platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Vernieuwing omgevingsrecht: Maak de ambities waar!

Vernieuwing omgevingsrecht: Maak de ambities waar!

2016.02.09_VERNIEUWING OMGEVINGSRECHT: MAAK DE AMBITIES WAAR

9 feb 2016 - Het omgevingsrecht is in de loop der jaren sterk versnipperd geraakt over tientallen wetten, circa 120 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en een vergelijkbaar aantal ministeriële regelingen. Die versnippering leidt volgens het Rijk tot afstemmings- en coördinatieproblemen, en verminderde kenbaarheid en bruikbaarheid van de regelgeving. Ook onderkent de regering inhoudelijke tekortkomingen: de regelgeving richt zich onvoldoende op duurzame ontwikkeling en houdt onvoldoende rekening met regionale verschillen en met de behoefte aan maatwerk en vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden. De veelheid aan wetten met elk hun eigen procedures en systematiek maakt integraal beleid en een samenhangende beoordeling van maatschappelijke initiatieven moeilijk (Tweede Kamer, 2014). Vandaar dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving (AMvB’s) werkt aan een stelselherziening van het omgevingsrecht.

Lees hier het hele rapport.

Bron: Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur