Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px

VNG is tegen juridisch splitsen corporaties

2 juli 2013

1 minuut

Nieuws Minister Blok (Wonen) stelt voor om corporaties alleen nog verantwoordelijk te laten zijn voor hun kerntaken en hun commerciëlere activiteiten onder te brengen in een aparte BV. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is hier geen voorstander van. In een brief vraagt de VNG de minister om zijn voorstel te heroverwegen.

De VNG vreest dat een juridische scheiding het maken van afspraken met corporaties bemoeilijkt en dat de bouw van middeldure huur in wijken en plattelandsgemeenten in de knel komt. Ook zijn volgens de VNG gemengde projecten met sociale én duurdere huur zo lastig te realiseren.

De VNG is bang dat juridische splitsing ertoe leidt dat de corporaties in financiële problemen komen. 'Het risico van weglekken van maatschappelijk gebonden vermogen is reëel, wat buitengewoon ongewenst zou zijn. We pleiten voor handhaving van administratieve scheiding van de werkzaamheden van corporaties zoals die nu in het wetsvoorstel Herzieningswet is opgenomen.'


Cover: ‘Thumb_regelgeving kabinet regering overheid_0_1000px’Meest recent

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023