2014.02.12_Vathorst Amersfoort

Vathorst Amersfoort: doorstart in de Vinex

12 februari 2014

2 minuten

Nieuws Koeien eruit, woningen erin…. Het leek zo mooi, maar dat was toen. Op welke schaal werkt de Vinex nog? In beton gegoten stedenbouwkundige plannen blijken buigzamer dan gedacht. Ontwikkelende marktpartijen en gemeente passen de plannen en fasering aan, mét sluitende grondexploitatie. Borging van ruimtelijke kwaliteit is de constante factor.

Sluitende grondexploitatie

Wethouder Bert Lubbinge en Bert van der Werff zijn de verantwoordelijke wethouders voor Vathorst: "Het belang van een sluitende grondexploitatie is enorm groot voor de afbouw van Vathorst, maar ook voor de gemeentelijke begroting. Er is bezuinigd op een heleboel uitgaven, maar de kwaliteit blijft overeind. Na een periode van onderhandelingen bouwen we samen verder." Wethouder Hans Buijtelaar (financien): "We zijn nu binnen de huidige begroting in staat om de risico’s op te vangen en te beheersen."

Fasering

Daarnaast is het bouwtempo aangepast, naar verwachting is Vathorst in 2026 klaar. De aanvankelijke planning was dat de wijk in 2018 gereed zou zijn. Die verlenging met 8 jaar kost veel geld, maar maakt hierdoor blijft het voor toekomstige woningbezitters aantrekkelijk om te kopen.

Bouwprogramma

De wijk krijgt meer huizen in het middensegment, omdat uit onderzoek is gebleken dat hier meer vraag naar bestaat. Er ontstaat meer behoefte aan vrije kavels, waarvoor de mogelijkheden zijn verruimd.

Samenwerkingsafspraken

Ook hebben de partijen nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking die ervoor moet zorgen dat al het mogelijke wordt gedaan om de verdere ontwikkeling van Vathorst, ook financieel, tot een goed einde te brengen.

Hoe kun je sturen op kwaliteit en wat zijn de proceslessen hierbij?

Ga tijdens het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling op 27 maart a.s. in gesprek met Patrick Joosen, directeur regio Midden Bouwfonds Ontwikkeling; Nico Kamphorst, directeur Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Gemeente Amersfoort en Leo Versteijen, directeur SITE urban development,


Cover: ‘2014.02.12_Vathorst Amersfoort’Meest recent

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024

woningbouw bouwen amsterdam houthaven

Wonen is zoveel meer dan stenen stapelen alleen

Flip ten Cate fileert het huidige woningbouwdebat waarin het louter over kwantiteit, geld en bouwmethoden lijkt te gaan. Terwijl wonen zoveel meer is dan alleen bouwen. Nederland heeft een traditie hoog te houden in bouwen aan samenleven.

Opinie

23 mei 2024

Gracht in Dordrecht door Celli07 (bron: Shutterstock)

Vanuit gezondheid ontwerpen leidt tot meer woningen (en een gezondere omgeving)

Wat krijg je als de gezondheid van de huidige en toekomstige bewoners leidend is bij het ontwerpen van de stad? Niet alleen een gezondere leefomgeving, maar ook meer woningen – aldus de provincie Zuid-Holland.

Onderzoek

22 mei 2024