Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Vastgoedverenigingen bepleiten maatregelen woningmarkt

5 november 2013

1 minuut

Nieuws Bouwend Nederland, Neprom en NVB hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met maatregelen om de financiering op de woningmarkt te verbeteren en te versterken. Deze tools moeten bijdragen aan een gezonde woningmarkt.

Bouwend Nederland, Neprom en NVB doen voorstellen om bijvoorbeeld het budget voor de startersleningen te verruimen en pleiten voor meer maatwerk in hypotheken voor huizenkopers met inkomensperspectief en het invoeren van een vorm van bouwsparen om de toegang tot de koopwoningmarkt te verbeteren. Zij stellen ook voor om de ‘publieke kosten’ van (nieuw)bouwen terug te dringen, bijvoorbeeld door de legeskosten te maximeren op de werkelijk gemaakte kosten en de gemeentelijke grondprijzen te verlagen. Zij noemen verlaging van het BTW-tarief op bouwgrond daarbij als een goede maatregel om de nieuwbouwmarkt aan te zwengelen. Ook pleiten zij voor eenduidigheid en helderheid in het huurbeleid, om ook het middensegment van de huurmarkt te stimuleren.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

GO weekoverzicht 18 juli 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om naar het héle plaatje te kijken

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het totale plaatje. Over kosten én baten van natuur, over techniek én de sociale dimensie in de energietransitie en over maatschappelijke én omgevingsrechtelijke uitdagingen.

Weekoverzicht

18 juli 2024

Park Nienoord in Leek, Groningen door INTREEGUE Photography (bron: shutterstock)

Naar meer balans in het natuurbeleid en een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Natuurbeleid gaat momenteel vaak over wat ‘moet’, omdat het zo is afgesproken. Het gaat nauwelijks over wat die natuur betekent voor mensen. Dat kan beter, vinden Frank van Dam en Leo Pols.

Uitgelicht
Analyse

18 juli 2024

De Demer, Zichem door Guido Vermeulen-Perdaen (bron: shutterstock)

Wat is natuur waard in gebiedsontwikkeling? Acht keer meer dan je er instopt

Een Vlaamse natuurorganisatie liet onderzoek doen naar de opbrengsten van investeringen in natuur. De conclusie: iedere euro die natuurherstel kost – in het geval van natuurgebied Demerbroeken – levert acht euro op.

Onderzoek

17 juli 2024