Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Van disciplinair raamwerk naar denkraam

5 september 2011

2 minuten

Nieuws Het zijn turbulente tijden voor gebiedsontwikkeling. Oude werkwijzen zijn vastgelopen en nieuwe aanpakken zijn nog in ontwikkeling. ‘Gouden tijden voor voo- doopriesters’, volgens praktijkhoogleraar De Zeeuw. Hij waarschuwt voor allerlei paradigmawisselingen die worden geopperd, en wijst erop dat we de traditionele rollen van ontwikkelaar, belegger en financier niet zomaar mogen wegdenken (De Zeeuw, 2011).

Een reeks van publicaties heeft inmiddels het licht gezien waarin acties (Praktijkleerstoel, 2011), verdienmogelijkheden (Van Rooy, 2011) en principes (Puylaert en Werksma, 2011) al dan niet voorzien van praktijkvoorbeelden worden opgesomd om richting te geven aan gebiedsontwikkeling in de nieuwe realiteit. Veel van deze aanbevelingen zijn generiek van aard of zoomen juist in op een bepaald specifiek aspect. Zo ontstaat als vanzelf het beeld van een bonte verzameling van rijpe en groene gedachten; soms gericht op het bieden van nieuw houvast voor wegzakken- de projecten, soms op het zetten van een stip op de horizon als lonkend perspectief, vaak ingrijpend op een onderdeel van het gebiedsontwikkelingsproces en zelden een gehele afbeelding gevend hiervan.

Dit artikel poogt orde in de wirwar van vernieuwing te scheppen en heeft tot doel inzicht te geven in en richting te geven aan het ontwikkelingspad van de aanpak van gebiedsontwikkeling. Het vertrekpunt voor de beschrijving van de verandering in de aanpak is een disciplinair raamwerk aan de hand waarvan al enige jaren het vak gebiedsontwikkeling wordt gedoceerd aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en de Master City Developer (MCD). Tevens wordt gebruik gemaakt van drie buitenlandse casussen om stadia in de verandering van gebiedsontwikkeling te illustreren, te weten Hamburg HafenCity, 22@Barcelona en King’s Cross in Londen.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Portret - Gert-Joost Peek

Door Gert-Joost Peek

Professor of Applied Science Hogeschool Rotterdam


Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024