2016.01.05_Vastgoed en vluchtelingen: de trend keren dankzij komst statushouders in krimpgebieden in Noord-Nederland

Vastgoed en vluchtelingen: de trend keren dankzij komst statushouders in krimpgebieden in Noord-Nederland

5 januari 2016

4 minuten

Nieuws Herbestemming, transformatie, huisvesting van vluchtelingen. De trends van 2015 op vastgoedgebied zijn zeker ook aan de orde in 2016. Netwerkorganisatie Kenniscentrum Herbestemming Noord-Nederland wil de komende jaren een andere trend, de leegstand op het platteland, een halt toeroepen. Huisvesting van vluchtelingen en statushouders kan de leefbaarheid op het platteland van Groningen, Friesland en Drenthe een fikse impuls geven. “Het is een instrument om gebiedsontwikkeling in die regio in gang te zetten”, zegt Martin Cnossen, projectleider van het Kenniscentrum Herbestemming Noord-Nederland. “Daar gaan we de komende tijd op inzetten met gemeenten en investeerders.”

Gedoceerd beschikbaar stellen van leegstaande woningen in krimpgebieden. Martin Cnossen van het Kenniscentrum Herbestemming Noord-Nederland wil bijdragen aan de oplossing voor twee opgaven: de opvang van vluchtelingen (met een verblijfsvergunning) en de leegstand in krimpgebieden. “We zoeken naar nieuwe wegen om mensen te interesseren om zich daar te vestigen. En dus ook vluchtelingen.”
Martin Cnossen was eerder vorige maand een van de sprekers tijdens het Congres HerbestemmingsTrends 2016 van Vastgoed Journaal. De huisvesting van vluchtelingen hield meerdere sprekers bezig. Leon Bobbe, directievoorzitter van Woonstichting De Key in Amsterdam had het over een nieuwe koers van zijn woningcorporatie waarbij de focus ligt op het gebied binnen of net buiten de Amsterdamse Ring A10. Deze woningcorporatie richt zich op woningzoekenden die de eerste stappen zetten op de woningmarkt: studenten, net afgestudeerden, jongeren die beginnen in hun eerste loopbaan, tienermoeders, jongeren met begeleiding én ook jonge verblijfsgerechtigde asielzoekers. Als voorbeeld haalde hij de verplaatsing van studentenwoningen van de Amsterdamse Houthavens naar de Riekerhaven aan, een voormalig sportpark in Nieuw-West. De helft van de 500 woonunits is straks bestemd voor werkende jongeren uit de buurt en de andere helft voor statushouders.
Het Parool berichtte eerder dat de keuze voor de Riekerhaven in Nieuw-West kwam op het moment nadat stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud zijn zorgen uitte over de ongelijke verspreiding van vluchtelingen over de stad. Hij vreest dat de stadsdelen buiten de Ring in de komende jaren een relatief groot aantal asielzoekers moet opvangen. De units aan de Riekerhaven dragen straks bij aan een betere verdeling over de stad.

Krapte versus krimp

Als het om de verdeling van vluchtelingen en statushouders gaat, dan speelt dat zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau. Dus niet alleen in de stad. In oktober, de toestroom van vluchtelingen groeide met de dag, schreef Tom Horn (wethouder Zorg, Welzijn en Wonen van Haarlemmermeer) een opiniestuk op de website van Binnenlands Bestuur. Hij drong aan op een andere verdeling van de aantallen te huisvesten statushouders. In gebieden waar sprake is van krimp, dus ontvolking, zouden gezinnen geplaatst moeten worden zodat voorzieningen in deze krimpgebieden niet hoeven te verdwijnen. Dit sluit aan bij wat ook Martin Cnossen voor ogen staat. Volgens Cnossen dreigen jeugdelftallen bij voetbalclubs in plattelandsregio’s te verdwijnen. Net als tal van andere voorzieningen. Overigens vraagt de keuze om (meer) statushouders te huisvesten in krimpgebieden wel om een regionaal beleid waarbij de economie extra wordt gestimuleerd, stelde wethouder Tom Horn in zijn opiniestuk.

Economische dynamiek

Het gaat niet alleen om de huisvesting, maar ook om de stimulering van ondernemerschap. Martin Cnossen noemt de bestrijding van winkelleegstand zodat de economische dynamiek in een krimpdorp kan terugkeren. Het gaat dan om laagdrempelige activiteiten. “We kunnen mensen faciliteren, een leegstaand pand aanreiken en ondernemerschap zien te stimuleren. Dus los van wonen willen we er voor zorgen dat ze ook iets te doen hebben.” Als de bedrijvigheid in de binnenstad van een plattelandsgemeente toeneemt, komt dat ook de leefbaarheid in die gemeente ten goede.

Krimp betekent:
Vermindering economische dynamiek:
- Sluiting voorzieningen;
- Ledendaling verenigingen;
- Leegstand;

De oplossing: Opvang vluchtelingen (statushouders)
- Gezinnen;
- Minder leegstand;
- Hoogopgeleiden;
- Goed voor economische dynamiek
Bron: Kenniscentrum Herbestemming Noord-Nederland

Gewend aan plattelandsleven

Projectleider Martin Cnossen meent dat de aanpak waar Kenniscentrum Herbestemming Noord zich voor inzet om de leegstand op het platteland in deze regio tegen te gaan ook in andere krimpgebieden kan werken. Hij noemt Limburg, maar er zijn ook andere krimpgebieden die baat zouden kunnen hebben bij de toestroom van vergunninghouders. “Als het om vluchtelingen gaat, dan zijn er veel mensen die uit een plattelandsomgeving komen. Die zijn gewend aan het plattelandsleven. Waarschijnlijk nog sterker dan wij hier gewend zijn. Een stedelijke omgeving is niet voor iedereen geschikt.”

De gemeente De Fryske Marren wil in 2016 ongeveer 180 vluchtelingen opvangen. Volgens een bericht op de site van Binnenlands Bestuur zijn onder meer leegstaande koopwoningen een optie om statushouders te voorzien van woonruimte. De gemeenteraad buigt zich in januari over de Strategie Huisvesting Statushouders.
Bron: binnenlandsbestuur.nl

Krimpgebieden in Nederland
Bron: rijksoverheid.nl

Zie hier de link naar animatie van Kenniscentrum Herbestemming Noord.

Beeld bovenaan: KHN


Cover: ‘2016.01.05_Vastgoed en vluchtelingen: de trend keren dankzij komst statushouders in krimpgebieden in Noord-Nederland’


Portret - Wendy Braanker

Door Wendy Braanker

redacteur Bewust Nieuwbouw bij NEPROM


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023