2013.10.10_Vergaande samenwerking leidt tot ijzersterk formule_180

Vergaande samenwerking leidt tot ijzersterke formule

10 oktober 2013

4 minuten

Nieuws De gemeente Rijswijk realiseert de energieneutrale nieuwbouwlocatie RijswijkBuiten. De eerste 32 van de circa 3.500 woningen worden in oktober 2013 opgeleverd. Het gemeentebestuur heeft in een vroegtijdig stadium de ambitie uitgesproken om geen gasnet aan te leggen en in te zetten op energieneutrale woningen. De doelstelling is om de wijk op termijn te evolueren tot een energieneutrale wijk, waarbij op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt en de bewoners eventuele overschotten aan zonne-energie aan elkaar kunnen leveren.

Heel RijswijkBuiten energieneutraal

Exploitatiekosten rijwoning RijswijkBuiten. (Klik voor groot)

Politieke wil en daadkracht

In een vroeg stadium zijn de technische en financiële consequenties van de geformuleerde ambities in beeld gebracht en is in het door Merosch uitgewerkte projectplan ook aangegeven hoe deze gerealiseerd kunnen worden met maximaal draagvlak bij alle betrokken partijen. Na presentatie van het projectplan voor de gemeenteraad, zijn de geformuleerde ambities unaniem aangenomen en vormen ze het uitgangspunt voor de ontwikkeling van RijswijkBuiten.

Verkoopcijfers
De energieneutrale wijk RijswijkBuiten is een van de gebiedsontwikkelingen waar de verkoop van nieuwbouwwoningen goed loopt.

Lage V.O.N.-prijs
Door slimme ‘outsourcing’ worden energieneutrale woningen aangeboden voor een zeer scherpe V.O.N.-prijs.

Garanties
De bewoner krijgt voor 25 jaar de garantie op goede werking en energieneutraliteit.

Samenwerkende professionals met heldere doelen

Om een bijzonder prettig leefbare wijk en de gestelde duurzaamheidsambities te realiseren, is vanaf het begin een select gezelschap van professionals ingeschakeld door het programmabureau RijswijkBuiten. Deze groep kreeg de opdracht, de bijbehorende ruimte en het vertrouwen om integraal en intensief met elkaar samen te werken. Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd en zelfs proefopstellingen werden gemaakt. Gekeken is onder meer naar Smart Grids, het gebruik van bodemenergie en de stedenbouwkundige inpassing. Denk daarbij aan oriëntatie van de woningen en welstandsvoorwaarden voor de toepassing van zonnepanelen. Met alle betrokkenen is ook onderzocht op welke (alternatieve) wijze de meerkosten van de energieneutrale woningen gefinancierd zouden kunnen worden. De meerkosten voor energieneutraliteit mochten namelijk niet leiden tot hogere V.O.N.-prijzen van de woningen. Daarnaast is in het informatiecentrum RijswijkBuiten een expositieruimte duurzaamheid ingericht.

De belangen van de consument centraal

De eerste fase (250 energieneutrale woningen) wordt gerealiseerd door bouwend ontwikkelaar Dura Vermeer. De energievoorziening (warmtepomp, zonnepanelen, etc.) van deze woningen wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door KlimaatGarant. KlimaatGarant garandeert de kopers 25 jaar lang de goede werking van deze installaties. Ook garandeert het dat de energieopwekking door de zonnepanelen (circa 20 m2 per woning) hoger zal zijn dan het energiegebruik voor koeling, verwarming, warmtapwater en ventilatie. Een eventueel hoger energiegebruik wordt door KlimaatGarant gecompenseerd. De bewoner betaalt hiervoor een vergoeding van ongeveer € 100,- per maand, die lager uitvalt dan de energiekosten voor een woning die voldoet aan het bouwbesluit en is voorzien van een gasketel. De bewoner kan de installatie ook kopen in plaats van huren, bij oplevering of tussentijds, met behoud van alle rechten ten aanzien van onderhoud, product- en energiegarantie.
Eenmaal per jaar wordt de installatie op de goede werking gecontroleerd en worden de filters van de gebalanceerde ventilatievoorziening vervangen, waarmee extra zekerheid is ingebouwd ten aanzien van een goed binnenklimaat. Om zeker te zijn van een evenwichtige verdeling van de belangen van de bewoners en de exploitant, is het contract tussen de bewoners en KlimaatGarant ook nog getoetst door de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Doorontwikkelen

De eerste 32 energieneutrale woningen (EPC=0) in RijswijkBuiten zullen vanaf oktober 2013 worden opgeleverd. Inmiddels is ook al gestart met de bouw van de volgende 44 woningen, is reeds 70 procent van de woningen van de derde tranche verkocht en zal de verkoop van de vierde tranche woningen op korte termijn worden gestart. Alle woningen zullen hierbij energieneutraal (EPC=0) worden gerealiseerd. In de nabije toekomst zal worden ingezet op volledig energieneutrale woningen (waarbij naast het gebouwgebonden ook het gebruikersgebonden energiegebruik over een jaar gezien nul is) en zelfs energieleverende woningen. Om hiermee ervaring op te doen, zullen op korte termijn als proef een vijftal woningen volledig energieneutraal worden gerealiseerd. RijswijkBuiten is in de huidige lastige woningmarkt een van de weinige gebiedsontwikkelingen waar de verkoop goed loopt. Het realiseren van de energieneutrale ambitie levert hieraan een positieve bijdrage.

 • Cees Rieke, adjunct-directeur
  Programmabureau RijswijkBuiten:
  “Ambities zijn slechts te realiseren als je echt gelooft in de maakbaarheid daarvan. De focus heeft voor mij altijd gelegen op twee aspecten die de bewoner moet verleiden: een mooi product met veel comfort én een lage energierekening. Dat is duurzaam!”

 • Dick Boelen, directeur Dura Vermeer Bouw
  Zuid West BV:
  “De markt is nog niet zover dat de consument betaalt voor duurzaamheid. Bijzonder is het opzetten van Energie Exploitatiemaatschappij RijswijkBuiten om zo de afgesproken duurzame maatregelen toch betaalbaar te houden voor de consument.”

 • Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar
  Gebiedsontwikkeling TU Delft:
  “Van de hoge ambitie op het gebied van energiezuinigheid voor de woningen ben ik nooit fan geweest, gezien de extra kosten die dat met zich meebrengt. Ik geef toe dat het – tot nu toe – lukt om de ambitie te realiseren. Maar mijn criterium blijft of de bewoners het in de knip gaan merken in de vorm van een lagere energierekening. Als dat werkelijk het geval is, ga ik om.”

Type
Nieuwe stadswijk

Oplevering
oktober 2013 (eerste 32 woningen)

Betrokken partijen
Programmabureau RijswijkBuiten, Stadsgewest Haaglanden, TU Delft, KuiperCompagnons, Deloitte, Dura Vermeer, KlimaatGarant, Merosch

Contactpersoon
Ronald Schilt (schilt@merosch.nl)

Zie ook:


Cover: ‘2013.10.10_Vergaande samenwerking leidt tot ijzersterk formule_180’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024