Parkeerplaats_Photo by Omer Rana on Unsplash

Veel stedelijke problemen VS oplosbaar door beter parkeerbeleid

7 oktober 2019

3 minuten

Onderzoek Hoge parkeernormen in Amerikaanse steden zorgen voor meer verkeer, ongebreidelde stadsuitbreiding en onbetaalbare woningen. Donald Shoup, planoloog en schrijver van het boek The High Cost of Free Parking, stelt voor om deze vicieuze cirkel in de stedenbouw te doorbreken. Hij doet drie voorstellen hoe een beter parkeerbeleid zorgt voor een betere mobiliteit, economie en milieu.

Volgens Shoup kennen de VS meerdere problemen met parkeerplaatsen. Zo zijn er in vrijwel alle steden strenge parkeernormen die voor elke nieuwe bouwontwikkeling een groot aantal gratis parkeerplekken verplichtstellen. Die plekken nemen niet alleen veel ruimte in, maar zijn ook nog eens erg duur. In de Verenigde Staten zijn er namelijk voor elke auto zo’n 3 parkeerplekken. Voor elke parkeerplek is ongeveer 30 vierkante meter nodig, dus dit komt neer op 90 vierkante meter parkeerruimte per auto. Ter vergelijking: er is ongeveer 80 vierkante meter aan woonruimte beschikbaar per persoon in de VS. Voor het parkeren van één auto is dus meer ruimte beschikbaar dan voor de huisvesting van een mens.

Dure boodschappen

Verder blijkt uit recent onderzoek dat de parkeernorm voor winkelcentra in Los Angeles de bouwkosten hiervan bij bovengronds parkeren met 67 procent verhogen en bij ondergronds parkeren met 93 procent. Shoup: “Omdat deze hoge kosten doorgerekend worden aan alle klanten, betalen mensen die zich geen auto kunnen veroorloven meer voor hun boodschappen, zodat rijkere mensen gratis kunnen parkeren als ze naar de winkel rijden.”

De hogere kosten vanwege parkeerplaatsen gelden ook voor huisvesting. Omdat veel steden voor elk appartement, ongeacht de grootte of kwaliteit, hetzelfde aantal parkeerplekken verplichtstellen, verhogen de vereiste parkeervoorziening de kosten van woningen voor mensen met een laag inkomen onevenredig veel. Eén onderzoek toont zelfs aan dat de minimale parkeervereisten de huisvestingskosten met 13 procent verhogen voor gezinnen zonder auto.

Het kosteloos aanbieden van parkeren aan automobilisten verhoogt bovendien de vraag naar auto's. Wanneer burgers bezwaar hebben tegen de resulterende verkeersopstoppingen, proberen steden het verkeer te verminderen door woningbouwontwikkelingen te beperken. Met andere woorden: steden beperken de bevolkingsdichtheid om de problemen met auto's te beperken. Shoup: “Gratis parkeren is de scheidsrechter van de stedelijke structuur geworden, en auto's hebben bij zonering de mens vervangen als belangrijkste overweging voor de dichtheid van een gebied.”

Beter parkeerbeleid

Kortom, concludeert de planoloog, parkeernormen maken in de VS meer kapot dan ze opleveren. Shoup stelt daarom drie hervormingen van het Amerikaanse parkeerbeleid voor:

  1. Laat parkeernormen bij bouwontwikkelingen los. Ontwikkelaars en bedrijven kunnen vervolgens zelf beslissen hoeveel parkeerplaatsen ze aan hun klanten willen bieden.
  2. Breng als stad de juiste prijzen in rekening voor parkeren op straat. Dit zijn de laagst mogelijke prijzen waarbij er nog één of twee lege parkeerplekken in elke straat overblijven, zodat er geen parkeertekorten ontstaan. Reële marktprijzen brengen vraag en aanbod voor parkeerplekken op straat in evenwicht.
  3. Besteed de inkomsten van betaald parkeren aan verbetering van de openbare diensten in de straten waar dit tarief geldt. Als mensen op deze manier hun parkeergeld terugkrijgen, ontstaat politiek draagvlak voor marktgestuurde parkeerprijzen.

De combinatie van deze drie hervormingen levert volgens Shoup een groot aantal voordelen op. Mensen laten betalen voor parkeren ontmoedigt autogebruik, wat leidt tot minder verkeer, kortere reistijden, een schoner milieu en meer betaalbare woningen door een hogere dichtheid. Door hun parkeernormen op te heffen, kunnen steden bovendien een gebied ter grootte van Nederland terugwinnen. “Het verbeteren van het parkeerbeleid is de goedkoopste, snelste en politiek meest haalbare manier om veel sociale, economische en milieudoelstellingen te bereiken.”

Cover: Photo by Omer Rana on Unsplash

Lees meer op citylab.com


Cover: ‘Parkeerplaats_Photo by Omer Rana on Unsplash’Meest recent

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023

Collage terras door Theo Brouwer (bron: Glamourmanifest / ZO!City)

Gebiedstransformatie #3: het ontwerp als incrementele en gezamenlijke strategie

Bij de TU Delft start de nieuwe leergang Stedelijke Transformatie. Expert Saskia Beer licht met een serie artikelen de bijzondere aspecten van transformatieprocessen toe. In deel 3: het strategisch ontwerp.

Uitgelicht
Analyse

20 september 2023