2016.02.09_VERNIEUWING OMGEVINGSRECHT: MAAK DE AMBITIES WAAR

Vernieuwing omgevingsrecht: Maak de ambities waar!

9 februari 2016

1 minuut

Onderzoek Het omgevingsrecht is in de loop der jaren sterk versnipperd geraakt over tientallen wetten, circa 120 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) en een vergelijkbaar aantal ministeriële regelingen. Die versnippering leidt volgens het Rijk tot afstemmings- en coördinatieproblemen, en verminderde kenbaarheid en bruikbaarheid van de regelgeving. Ook onderkent de regering inhoudelijke tekortkomingen: de regelgeving richt zich onvoldoende op duurzame ontwikkeling en houdt onvoldoende rekening met regionale verschillen en met de behoefte aan maatwerk en vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden. De veelheid aan wetten met elk hun eigen procedures en systematiek maakt integraal beleid en een samenhangende beoordeling van maatschappelijke initiatieven moeilijk (Tweede Kamer, 2014). Vandaar dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) met de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving (AMvB’s) werkt aan een stelselherziening van het omgevingsrecht.

Lees hier het hele rapport.

Bron: Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur


Cover: ‘2016.02.09_VERNIEUWING OMGEVINGSRECHT: MAAK DE AMBITIES WAAR’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023