Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

VNG overwegend positief over akkoord woningmarkt

17 februari 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - De VNG is overwegend positief over het woonakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D66, CU, SGP en de coalitiepartijen. Ze verwachten dat maatregelen als het fonds voor energiebesparing, de BTW-verlaging voor verbouwingen en de starterslening een impuls geven aan de woningmarkt. Of de aanpassing van de verhuurdersheffing eenzelfde positief effect heeft, is nog afwachten.

Veel gemeenten zijn verontrust over de gevolgen van de verhuurdersheffing voor de investeringscapaciteit van de corporaties. De investeringscapaciteit is hard nodig voor het gemeentelijk woonbeleid en dus voor de leefbaarheid van wijken en buurten.

Voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), met gemeenten en het Rijk in de achtervang, is de verhuurdersheffing reden geweest om de borging van nieuwe corporatieleningen te staken. Wil het WSW weer gaan borgen, dan zal duidelijk moeten zijn wat de consequenties zijn van de verhuurdersheffing. Om conclusies te kunnen trekken over de gevolgen van de verhuurdersheffing, moeten in ieder geval de cijfers kloppen. De VNG heeft eerder voor helderheid over die cijfers gepleit bij de Tweede Kamer.

Het is verstandig dat minister Blok het CFV en het CPB heeft gevraagd door te rekenen welke impact de heffing en andere in het akkoord genoemde maatregelen hebben op de investeringscapaciteit van corporaties. De VNG gaat ervan uit dat de doorrekeningen snel beschikbaar zijn. Hieronder het bericht van het Rijk over het akkoord, de brief die minister Blok hierover vandaag aan de Tweede Kamer zond en de brief van de VNG aan de Kamer over de voorstellen uit het regeerakkoord.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023