Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Verkoopregels corporaties gaan woningmarkt niet ontregelen

20 november 2013

2 minuten

Nieuws
De nieuwe verkoopregels voor corporaties zullen geen echte impact op de woningmarkt hebben. Dat was de eindconclusie van het debat over de (on)mogelijkheden van de circulaire verkoop van corporatiewoningen georganiseerd door Fresh Professionals en Deloitte Real Estate.

Sprekers op het debat waren Jim Schuyt (voormalig directievoorzitter De Alliantie), Dick van Seventer (directeur Vastgoed Syndicering Nederland), Gerda Groeneveld (senior-jurist Deloitte Real Estate) en 50 leden van Fresh Professionals. Het debat werd gehouden op kantoor van Deloitte in Utrecht met als dagvoorzitter Matthijs Hesselink (manager Deloitte Real Estate Transactions).

De voorzitter stond eerst stil bij de kerntaken van woningcorporaties. De definitie van de kerntaken in de Herzieningswet, waar ook de ‘middeldure huur’ en ‘sociale koopwoningen’ tot de taken van corporaties worden gerekend, gaat de segregatie van de wijken tegen. Groeneveld merkte op dat de definitie die minister Blok in de (uitgelekte) novelle heeft opgenomen veel beperkter is dan de definitie in de Herzieningswet.

Door de nieuwe verkoopregels kunnen circa 1 mln woningen versoepeld worden verkocht. Angst dat al deze woningen nu ineens de markt op komen, is voorbarig. Van Seventer gaf aan dat ‘een complex met meer dan 10% sociaal bezit niet als commercieel kan worden aangemerkt en dat veel complexen een dergelijke mix vertonen’. Bovendien mag er geen sprake zijn van verkopen om het verkopen. Schuyt: ‘Verkoop zal en moet niet plaatsvinden vanuit ideologie, maar om de bestaande portefeuille te vernieuwen.’

De verhuurdersheffing zorgt er wel voor de corporaties, waarvan een aantal met financiële problemen kampt, geld moeten vrijmaken. Volgens Schuyt zijn er drie mogelijkheden: ‘Temporiseer (nieuwe) investeringen, verhoog de huren en verkoop bezit.’ Vanuit de zaal werd daar nog een vierde mogelijkheid aan toegevoegd, namelijk het reduceren van de bedrijfskosten. Investeringen zijn echter niet blijvend vooruit te schuiven en huren zijn niet eindeloos te verhogen, wat complexgewijze verkoop een reële optie maakt.

Kopers van het corporatiebezit zouden vooral particuliere beleggers en ‘family offices’ zijn. Buitenlandse partijen zijn terughoudend door de huurbescherming en verhuurderheffing die oploopt tot € 1,7 mrd.

De eindconclusie was dat de impact op de Nederlandse woningmarkt voorlopig beperkt blijft. Het extra aanbod van corporatiebezit zal binnen de perken blijven. Het feit dat de verkoopvoorwaarden zijn versoepeld, wordt als onverminderd positief ervaren.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022