Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

VNG is tegen juridisch splitsen corporaties

2 juli 2013

1 minuut

Nieuws
Minister Blok (Wonen) stelt voor om corporaties alleen nog verantwoordelijk te laten zijn voor hun kerntaken en hun commerciëlere activiteiten onder te brengen in een aparte BV. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is hier geen voorstander van. In een brief vraagt de VNG de minister om zijn voorstel te heroverwegen.

De VNG vreest dat een juridische scheiding het maken van afspraken met corporaties bemoeilijkt en dat de bouw van middeldure huur in wijken en plattelandsgemeenten in de knel komt. Ook zijn volgens de VNG gemengde projecten met sociale én duurdere huur zo lastig te realiseren.

De VNG is bang dat juridische splitsing ertoe leidt dat de corporaties in financiële problemen komen. 'Het risico van weglekken van maatschappelijk gebonden vermogen is reëel, wat buitengewoon ongewenst zou zijn. We pleiten voor handhaving van administratieve scheiding van de werkzaamheden van corporaties zoals die nu in het wetsvoorstel Herzieningswet is opgenomen.'Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022