Verslag | Kennisatelier ‘Levendige en veilige openbare ruimte’

27 oktober 2012

2 minuten

Verslag
De visie van professionals over openbare plekken als pleinen en winkelstraten is vaak anders dan de ervaringen van gebruikers. Dit stelt hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken Jack Burgers tijdens het kennisatelier ‘Levendige en veilige openbare ruimte’ op 5 oktober 2012. Hij presenteerde de resultaten van het onderzoek ‘De kracht van prachtige openbare ruimten: gebruik en beleving van pleinen en winkelstraten in voor- en achterstandswijken’.

Professionals en gebruikers verschillen in hun ideeën over de openbare ruimte

Na een inleiding van Henk Jan Bierling (Platform31) gaf onderzoekscoördinator Jack Burgers (Erasmus Universiteit Rotterdam) een presentatie over het onderzoek. Professionals kijken op verschillende manieren naar de openbare ruimte. Ze zien het als een podium voor het tonen van je identiteit of als het hart van de wijk. Gebruikers letten daarentegen meer op de veiligheid en de sociale component van een openbare plek.

Aandachtspunten helpen professionals bij inrichting openbare ruimte

Aan de hand van een aantal aandachtspunten schetst Burgers een kader voor professionals bij het ontwerp of de (her)inrichting van de openbare ruimte. Zo worden sociale vraagstukken nauwelijks opgelost met de inrichting van de openbare ruimte. Deelnemers aan het kennisatelier vinden het bijvoorbeeld van groot belang dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte.

Themaplein biedt verdieping voor deelnemers

Na de presentatie van Jack Burgers konden deelnemers zich verdiepen in verscheidene thema’s rondom openbare ruimte op het Themaplein. Het thema Regievraagstuk ging in op de vraag welke partijen betrokken moeten worden bij de inrichting van de openbare ruimte. In een tweede themadiscussie werd er nagedacht over oplossingen om de openbare ruimte leefbaar en veilig te houden. Ten slotte werd er gesproken over spanningen tussen professionals en gebruikers.

Goede balans tussen preventie en bemoeizucht van belang voor professionals

Het themaplein gaf aanleiding tot een debat tussen experts en deelnemers over de aangestipte vraagstukken. Naar voren kwam onder meer dat het gebruik van de openbare ruimte ’s avonds en ’s nachts ook erg belangrijk is, dat professionals moeten zoeken naar een goede balans tussen preventie en bemoeizucht en dat de sociale component van de openbare ruimte meer aandacht verdient.

Meer informatie

Het kennisatelier ‘Levendige en veilige openbare ruimte’ vond op 5 oktober 2012 plaats in Rotterdam. Op de website van [Nicis][1] vindt u het uitgebreide verslag van het kennisatelier, de presentatie van hoogleraar Jack Burgers en het rapport ‘Levendige en veilige openbare ruimte. De visie van professionals en ervaringen van gebruikers’.Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022