Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

VNG is tegen juridisch splitsen corporaties

2 juli 2013

1 minuut

Nieuws Minister Blok (Wonen) stelt voor om corporaties alleen nog verantwoordelijk te laten zijn voor hun kerntaken en hun commerciëlere activiteiten onder te brengen in een aparte BV. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is hier geen voorstander van. In een brief vraagt de VNG de minister om zijn voorstel te heroverwegen.

De VNG vreest dat een juridische scheiding het maken van afspraken met corporaties bemoeilijkt en dat de bouw van middeldure huur in wijken en plattelandsgemeenten in de knel komt. Ook zijn volgens de VNG gemengde projecten met sociale én duurdere huur zo lastig te realiseren.

De VNG is bang dat juridische splitsing ertoe leidt dat de corporaties in financiële problemen komen. 'Het risico van weglekken van maatschappelijk gebonden vermogen is reëel, wat buitengewoon ongewenst zou zijn. We pleiten voor handhaving van administratieve scheiding van de werkzaamheden van corporaties zoals die nu in het wetsvoorstel Herzieningswet is opgenomen.'


Cover: ‘Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Vlees noch grond

De kosten voor de aankoop van grond voor binnenstedelijke transformatie rijzen de pan uit. Columnist Aeisso Boelman legt uit waarom het pleidooi voor een lagere berekening van de grondprijs niet de ultieme oplossing is. Hij ziet simpelere oplossingen

Opinie

20 maart 2023

Duurzame warmtebuizen (heatpipes) voor milieuvriendelijke woningen in Nederland door Stegosaurus (bron: Shutterstock)

Aardgasvrij maken van woningen blijft moeilijk, gemeenten hebben nieuwe wetten nodig

Ruim driekwart van de proeftuinen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is vertraagd. Het aardgasvrij maken van woningen is moeilijk en duur. Ook het draagvlak onder bewoners valt tegen. Nieuwe wetgeving is daarom noodzakelijk.

Nieuws

20 maart 2023

Arnhem, Netherlands door Marcel Rommens (bron: Shutterstock)

Maatschappelijke voorzieningen bij stedelijke transformatie: van behoefte naar realisering

Bij stedelijke transformatie gaat het om veel meer dan alleen de stenen van de woningen. Ook voorzieningen spelen een uitermate belangrijke rol. Maar hoe deze effectief te behouden c.q. te realiseren?

Verslag

17 maart 2023