Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

VNG is tegen juridisch splitsen corporaties

2 juli 2013

1 minuut

Nieuws Minister Blok (Wonen) stelt voor om corporaties alleen nog verantwoordelijk te laten zijn voor hun kerntaken en hun commerciëlere activiteiten onder te brengen in een aparte BV. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is hier geen voorstander van. In een brief vraagt de VNG de minister om zijn voorstel te heroverwegen.

De VNG vreest dat een juridische scheiding het maken van afspraken met corporaties bemoeilijkt en dat de bouw van middeldure huur in wijken en plattelandsgemeenten in de knel komt. Ook zijn volgens de VNG gemengde projecten met sociale én duurdere huur zo lastig te realiseren.

De VNG is bang dat juridische splitsing ertoe leidt dat de corporaties in financiële problemen komen. 'Het risico van weglekken van maatschappelijk gebonden vermogen is reëel, wat buitengewoon ongewenst zou zijn. We pleiten voor handhaving van administratieve scheiding van de werkzaamheden van corporaties zoals die nu in het wetsvoorstel Herzieningswet is opgenomen.'


Cover: ‘Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px’Meest recent

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024