2013.07.30_Vertrouwen verbetert opdrachtgeverschap_180

Vertrouwen verbetert opdrachtgeverschap

30 juli 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - Het creëren van vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verbetert het opdrachtgeverschap. Dit is de belangrijkste conclusie van de winnaars van de Fresh-prijsvraag om een innovatieve samenwerkingsvorm te bedenken voor in de bouw.

De kwaliteit van een samenwerking wordt grotendeels gevormd door vertrouwen, openheid en gemeenschappelijke belangen. Een van de belangrijkste constateringen tijdens de Fresh advisory week is dat juist deze aspecten in de bouw vaak ontbreken. Na de gunning lijken opdrachtgevers en opdrachtnemers eerder tot elkaar veroordeeld dan dat zij goed met elkaar samenwerken. Dan komen namelijk de tegenstrijdige belangen van opdrachtgevers en opdrachtnemers aan het licht.

Brink Groep en Fresh schreven in samenwerking met EGM Architecten, Heijmans, Rijksgebouwendienst en Platform Vernieuwing Bouw een prijsvraag uit onder studenten voor een innovatieve samenwerkingsvorm voor de bouw. De winnaars Roy en Jimmy van den Ban en Sanne Koorneef werkten gezamenlijk hun ideeën uit tot één idee.

Volgens hen is het belangrijkste uitgangspunt het creëren van vertrouwen. Door het verdienmodel van opdrachtnemer gedeeltelijk te verschuiven naar de exploitatiefase ontstaan er gedeelde waarden en verantwoordelijkheden voor de langere termijn, wat de samenwerking bevordert. De netwerkcoördinator zorgt voor afstemming en coördinatie van waarden en percepties. Er wordt gestuurd op samenwerking, waarbij de verwachtingen van samenwerking expliciet worden gemaakt door het coördineren van belangen en interacties. De vraagverduidelijkingsronden kweken vertrouwen door het constante interactieproces tussen partijen. Hiermee wordt ook het opdrachtgeverschap geprofessionaliseerd, omdat door iteratieve samenspraak met externe partijen de vraagspecificatie wordt verscherpt en er zo wederzijds begrip ontstaat.

Zie ook:


Cover: ‘2013.07.30_Vertrouwen verbetert opdrachtgeverschap_180’Meest recent

Dubbele Dijk door Provincie Groningen (bron: Provincie Groningen)

Slim gebruik van slib transformeert de Groninger waddenkust

Voor de kust van Groningen zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Maar waar het op de ene plek tot last is, biedt het op de andere kansen – heel dichtbij zelfs. Voor natuur, landbouw en dijkversterking.

Uitgelicht
Casus

22 juli 2024

Tentoonstelling door John Lewis Marshall (bron: John Lewis Marshall)

AI-expo Onmetelijk Belangrijk: een verkenning naar zachte ontwerpwaarden

Hoe kan artificiële intelligentie architecten en stedenbouwers helpen om te ontwerpen vanuit zachte waarden? Die vraag staat centraal in de tentoonstelling ‘Onmetelijk Belangrijk’. Redacteur Kaz Schonebeek nam een kijkje.

Verslag

19 juli 2024

Laadpalen voor elektrische auto's door Ton Hazewinkel (bron: shutterstock)

Hub hub hub, de nieuwe crux in gebiedsontwikkeling

Mobiliteitshubs kunnen met hun complete aanbod aan diensten inspelen op tal van behoeften aan stedelijke mobiliteit. En daarmee vormen ze een eigentijdse draaischijf binnen gebiedsontwikkelingen. Theo Stauttener brengt de meerwaarde in beeld.

Analyse

19 juli 2024