Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Volgend kabinet moet door met omgevingswet

13 september 2012

3 minuten

Nieuws “Een megaoperatie, vergelijkbaar met de herziening van het Burgerlijk Wetboek. En daar is 40 jaar over gedaan”, aldus Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds, gisteren tijdens het door de praktijkleerstoel en ROSTRA Congrescommunicatie georganiseerde congres Omgevingswet. In de afgelopen kabinetsperiode is, onder leiding van minister Melanie Schultz van Haegen, veel werk verzet ter voorbereiding van een nieuwe Omgevingswet. Bijzonder was dat de demissionair minister tijdens de verkiezingsdag op het congres aanwezig was. Zij hield een hartstochtelijk pleidooi voor de veelomvattende wet.

‘Nederland heeft baat bij andere aansturing van ruimtelijke ordening’

2012.09.13_Volgend kabinet moet door met omgevingswet 500px

Fotografie: Jean van Lingen

‘2012.09.13_Volgend kabinet moet door met omgevingswet 500px’


Voor haar toespraak tot het congres trok Schultz van Haegen een steekkarretje met 17 dikke wetboeken mee het podium op. Het illustreerde haar vaststelling dat het huidige omgevingsrecht “te vaak als ballast ervaren” wordt. Zij sprak over de ambitie te komen tot “één samenhangende Omgevingswet die gebiedsontwikkeling stimuleert in plaats van remt”. En: “Een wet die zo simpel mogelijk is: voor iedereen te begrijpen en niet alleen voor juridische bollebozen.” De nieuwe Omgevingswet moet heel veel bestaande wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening/ gebiedsontwikkeling bij elkaar voegen, overbodigheden schrappen en nieuwe onderdelen toevoegen. Onder andere de Waterwet, de Ontgrondingswet, de Tracéwet en de Crisis- en herstelwet moeten in de nieuwe Omgevingswet opgaan.

Opmerkelijk was dat de demissionaire minister van Infrastructuur en Milieu over het onder haar in gang gezette wetgevingsproces sprak op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Ze zei niet aan het pluche te willen hechten maar wel te “balen” dat ze het werk aan deze wet wellicht uit handen zal moeten geven. “Ik vind dat deze ingezette beweging in volle vaart door moet gaan. Nederland heeft baat bij een andere aansturing van de ruimtelijke ordening. Ik heb mijn best gedaan om de Omgevingswet niet te politiseren. Ongeacht politieke kleur moet het volgende kabinet hier mee verder gaan.”

Ondanks de enorme complexiteit van de Omgevingswet verwacht Schultz van Haegen dat deze in 2018 in werking kan treden. Maar bij voorkeur eerder. In de loop van dit jaar wordt de wet verder uitgewerkt en worden instanties geraadpleegd. Via ‘botsproeven’ worden de nieuwe wetsregels uitgetest op bestaande projecten. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het voorjaar van 2013 naar de Raad van State kan. De Zeeuw roept op niet te wachten op de grote knal van een complete nieuwe wet, maar intussen knelpunten in de huidige wetgeving aan te pakken. Hij denkt hierbij aan stedelijke herverkaveling (bij lastige binnenstedelijke eigendomsverhoudingen), afschaffing van de onderzoeksplicht bij verruiming van de geluidsnorm (wonen nabij industrie of infrastructuur) en het facultatief maken van het grondexploitatieplan. De hoogleraar bracht naar voren dat hij de ambities en het politieke engagement voor de nieuwe wet positief vindt. Hij plaatste vraagtekens bij het verdwijnen van het bestemmingsplan en vond de besluitvorming over lokale investeringsprojecten nog onduidelijk. Ook vond hij dat de vrije afwegingsruimte voor lokale en provinciale besturen onvoldoende uit de verf komt.

Volgend kabinet moet door met omgevingswet - Afbeelding 2

Fotografie: Jean van Lingen

‘Volgend kabinet moet door met omgevingswet - Afbeelding 2’Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Klaprozen met windmolen door Ullision (bron: Shutterstock)

Meer energie – letterlijk – in lokale ruimtelijke ontwikkeling: de zeven principes van Transform

Hoe kan lokale energieopwekking bijdragen aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling? Bert Pots rapporteert over een bijeenkomst van Transform en MooiNL over het bouwen aan succesvolle energiegemeenschappen.

Verslag

21 juni 2024

Katendrecht in Rotterdam door Frans Blok (bron: Shutterstock)

De stille havenbuurt? Dit is de geluidsbeleving op Katendrecht anno 2024

Bij een havenstad denken we aan industriële herrie van voorbijvarende schepen en fabrieksnijverheid. Hoe wordt een omgetoverde havenbuurt vandaag de dag beleefd door bewoners? Geluidsonderzoek creëert nieuwe kaarten en verhalen.

Onderzoek

21 juni 2024

GO weekoverzicht 20 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om werelden samen te brengen

Deze week werd op Gebiedsontwikkeling.nu maar weer eens duidelijk hoe belangrijk het is om verschillende werelden samen te brengen. Voor maatschappelijke impact, om verstedelijking van voldoende energie te voorzien en om uit de eigen bubbel te komen.

Weekoverzicht

20 juni 2024