Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px

Volgend kabinet moet door met omgevingswet

13 september 2012

3 minuten

Nieuws “Een megaoperatie, vergelijkbaar met de herziening van het Burgerlijk Wetboek. En daar is 40 jaar over gedaan”, aldus Friso de Zeeuw praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds, gisteren tijdens het door de praktijkleerstoel en ROSTRA Congrescommunicatie georganiseerde congres Omgevingswet. In de afgelopen kabinetsperiode is, onder leiding van minister Melanie Schultz van Haegen, veel werk verzet ter voorbereiding van een nieuwe Omgevingswet. Bijzonder was dat de demissionair minister tijdens de verkiezingsdag op het congres aanwezig was. Zij hield een hartstochtelijk pleidooi voor de veelomvattende wet.

‘Nederland heeft baat bij andere aansturing van ruimtelijke ordening’

2012.09.13_Volgend kabinet moet door met omgevingswet 500px

Fotografie: Jean van Lingen

‘2012.09.13_Volgend kabinet moet door met omgevingswet 500px’


Voor haar toespraak tot het congres trok Schultz van Haegen een steekkarretje met 17 dikke wetboeken mee het podium op. Het illustreerde haar vaststelling dat het huidige omgevingsrecht “te vaak als ballast ervaren” wordt. Zij sprak over de ambitie te komen tot “één samenhangende Omgevingswet die gebiedsontwikkeling stimuleert in plaats van remt”. En: “Een wet die zo simpel mogelijk is: voor iedereen te begrijpen en niet alleen voor juridische bollebozen.” De nieuwe Omgevingswet moet heel veel bestaande wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening/ gebiedsontwikkeling bij elkaar voegen, overbodigheden schrappen en nieuwe onderdelen toevoegen. Onder andere de Waterwet, de Ontgrondingswet, de Tracéwet en de Crisis- en herstelwet moeten in de nieuwe Omgevingswet opgaan.

Opmerkelijk was dat de demissionaire minister van Infrastructuur en Milieu over het onder haar in gang gezette wetgevingsproces sprak op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. Ze zei niet aan het pluche te willen hechten maar wel te “balen” dat ze het werk aan deze wet wellicht uit handen zal moeten geven. “Ik vind dat deze ingezette beweging in volle vaart door moet gaan. Nederland heeft baat bij een andere aansturing van de ruimtelijke ordening. Ik heb mijn best gedaan om de Omgevingswet niet te politiseren. Ongeacht politieke kleur moet het volgende kabinet hier mee verder gaan.”

Ondanks de enorme complexiteit van de Omgevingswet verwacht Schultz van Haegen dat deze in 2018 in werking kan treden. Maar bij voorkeur eerder. In de loop van dit jaar wordt de wet verder uitgewerkt en worden instanties geraadpleegd. Via ‘botsproeven’ worden de nieuwe wetsregels uitgetest op bestaande projecten. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het voorjaar van 2013 naar de Raad van State kan. De Zeeuw roept op niet te wachten op de grote knal van een complete nieuwe wet, maar intussen knelpunten in de huidige wetgeving aan te pakken. Hij denkt hierbij aan stedelijke herverkaveling (bij lastige binnenstedelijke eigendomsverhoudingen), afschaffing van de onderzoeksplicht bij verruiming van de geluidsnorm (wonen nabij industrie of infrastructuur) en het facultatief maken van het grondexploitatieplan. De hoogleraar bracht naar voren dat hij de ambities en het politieke engagement voor de nieuwe wet positief vindt. Hij plaatste vraagtekens bij het verdwijnen van het bestemmingsplan en vond de besluitvorming over lokale investeringsprojecten nog onduidelijk. Ook vond hij dat de vrije afwegingsruimte voor lokale en provinciale besturen onvoldoende uit de verf komt.

Volgend kabinet moet door met omgevingswet - Afbeelding 2

Fotografie: Jean van Lingen

‘Volgend kabinet moet door met omgevingswet - Afbeelding 2’Cover: ‘Thumb_nieuws algemeen persberichten_0_1000px’Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023