‘Utrecht begrijpt de kunst van het binnenstedelijk vernieuwen’

26 augustus 2011

3 minuten

Nieuws Het coalitieakkoord van de provincie Utrecht scoort het best als het gaat om binnenstedelijke ontwikkeling. Die conclusie trekt de coalitie Nu de Stad! na analyse van alle twaalf nieuwe provincieprogramma’s. Peter van der Gugten legt het uit, gedeputeerde Ralph de Vries reageert.

Peter van der Gugten, in het dagelijks leven algemeen directeur van Proper-Stok Ontwikkelaars, is lid van Nu de Stad!, de nieuwe coalitie die extra aandacht vraagt voor het economisch en sociaal vitale belang van steden (zie kader en Building Business april 2011). Hun appel afgelopen voorjaar richting provincies, binnen de nieuwe overheidsverhoudingen belast met veel meer taken op het gebied van ruimtelijke ordening, kreeg deze zomer op verschillende manieren een vervolg. “Wij hebben bijvoorbeeld van alle provincie-akkoorden de afspraken die betrekking hebben op binnenstedelijke ontwikkeling, op een rij gezet,” zegt Van der Gugten. “Utrecht kwam daarbij duidelijk als nummer één naar voren met een aantal prominente uitspraken. We hebben daarom de twee meest betrokken gedeputeerden, Bart Krol en Ralph de Vries, in het zonnetje gezet en hen in juli een certificaat uitgereikt. Utrecht heeft tien miljoen euro vrijgemaakt om de komende vier jaar binnenstedelijke ontwikkelingen te faciliteren. Natuurlijk gaat het bereiken van onze doelen niet alleen via investeringen in geld, want binnenstedelijke ontwikkeling krijg je voor elkaar door gezamenlijk anders denken en doen. Maar de extra financiële impuls van Utrecht is wel een belangrijk signaal. Deze provincie wil daadwerkelijk het accent leggen op binnenstedelijke vernieuwing. Het gebruik van bestaan- de werklocaties moet intensiever worden. Bovendien zegt het akkoord dat in die werkgebieden beheer en onderhoud goed geregeld moeten zijn, een heel belangrijk punt. En het is de bedoeling dat tweederde van de woningopgave binnenstedelijk wordt gerealiseerd. Ook gaat de provincie actiever meewerken om functiemenging te realiseren, zoals andere functies geven aan kantoren- en bedrijventerreinen. In het wonen komt meer differentiatie.”

Provincies bijstaan

Binnen de coalitie Nu de Stad! leeft het idee, al wordt het niet hardop gezegd, dat in vele kringen nog steeds sprake is van onwetendheid, ook na de rolwisseling waarbij provincies meer taken rond stede- lijke ontwikkeling kregen. Van der Gugten zegt: “Wij zien de belangstelling voor binnenstedelijke ontwikkeling toenemen. Het economisch belang, zeker in deze tijd van crisis en gezien de demo- grafische ontwikkelingen op langere termijn, wordt door steeds meer stakeholders ingezien. Maar velen zeggen vervolgens: hoe moet dat dan? Betrokkenen stellen steeds meer vragen en ook provinciebestuurders vragen ons bijvoorbeeld: wat kunnen wij meer doen dan alleen een structuurvisie vaststellen?”
Van der Gugten vervolgt: “Onze coalitie wil provincies bijstaan als het gaat om het formuleren van de, in onze ogen juiste, doelstel- lingen. Plus de bijbehorende randvoorwaarden aangeven. Betrek daarbij altijd, is ons advies, de plaatselijke stakeholders en zorg ervoor dat de inhoud centraal staat. Anders blijven het toch te theoretische en te abstracte voornemens,” luidt zijn boodschap. “Kom met een gezamenlijke toekomstambitie waarin zowel publieke als private partners zich kunnen vinden. Veel beter dan verzanden in verwijten en verantwoordelijkheden uit het verleden.”

Voor het volledige artikel zie bijlage.Meest recent

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024

Centraal Station in Rotterdam door Alexandre Rotenberg (bron: Shutterstock)

De plint programmeren met data: onderbouwing in plaats van onderbuik

Aantrekkelijke plinten zijn van groot belang voor een levendige en aantrekkelijke stad, maar hoe zorg je als gebiedsontwikkelaar voor het ideale programma? Keuzes onderbouwen met data in plaats van de onderbuik laten spreken.

Uitgelicht
Analyse

22 mei 2024