Thumb_ontwerp en proces_0_1000px

Van disciplinair raamwerk naar denkraam

5 september 2011

2 minuten

Nieuws Het zijn turbulente tijden voor gebiedsontwikkeling. Oude werkwijzen zijn vastgelopen en nieuwe aanpakken zijn nog in ontwikkeling. ‘Gouden tijden voor voo- doopriesters’, volgens praktijkhoogleraar De Zeeuw. Hij waarschuwt voor allerlei paradigmawisselingen die worden geopperd, en wijst erop dat we de traditionele rollen van ontwikkelaar, belegger en financier niet zomaar mogen wegdenken (De Zeeuw, 2011).

Een reeks van publicaties heeft inmiddels het licht gezien waarin acties (Praktijkleerstoel, 2011), verdienmogelijkheden (Van Rooy, 2011) en principes (Puylaert en Werksma, 2011) al dan niet voorzien van praktijkvoorbeelden worden opgesomd om richting te geven aan gebiedsontwikkeling in de nieuwe realiteit. Veel van deze aanbevelingen zijn generiek van aard of zoomen juist in op een bepaald specifiek aspect. Zo ontstaat als vanzelf het beeld van een bonte verzameling van rijpe en groene gedachten; soms gericht op het bieden van nieuw houvast voor wegzakken- de projecten, soms op het zetten van een stip op de horizon als lonkend perspectief, vaak ingrijpend op een onderdeel van het gebiedsontwikkelingsproces en zelden een gehele afbeelding gevend hiervan.

Dit artikel poogt orde in de wirwar van vernieuwing te scheppen en heeft tot doel inzicht te geven in en richting te geven aan het ontwikkelingspad van de aanpak van gebiedsontwikkeling. Het vertrekpunt voor de beschrijving van de verandering in de aanpak is een disciplinair raamwerk aan de hand waarvan al enige jaren het vak gebiedsontwikkeling wordt gedoceerd aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en de Master City Developer (MCD). Tevens wordt gebruik gemaakt van drie buitenlandse casussen om stadia in de verandering van gebiedsontwikkeling te illustreren, te weten Hamburg HafenCity, 22@Barcelona en King’s Cross in Londen.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_ontwerp en proces_0_1000px’


Portret - Gert-Joost Peek

Door Gert-Joost Peek

Professor of Applied Science Hogeschool Rotterdam


Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023