2016.02.09_VERNIEUWING OMGEVINGSRECHT: MAAK DE AMBITIES WAAR

Vernieuwing omgevingsrecht: Maak de ambities waar!

9 februari 2016

1 minuut

Onderzoek
Het omgevingsrecht is in de loop der jaren sterk versnipperd geraakt over tientallen wetten, circa 120 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en een vergelijkbaar aantal ministeriële regelingen. Die versnippering leidt volgens het Rijk tot afstemmings- en coördinatieproblemen, en verminderde kenbaarheid en bruikbaarheid van de regelgeving. Ook onderkent de regering inhoudelijke tekortkomingen: de regelgeving richt zich onvoldoende op duurzame ontwikkeling en houdt onvoldoende rekening met regionale verschillen en met de behoefte aan maatwerk en vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden. De veelheid aan wetten met elk hun eigen procedures en systematiek maakt integraal beleid en een samenhangende beoordeling van maatschappelijke initiatieven moeilijk (Tweede Kamer, 2014). Vandaar dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving (AMvB’s) werkt aan een stelselherziening van het omgevingsrecht.

Lees hier het hele rapport.

Bron: Raad voor de Leefomgeving en InfrastructuurMeest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022