2013.07.30_Vertrouwen verbetert opdrachtgeverschap_180

Vertrouwen verbetert opdrachtgeverschap

30 juli 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - Het creëren van vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verbetert het opdrachtgeverschap. Dit is de belangrijkste conclusie van de winnaars van de Fresh-prijsvraag om een innovatieve samenwerkingsvorm te bedenken voor in de bouw.

De kwaliteit van een samenwerking wordt grotendeels gevormd door vertrouwen, openheid en gemeenschappelijke belangen. Een van de belangrijkste constateringen tijdens de Fresh advisory week is dat juist deze aspecten in de bouw vaak ontbreken. Na de gunning lijken opdrachtgevers en opdrachtnemers eerder tot elkaar veroordeeld dan dat zij goed met elkaar samenwerken. Dan komen namelijk de tegenstrijdige belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers aan het licht.

Brink Groep en Fresh schreven in samenwerking met EGM Architecten, Heijmans, Rijksgebouwendienst en Platform Vernieuwing Bouw een prijsvraag uit onder studenten voor een innovatieve samenwerkingsvorm voor de bouw. De winnaars Roy en Jimmy van den Ban en Sanne Koorneef werkten gezamenlijk hun ideeën uit tot één idee.

Volgens hen is het belangrijkste uitgangspunt het creëren van vertrouwen. Door het verdienmodel van opdrachtnemer gedeeltelijk te verschuiven naar de exploitatiefase ontstaan er gedeelde waarden en verantwoordelijkheden voor de langere termijn, wat de samenwerking bevordert. De netwerkcoördinator zorgt voor afstemming en coördinatie van waarden en percepties. Er wordt gestuurd op samenwerking, waarbij de verwachtingen van samenwerking expliciet worden gemaakt door het coördineren van belangen en interacties. De vraagverduidelijkingsronden kweken vertrouwen door het constante interactieproces tussen partijen. Hiermee wordt ook het opdrachtgeverschap geprofessionaliseerd, omdat door iteratieve samenspraak met externe partijen de vraagspecificatie wordt verscherpt en er zo wederzijds begrip ontstaat.

Zie ook:


Cover: ‘2013.07.30_Vertrouwen verbetert opdrachtgeverschap_180’Meest recent

Prettige groene woonstraat in Eindhoven door Lea Rae (bron: shutterstock.com)

Tijd om de realiteit van de woningbehoefte onder ogen te zien: de menselijke maat moet terug

In de aanpak van de verstedelijking wordt teveel voorbij gegaan aan de grote vraag naar groenstedelijke woonmilieus. Volgens Sjors de Vries (Ruimtevolk) mag de scope flink worden verbreed. Ook naar de regio's buiten de Randstad.

Opinie

2 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van een tweede jeugd vol nieuwe mogelijkheden

Deze week gaat het op Gebiedsontwikkeling.nu over een tweede jeugd. Van vakantieparken tot Didam en van water en bodem tot het spoor: de nieuwe mogelijkheden in het vakgebied zijn eindeloos.

Nieuws

1 december 2022

City of London, Londen door IR Stone (bron: shutterstock.com)

Fysieke werkplek vergroot productiviteit, effecten thuiswerken nog onduidelijk

De coronapandemie maakte werken op afstand het nieuwe normaal. Terwijl het werken op een fysieke werkplek de productiviteit vergroot en innovatie stimuleert, volgens nieuw onderzoek.

Onderzoek

1 december 2022