Verslag | Kennisatelier ‘Levendige en veilige openbare ruimte’

27 oktober 2012

2 minuten

Verslag De visie van professionals over openbare plekken als pleinen en winkelstraten is vaak anders dan de ervaringen van gebruikers. Dit stelt hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken Jack Burgers tijdens het kennisatelier ‘Levendige en veilige openbare ruimte’ op 5 oktober 2012. Hij presenteerde de resultaten van het onderzoek ‘De kracht van prachtige openbare ruimten: gebruik en beleving van pleinen en winkelstraten in voor- en achterstandswijken’.

Professionals en gebruikers verschillen in hun ideeën over de openbare ruimte

Na een inleiding van Henk Jan Bierling (Platform31) gaf onderzoekscoördinator Jack Burgers (Erasmus Universiteit Rotterdam) een presentatie over het onderzoek. Professionals kijken op verschillende manieren naar de openbare ruimte. Ze zien het als een podium voor het tonen van je identiteit of als het hart van de wijk. Gebruikers letten daarentegen meer op de veiligheid en de sociale component van een openbare plek.

Aandachtspunten helpen professionals bij inrichting openbare ruimte

Aan de hand van een aantal aandachtspunten schetst Burgers een kader voor professionals bij het ontwerp of de (her)inrichting van de openbare ruimte. Zo worden sociale vraagstukken nauwelijks opgelost met de inrichting van de openbare ruimte. Deelnemers aan het kennisatelier vinden het bijvoorbeeld van groot belang dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte.

Themaplein biedt verdieping voor deelnemers

Na de presentatie van Jack Burgers konden deelnemers zich verdiepen in verscheidene thema’s rondom openbare ruimte op het Themaplein. Het thema Regievraagstuk ging in op de vraag welke partijen betrokken moeten worden bij de inrichting van de openbare ruimte. In een tweede themadiscussie werd er nagedacht over oplossingen om de openbare ruimte leefbaar en veilig te houden. Ten slotte werd er gesproken over spanningen tussen professionals en gebruikers.

Goede balans tussen preventie en bemoeizucht van belang voor professionals

Het themaplein gaf aanleiding tot een debat tussen experts en deelnemers over de aangestipte vraagstukken. Naar voren kwam onder meer dat het gebruik van de openbare ruimte ’s avonds en ’s nachts ook erg belangrijk is, dat professionals moeten zoeken naar een goede balans tussen preventie en bemoeizucht en dat de sociale component van de openbare ruimte meer aandacht verdient.

Meer informatie

Het kennisatelier ‘Levendige en veilige openbare ruimte’ vond op 5 oktober 2012 plaats in Rotterdam. Op de website van [Nicis][1] vindt u het uitgebreide verslag van het kennisatelier, de presentatie van hoogleraar Jack Burgers en het rapport ‘Levendige en veilige openbare ruimte. De visie van professionals en ervaringen van gebruikers’.Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Laten we niet blind varen op apps die klimaatrisico’s in één cijfer vatten

Er zijn steeds meer apps die risico’s van klimaatverandering in beeld brengen. Columnist Ellen van Bueren voor al te gemakkelijk gebruik van data. “Je kunt je voorstellen dat zo’n app al snel een eigen leven gaat leiden.”

Opinie

4 maart 2024

Terneuzen en de Westerschelde door Milliped (bron: Wikimedia)

In Zeeland reikt de Regio Deal tot over de grens

De Zeeuws-Vlaamse North Sea Port Regio heeft een Regio Deal gesloten. Waar liggen kansen in het meest zuid-westelijke puntje van Nederland?

Interview

4 maart 2024

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024