2014.02.12_Vathorst Amersfoort

Vathorst Amersfoort: doorstart in de Vinex

12 februari 2014

2 minuten

Nieuws Koeien eruit, woningen erin…. Het leek zo mooi, maar dat was toen. Op welke schaal werkt de Vinex nog? In beton gegoten stedenbouwkundige plannen blijken buigzamer dan gedacht. Ontwikkelende marktpartijen en gemeente passen de plannen en fasering aan, mét sluitende grondexploitatie. Borging van ruimtelijke kwaliteit is de constante factor.

Sluitende grondexploitatie

Wethouder Bert Lubbinge en Bert van der Werff zijn de verantwoordelijke wethouders voor Vathorst: "Het belang van een sluitende grondexploitatie is enorm groot voor de afbouw van Vathorst, maar ook voor de gemeentelijke begroting. Er is bezuinigd op een heleboel uitgaven, maar de kwaliteit blijft overeind. Na een periode van onderhandelingen bouwen we samen verder." Wethouder Hans Buijtelaar (financien): "We zijn nu binnen de huidige begroting in staat om de risico’s op te vangen en te beheersen."

Fasering

Daarnaast is het bouwtempo aangepast, naar verwachting is Vathorst in 2026 klaar. De aanvankelijke planning was dat de wijk in 2018 gereed zou zijn. Die verlenging met 8 jaar kost veel geld, maar maakt hierdoor blijft het voor toekomstige woningbezitters aantrekkelijk om te kopen.

Bouwprogramma

De wijk krijgt meer huizen in het middensegment, omdat uit onderzoek is gebleken dat hier meer vraag naar bestaat. Er ontstaat meer behoefte aan vrije kavels, waarvoor de mogelijkheden zijn verruimd.

Samenwerkingsafspraken

Ook hebben de partijen nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking die ervoor moet zorgen dat al het mogelijke wordt gedaan om de verdere ontwikkeling van Vathorst, ook financieel, tot een goed einde te brengen.

Hoe kun je sturen op kwaliteit en wat zijn de proceslessen hierbij?

Ga tijdens het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling op 27 maart a.s. in gesprek met Patrick Joosen, directeur regio Midden Bouwfonds Ontwikkeling; Nico Kamphorst, directeur Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Gemeente Amersfoort en Leo Versteijen, directeur SITE urban development,


Cover: ‘2014.02.12_Vathorst Amersfoort’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023