Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

VNG overwegend positief over akkoord woningmarkt

17 februari 2013

2 minuten

Nieuws
AMSTERDAM - De VNG is overwegend positief over het woonakkoord dat het kabinet heeft gesloten met D66, CU, SGP en de coalitiepartijen. Ze verwachten dat maatregelen als het fonds voor energiebesparing, de BTW-verlaging voor verbouwingen en de starterslening een impuls geven aan de woningmarkt. Of de aanpassing van de verhuurdersheffing eenzelfde positief effect heeft, is nog afwachten.

Veel gemeenten zijn verontrust over de gevolgen van de verhuurdersheffing voor de investeringscapaciteit van de corporaties. De investeringscapaciteit is hard nodig voor het gemeentelijk woonbeleid en dus voor de leefbaarheid van wijken en buurten.

Voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), met gemeenten en het Rijk in de achtervang, is de verhuurdersheffing reden geweest om de borging van nieuwe corporatieleningen te staken. Wil het WSW weer gaan borgen, dan zal duidelijk moeten zijn wat de consequenties zijn van de verhuurdersheffing. Om conclusies te kunnen trekken over de gevolgen van de verhuurdersheffing, moeten in ieder geval de cijfers kloppen. De VNG heeft eerder voor helderheid over die cijfers gepleit bij de Tweede Kamer.

Het is verstandig dat minister Blok het CFV en het CPB heeft gevraagd door te rekenen welke impact de heffing en andere in het akkoord genoemde maatregelen hebben op de investeringscapaciteit van corporaties. De VNG gaat ervan uit dat de doorrekeningen snel beschikbaar zijn. Hieronder het bericht van het Rijk over het akkoord, de brief die minister Blok hierover vandaag aan de Tweede Kamer zond en de brief van de VNG aan de Kamer over de voorstellen uit het regeerakkoord.Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour 2022 #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Uitgelicht
Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Uitgelicht
Analyse

8 augustus 2022