‘Utrecht begrijpt de kunst van het binnenstedelijk vernieuwen’

26 augustus 2011

3 minuten

Nieuws Het coalitieakkoord van de provincie Utrecht scoort het best als het gaat om binnenstedelijke ontwikkeling. Die conclusie trekt de coalitie Nu de Stad! na analyse van alle twaalf nieuwe provincieprogramma’s. Peter van der Gugten legt het uit, gedeputeerde Ralph de Vries reageert.

Peter van der Gugten, in het dagelijks leven algemeen directeur van Proper-Stok Ontwikkelaars, is lid van Nu de Stad!, de nieuwe coalitie die extra aandacht vraagt voor het economisch en sociaal vitale belang van steden (zie kader en Building Business april 2011). Hun appel afgelopen voorjaar richting provincies, binnen de nieuwe overheidsverhoudingen belast met veel meer taken op het gebied van ruimtelijke ordening, kreeg deze zomer op verschillende manieren een vervolg. “Wij hebben bijvoorbeeld van alle provincie-akkoorden de afspraken die betrekking hebben op binnenstedelijke ontwikkeling, op een rij gezet,” zegt Van der Gugten. “Utrecht kwam daarbij duidelijk als nummer één naar voren met een aantal prominente uitspraken. We hebben daarom de twee meest betrokken gedeputeerden, Bart Krol en Ralph de Vries, in het zonnetje gezet en hen in juli een certificaat uitgereikt. Utrecht heeft tien miljoen euro vrijgemaakt om de komende vier jaar binnenstedelijke ontwikkelingen te faciliteren. Natuurlijk gaat het bereiken van onze doelen niet alleen via investeringen in geld, want binnenstedelijke ontwikkeling krijg je voor elkaar door gezamenlijk anders denken en doen. Maar de extra financiële impuls van Utrecht is wel een belangrijk signaal. Deze provincie wil daadwerkelijk het accent leggen op binnenstedelijke vernieuwing. Het gebruik van bestaan- de werklocaties moet intensiever worden. Bovendien zegt het akkoord dat in die werkgebieden beheer en onderhoud goed geregeld moeten zijn, een heel belangrijk punt. En het is de bedoeling dat tweederde van de woningopgave binnenstedelijk wordt gerealiseerd. Ook gaat de provincie actiever meewerken om functiemenging te realiseren, zoals andere functies geven aan kantoren- en bedrijventerreinen. In het wonen komt meer differentiatie.”

Provincies bijstaan

Binnen de coalitie Nu de Stad! leeft het idee, al wordt het niet hardop gezegd, dat in vele kringen nog steeds sprake is van onwetendheid, ook na de rolwisseling waarbij provincies meer taken rond stede- lijke ontwikkeling kregen. Van der Gugten zegt: “Wij zien de belangstelling voor binnenstedelijke ontwikkeling toenemen. Het economisch belang, zeker in deze tijd van crisis en gezien de demo- grafische ontwikkelingen op langere termijn, wordt door steeds meer stakeholders ingezien. Maar velen zeggen vervolgens: hoe moet dat dan? Betrokkenen stellen steeds meer vragen en ook provinciebestuurders vragen ons bijvoorbeeld: wat kunnen wij meer doen dan alleen een structuurvisie vaststellen?”
Van der Gugten vervolgt: “Onze coalitie wil provincies bijstaan als het gaat om het formuleren van de, in onze ogen juiste, doelstel- lingen. Plus de bijbehorende randvoorwaarden aangeven. Betrek daarbij altijd, is ons advies, de plaatselijke stakeholders en zorg ervoor dat de inhoud centraal staat. Anders blijven het toch te theoretische en te abstracte voornemens,” luidt zijn boodschap. “Kom met een gezamenlijke toekomstambitie waarin zowel publieke als private partners zich kunnen vinden. Veel beter dan verzanden in verwijten en verantwoordelijkheden uit het verleden.”

Voor het volledige artikel zie bijlage.Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023