2013.07.30_Vertrouwen verbetert opdrachtgeverschap_180

Vertrouwen verbetert opdrachtgeverschap

30 juli 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - Het creëren van vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verbetert het opdrachtgeverschap. Dit is de belangrijkste conclusie van de winnaars van de Fresh-prijsvraag om een innovatieve samenwerkingsvorm te bedenken voor in de bouw.

De kwaliteit van een samenwerking wordt grotendeels gevormd door vertrouwen, openheid en gemeenschappelijke belangen. Een van de belangrijkste constateringen tijdens de Fresh advisory week is dat juist deze aspecten in de bouw vaak ontbreken. Na de gunning lijken opdrachtgevers en opdrachtnemers eerder tot elkaar veroordeeld dan dat zij goed met elkaar samenwerken. Dan komen namelijk de tegenstrijdige belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers aan het licht.

Brink Groep en Fresh schreven in samenwerking met EGM Architecten, Heijmans, Rijksgebouwendienst en Platform Vernieuwing Bouw een prijsvraag uit onder studenten voor een innovatieve samenwerkingsvorm voor de bouw. De winnaars Roy en Jimmy van den Ban en Sanne Koorneef werkten gezamenlijk hun ideeën uit tot één idee.

Volgens hen is het belangrijkste uitgangspunt het creëren van vertrouwen. Door het verdienmodel van opdrachtnemer gedeeltelijk te verschuiven naar de exploitatiefase ontstaan er gedeelde waarden en verantwoordelijkheden voor de langere termijn, wat de samenwerking bevordert. De netwerkcoördinator zorgt voor afstemming en coördinatie van waarden en percepties. Er wordt gestuurd op samenwerking, waarbij de verwachtingen van samenwerking expliciet worden gemaakt door het coördineren van belangen en interacties. De vraagverduidelijkingsronden kweken vertrouwen door het constante interactieproces tussen partijen. Hiermee wordt ook het opdrachtgeverschap geprofessionaliseerd, omdat door iteratieve samenspraak met externe partijen de vraagspecificatie wordt verscherpt en er zo wederzijds begrip ontstaat.

Zie ook:


Cover: ‘2013.07.30_Vertrouwen verbetert opdrachtgeverschap_180’Meest recent

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024

Waterfront Harderwijk, eerder winnaar van de SKG Publieksprijs door Sebastian van Damme (bron: Synchroon)

Stem nu op uw favoriet voor de SKG Publieksprijs 2024!

Stem nú op uw favoriete duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart wordt bekend gemaakt welk project de SKG Publieksprijs 2024 wint.

Uitgelicht
SKG Nieuws

23 februari 2024

Vos Logistics, Oss door Joyce Roosenhart (bron: Wikimedia Commons)

‘Verdozing’ tegengaan – met nog grotere dozen (die zelfs de lucht in kunnen)

De groei van het aantal grote distributiecentra – ‘dozen’ in de volksmond – zet onverminderd voort. Om het landschap te sparen, stellen logistiek wetenschappers voor distributiecentra te bundelen in grote clusters.

Onderzoek

23 februari 2024