Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Verkoopregels corporaties gaan woningmarkt niet ontregelen

20 november 2013

2 minuten

Nieuws De nieuwe verkoopregels voor corporaties zullen geen echte impact op de woningmarkt hebben. Dat was de eindconclusie van het debat over de (on)mogelijkheden van de circulaire verkoop van corporatiewoningen georganiseerd door Fresh Professionals en Deloitte Real Estate.

Sprekers op het debat waren Jim Schuyt (voormalig directievoorzitter De Alliantie), Dick van Seventer (directeur Vastgoed Syndicering Nederland), Gerda Groeneveld (senior-jurist Deloitte Real Estate) en 50 leden van Fresh Professionals. Het debat werd gehouden op kantoor van Deloitte in Utrecht met als dagvoorzitter Matthijs Hesselink (manager Deloitte Real Estate Transactions).

De voorzitter stond eerst stil bij de kerntaken van woningcorporaties. De definitie van de kerntaken in de Herzieningswet, waar ook de ‘middeldure huur’ en ‘sociale koopwoningen’ tot de taken van corporaties worden gerekend, gaat de segregatie van de wijken tegen. Groeneveld merkte op dat de definitie die minister Blok in de (uitgelekte) novelle heeft opgenomen veel beperkter is dan de definitie in de Herzieningswet.

Door de nieuwe verkoopregels kunnen circa 1 mln woningen versoepeld worden verkocht. Angst dat al deze woningen nu ineens de markt op komen, is voorbarig. Van Seventer gaf aan dat ‘een complex met meer dan 10% sociaal bezit niet als commercieel kan worden aangemerkt en dat veel complexen een dergelijke mix vertonen’. Bovendien mag er geen sprake zijn van verkopen om het verkopen. Schuyt: ‘Verkoop zal en moet niet plaatsvinden vanuit ideologie, maar om de bestaande portefeuille te vernieuwen.’

De verhuurdersheffing zorgt er wel voor de corporaties, waarvan een aantal met financiële problemen kampt, geld moeten vrijmaken. Volgens Schuyt zijn er drie mogelijkheden: ‘Temporiseer (nieuwe) investeringen, verhoog de huren en verkoop bezit.’ Vanuit de zaal werd daar nog een vierde mogelijkheid aan toegevoegd, namelijk het reduceren van de bedrijfskosten. Investeringen zijn echter niet blijvend vooruit te schuiven en huren zijn niet eindeloos te verhogen, wat complexgewijze verkoop een reële optie maakt.

Kopers van het corporatiebezit zouden vooral particuliere beleggers en ‘family offices’ zijn. Buitenlandse partijen zijn terughoudend door de huurbescherming en verhuurderheffing die oploopt tot € 1,7 mrd.

De eindconclusie was dat de impact op de Nederlandse woningmarkt voorlopig beperkt blijft. Het extra aanbod van corporatiebezit zal binnen de perken blijven. Het feit dat de verkoopvoorwaarden zijn versoepeld, wordt als onverminderd positief ervaren.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023