maar ook andere modules van de opleiding, kan ik me nu beter verplaatsen in de behoeften van bewoners, bedrijven, bezoekers en investeerders. Als planoloog is het belangrijk om tijdig het gesprek aan te gaan met belanghebbenden. Alleen op die manier kunnen we komen tot realistische plannen voor ontwikkeling of herontwikkeling. Door te schakelen tussen theorie en praktijk kom ik nu tot creatieve oplossingen voor projecten waaraan ik werk.

Nadere informatie

Interview door Alexander Otgaar, programmamanager MCD, met Daniël Rietbergen, planoloog bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. Meer weten over de module Urban Economics? Kijk hier.


Cover: ‘mcd’



Meest recent

A Road in Seoul Forest Park door catcher_3.3 (bron: Shutterstock)

Symbiocity. Ofwel de wederzijds voordelige relatie tussen stad en natuur

Jaap Modder las de door Marian Stuiver samengestelde bundel ‘The symbiotic city’. Gebiedsontwikkelaars zullen er tevergeefs een praktijk in zoeken maar zijn wel geholpen met alle aspecten van stad en natuur.

Recensie

21 maart 2023

Alfred Bolks, algemeen directeur VanWonen door VanWonen (bron: vastgoedmarkt.nl)

VanWonen en de veranderende woningmarkt: focus op betaalbare woningbouw

Van de ene crisis na de andere. VanWonen ontstond als gebiedsontwikkelaar in de vorige donkere periode maar heeft zich inmiddels in de markt bewezen. Directeur Alfred Bolks wil doorinvesteren en heeft en passant de nodige tips voor Hugo de Jonge.

Interview

21 maart 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023