Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (bron: Shutterstock)

VNG overwegend positief over akkoord woningmarkt

17 februari 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - De VNG is overwegend positief over het woonakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D66, CU, SGP en de coalitiepartijen. Ze verwachten dat maatregelen als het fonds voor energiebesparing, de BTW-verlaging voor verbouwingen en de starterslening een impuls geven aan de woningmarkt. Of de aanpassing van de verhuurdersheffing eenzelfde positief effect heeft, is nog afwachten.

Veel gemeenten zijn verontrust over de gevolgen van de verhuurdersheffing voor de investeringscapaciteit van de corporaties. De investeringscapaciteit is hard nodig voor het gemeentelijk woonbeleid en dus voor de leefbaarheid van wijken en buurten.

Voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), met gemeenten en het Rijk in de achtervang, is de verhuurdersheffing reden geweest om de borging van nieuwe corporatieleningen te staken. Wil het WSW weer gaan borgen, dan zal duidelijk moeten zijn wat de consequenties zijn van de verhuurdersheffing. Om conclusies te kunnen trekken over de gevolgen van de verhuurdersheffing, moeten in ieder geval de cijfers kloppen. De VNG heeft eerder voor helderheid over die cijfers gepleit bij de Tweede Kamer.

Het is verstandig dat minister Blok het CFV en het CPB heeft gevraagd door te rekenen welke impact de heffing en andere in het akkoord genoemde maatregelen hebben op de investeringscapaciteit van corporaties. De VNG gaat ervan uit dat de doorrekeningen snel beschikbaar zijn. Hieronder het bericht van het Rijk over het akkoord, de brief die minister Blok hierover vandaag aan de Tweede Kamer zond en de brief van de VNG aan de Kamer over de voorstellen uit het regeerakkoord.


Cover: ‘Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px’ door Onbekend (bron: Shutterstock)Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024

Graffiti in Gent door Jesus Barroso (bron: Shutterstock)

Creatieve betonnen speeltuin wijkt voor placemaking, zo gaat dat in Gent

Placemaking kan helpen om een nieuw gebied op de kaart te zetten maar Bart Popken ontdekte het in Gent dat het ook eerdere creatieve activiteiten kan verdrijven. Het draagt daarmee net zo hard bij aan gentrificatie en grotere tegenstellingen.

Casus

27 mei 2024

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024