Thumb_kantoren_0_667px

Visie aanpak kantoren leegstand

27 juni 2012

3 minuten

Nieuws Op 27 juni jl. ondertekenden de partners van het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren een convenant met een maatregelenpakket om de leegstand op de kantorenmarkt aan te pakken. Een belangrijk moment, aldus Nicole Maarsen van de Maarsen Groep en bestuurslid van de NEPROM. “Voor het eerst spreken we elkaar in de branche aan op gedrag.”

Hoe projectontwikkelaars waarde toevoegen aan het gezonder maken van de kantorenmarkt

Met een leegstandspercentage van bijna 15% van de voorraad, en lokaal zelfs meer, is de aanpak van de kantorenleegstand een maatschappelijke opgave geworden. Ontwikkelaars, beleggers, banken, gebruikers en overheden hebben ieder een rol gespeeld in het ontstaan van het leegstandsprobleem. Het maatregelenpakket waar partijen zich nu aan committeren is het resultaat van het initiatief van een groot aantal partijen, die hun verantwoordelijkheid willen nemen voor het vinden van structurele oplossingen. De hoofddoelstelling van het convenant is een goed functionerende kantorenmarkt met een kantorenvoorraad die beter toegesneden is op de diverse gebruikersvragen qua kwaliteit, locaties, gebouwfunctionaliteit en omvang. Dit gebeurt door middel van een betere ruimtelijke planning en programmering en door de inzet van lokale of regionale kantorenfondsen, waarmee verouderde, leegstaande kantoren aan de voorraad kunnen worden onttrokken. Dat betekent primair dat overheden én marktpartijen met elkaar regionale structuurvisies gaan opstellen over de gewenste kwantiteit én kwaliteit van de kantorenvoorraad.

Verantwoordelijkheid nemen

Nicole Maarsen weerlegt de kritiek dat het pakket maatregelen nog niet ver genoeg zou gaan, doordat er bijvoorbeeld geen concrete afdrachten worden voorgeschreven voor de kantorenfondsen. Maarsen ziet het bereikte resultaat juist als een radicaal nieuwe stap waarbij alle betrokken marktpartijen voor het eerst over de eigen schaduw heen stappen en gaan samenwerken om een maatschappelijke opgave aan te pakken. Maarsen: “Partijen erkennen hun eigen rol en verantwoordelijkheid in de totstandkoming van het probleem, nu pakken ze gezamenlijk die verantwoordelijkheid op en maken ze die concreet door het nemen van vergaande maatregelen.” Het convenant betekent voor Maarsen dan ook een grote verandering in de markt, die al jaren wordt geteisterd door integriteitsissues, imagoproblemen en een gebrek aan samenwerking. “We zijn nu markt-breed tot dit stuk gekomen, waarin we voor het eerst elkaar gaan aanspreken op ieders verantwoordelijkheid binnen de markt. Dit convenant is dan ook veel méér dan een afspraak over kantorenfondsen, het is een leidraad voor partijen voor transparant en fatsoenlijk gedrag. Ik vind het een fantastisch resultaat, dat we ondanks een heel moeilijk dossier het voor elkaar hebben gekregen om onze eigen belangen te overstijgen en een soort gedragscode op te stellen over te nemen verantwoordelijkheden, transparantie en integer handelen. En onder dat document heeft nu een groot aantal partijen, waaronder de NEPROM, hun handtekening durven zetten. De vastgoedmarkt is daarmee een van de eerste branches die zo’n stap zet.”

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_kantoren_0_667px’Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024

Graffiti in Gent door Jesus Barroso (bron: Shutterstock)

Creatieve betonnen speeltuin wijkt voor placemaking, zo gaat dat in Gent

Placemaking kan helpen om een nieuw gebied op de kaart te zetten maar Bart Popken ontdekte het in Gent dat het ook eerdere creatieve activiteiten kan verdrijven. Het draagt daarmee net zo hard bij aan gentrificatie en grotere tegenstellingen.

Casus

27 mei 2024

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024