Thumb_geld_0_1000px

Voorlopig geen startersleningen meer

6 november 2012

2 minuten

Nieuws Mensen die voor het eerst een huis kopen, kunnen voorlopig geen starterslening meer aanvragen. De stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) kan vanaf 15 november tijdelijk geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen, zo heeft ze dinsdag bekendgemaakt.

Deze 'rigoureuze maatregel' is nodig omdat niet duidelijk is of startersleningen volgend jaar nog fiscaal aftrekbaar zijn, zegt de SVn.

Per 1 januari 2013 is hypotheekrente alleen nog fiscaal aftrekbaar voor leningen die maandelijks worden afgelost. Startersleningen worden weliswaar afgelost, maar niet vanaf jaar één, aldus SVn.

De stichting heeft op grond van het regeerakkoord 'goede hoop' dat in het nieuwe Belastingplan een uitzondering wordt gemaakt voor startersleningen. In het regeerakkoord staat dat de gunstige leningsfaciliteit voor starters wordt uitgebreid.

"Helaas hebben wij op dit moment nog geen duidelijkheid vanuit Den Haag over een uitzondering in het Belastingplan voor de starterslening", zegt SVn. De komende tijd beperkt ze zich daarom tot het afhandelen van alle aanvragen die tot 14 november binnenkomen.

De Tweede Kamer behandelt het Belastingplan vrijdag.

De Stichting Starter, die opkomt voor de belangen van starters op de woningmarkt, begrijpt de opstelling van de SVn, maar vindt het 'werkelijk onbegrijpelijk' dat het regeerakkoord niet voor voldoende duidelijkheid heeft gezorgd over de toekomst van startersleningen.

Ze wil het nieuwe kabinet een petitie aanbieden om aandacht te vragen voor de positie van starters. Wie aan deze petitie wil meedoen, kan terecht op de site jouweerstewoning.nl.


Cover: ‘Thumb_geld_0_1000px’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024