Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

VNG overwegend positief over akkoord woningmarkt

17 februari 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - De VNG is overwegend positief over het woonakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D66, CU, SGP en de coalitiepartijen. Ze verwachten dat maatregelen als het fonds voor energiebesparing, de BTW-verlaging voor verbouwingen en de starterslening een impuls geven aan de woningmarkt. Of de aanpassing van de verhuurdersheffing eenzelfde positief effect heeft, is nog afwachten.

Veel gemeenten zijn verontrust over de gevolgen van de verhuurdersheffing voor de investeringscapaciteit van de corporaties. De investeringscapaciteit is hard nodig voor het gemeentelijk woonbeleid en dus voor de leefbaarheid van wijken en buurten.

Voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), met gemeenten en het Rijk in de achtervang, is de verhuurdersheffing reden geweest om de borging van nieuwe corporatieleningen te staken. Wil het WSW weer gaan borgen, dan zal duidelijk moeten zijn wat de consequenties zijn van de verhuurdersheffing. Om conclusies te kunnen trekken over de gevolgen van de verhuurdersheffing, moeten in ieder geval de cijfers kloppen. De VNG heeft eerder voor helderheid over die cijfers gepleit bij de Tweede Kamer.

Het is verstandig dat minister Blok het CFV en het CPB heeft gevraagd door te rekenen welke impact de heffing en andere in het akkoord genoemde maatregelen hebben op de investeringscapaciteit van corporaties. De VNG gaat ervan uit dat de doorrekeningen snel beschikbaar zijn. Hieronder het bericht van het Rijk over het akkoord, de brief die minister Blok hierover vandaag aan de Tweede Kamer zond en de brief van de VNG aan de Kamer over de voorstellen uit het regeerakkoord.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023