2014.02.12_Vathorst Amersfoort

Vathorst Amersfoort: doorstart in de Vinex

12 februari 2014

2 minuten

Nieuws
Koeien eruit, woningen erin…. Het leek zo mooi, maar dat was toen. Op welke schaal werkt de Vinex nog? In beton gegoten stedenbouwkundige plannen blijken buigzamer dan gedacht. Ontwikkelende marktpartijen en gemeente passen de plannen en fasering aan, mét sluitende grondexploitatie. Borging van ruimtelijke kwaliteit is de constante factor.

Sluitende grondexploitatie

Wethouder Bert Lubbinge en Bert van der Werff zijn de verantwoordelijke wethouders voor Vathorst: "Het belang van een sluitende grondexploitatie is enorm groot voor de afbouw van Vathorst, maar ook voor de gemeentelijke begroting. Er is bezuinigd op een heleboel uitgaven, maar de kwaliteit blijft overeind. Na een periode van onderhandelingen bouwen we samen verder." Wethouder Hans Buijtelaar (financien): "We zijn nu binnen de huidige begroting in staat om de risico’s op te vangen en te beheersen."

Fasering

Daarnaast is het bouwtempo aangepast, naar verwachting is Vathorst in 2026 klaar. De aanvankelijke planning was dat de wijk in 2018 gereed zou zijn. Die verlenging met 8 jaar kost veel geld, maar maakt hierdoor blijft het voor toekomstige woningbezitters aantrekkelijk om te kopen.

Bouwprogramma

De wijk krijgt meer huizen in het middensegment, omdat uit onderzoek is gebleken dat hier meer vraag naar bestaat. Er ontstaat meer behoefte aan vrije kavels, waarvoor de mogelijkheden zijn verruimd.

Samenwerkingsafspraken

Ook hebben de partijen nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking die ervoor moet zorgen dat al het mogelijke wordt gedaan om de verdere ontwikkeling van Vathorst, ook financieel, tot een goed einde te brengen.

Hoe kun je sturen op kwaliteit en wat zijn de proceslessen hierbij?

Ga tijdens het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling op 27 maart a.s. in gesprek met Patrick Joosen, directeur regio Midden Bouwfonds Ontwikkeling; Nico Kamphorst, directeur Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Gemeente Amersfoort en Leo Versteijen, directeur SITE urban development,Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022