Verslag | Kennisatelier ‘Levendige en veilige openbare ruimte’

27 oktober 2012

2 minuten

Verslag De visie van professionals over openbare plekken als pleinen en winkelstraten is vaak anders dan de ervaringen van gebruikers. Dit stelt hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken Jack Burgers tijdens het kennisatelier ‘Levendige en veilige openbare ruimte’ op 5 oktober 2012. Hij presenteerde de resultaten van het onderzoek ‘De kracht van prachtige openbare ruimten: gebruik en beleving van pleinen en winkelstraten in voor- en achterstandswijken’.

Professionals en gebruikers verschillen in hun ideeën over de openbare ruimte

Na een inleiding van Henk Jan Bierling (Platform31) gaf onderzoekscoördinator Jack Burgers (Erasmus Universiteit Rotterdam) een presentatie over het onderzoek. Professionals kijken op verschillende manieren naar de openbare ruimte. Ze zien het als een podium voor het tonen van je identiteit of als het hart van de wijk. Gebruikers letten daarentegen meer op de veiligheid en de sociale component van een openbare plek.

Aandachtspunten helpen professionals bij inrichting openbare ruimte

Aan de hand van een aantal aandachtspunten schetst Burgers een kader voor professionals bij het ontwerp of de (her)inrichting van de openbare ruimte. Zo worden sociale vraagstukken nauwelijks opgelost met de inrichting van de openbare ruimte. Deelnemers aan het kennisatelier vinden het bijvoorbeeld van groot belang dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte.

Themaplein biedt verdieping voor deelnemers

Na de presentatie van Jack Burgers konden deelnemers zich verdiepen in verscheidene thema’s rondom openbare ruimte op het Themaplein. Het thema Regievraagstuk ging in op de vraag welke partijen betrokken moeten worden bij de inrichting van de openbare ruimte. In een tweede themadiscussie werd er nagedacht over oplossingen om de openbare ruimte leefbaar en veilig te houden. Ten slotte werd er gesproken over spanningen tussen professionals en gebruikers.

Goede balans tussen preventie en bemoeizucht van belang voor professionals

Het themaplein gaf aanleiding tot een debat tussen experts en deelnemers over de aangestipte vraagstukken. Naar voren kwam onder meer dat het gebruik van de openbare ruimte ’s avonds en ’s nachts ook erg belangrijk is, dat professionals moeten zoeken naar een goede balans tussen preventie en bemoeizucht en dat de sociale component van de openbare ruimte meer aandacht verdient.

Meer informatie

Het kennisatelier ‘Levendige en veilige openbare ruimte’ vond op 5 oktober 2012 plaats in Rotterdam. Op de website van [Nicis][1] vindt u het uitgebreide verslag van het kennisatelier, de presentatie van hoogleraar Jack Burgers en het rapport ‘Levendige en veilige openbare ruimte. De visie van professionals en ervaringen van gebruikers’.Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023