erasmusveld

Vroege oogst in Proeftuin Erasmusveld Den Haag

8 maart 2017

3 minuten

Echt winter is het niet geweest, maar voor een eerste oogst is het nog geen tijd – zou je denken. Toch worden in Proeftuin Erasmusveld, een nieuwe Haagse woonwijk in ontwikkeling, de eerste vruchten al geplukt van veel voorwerk dat daar is verricht. Andere vruchten dan gebruikelijk is voor een gebiedsontwikkelaar maar het is dan ook een ándere gebiedsontwikkeling en op een ándere manier duurzaam. Gebiedsmarketeer Hans-Hugo Smit (BPD) legt uit hoe anders.

Anders duurzaam

Proeftuin Erasmusveld verrijst midden in een ecologische zone in Den Haag. Vanaf de start is duurzaamheid een leidend principe geweest voor de planontwikkeling. Duurzaamheid gaat vaak over vrij technische zaken als energiezuinigheid of waterbergend vermogen. Allemaal zaken die zich redelijk laten meten in normen, percentages en scores. We kunnen ‘BREEAM Outstanding’ zijn, ‘100% Rainproof’ of zelfs een negatieve EPC bereiken (en dat is positief…). Hoewel al die fronten ook in Proeftuin Erasmusveld hoog op het scorelijstje staan, wordt er primair gestreefd naar een leefomgeving waar verschillende mensen gezond en prettig samen leven. ‘Gezond’ en ‘samen’ gaan ook over duurzaamheid, maar zijn veel minder technisch en nauwelijks te vangen in cijfers en normen. Ondanks dat zijn er de afgelopen maanden initiatieven gestart die uiteindelijk wel moeten bijdragen aan een ‘anders duurzame’ leefomgeving.

Anders ontwikkelen

Het ontwerpteam voor de eerste fase werd op een nieuwe manier geselecteerd. Via een ontwerpwedstrijd – waaraan meer dan zestig ontwerpteams anoniem meededen – kwam uiteindelijk een team dat het meest kon helpen met het bereiken van de beoogde ambities als beste uit de bus Het hele proces leverde niet alleen veel nieuwe contacten én inzichten op voor dit plan, maar ook voor toekomstige projecten.

Ook de inspanningen om een eerste Tiny House Community in Nederland te starten bleken vruchtbaar. Nu ook van de gemeente groen licht is gekregen, is gestart met de bouw van vijf particuliere tiny houses. Niet permanent, noch als toonbeeld van de toekomstige huizen op deze plek, maar als proeftuin voor ánders wonen. Met de Tiny House-bewoners worden events op de locatie georganiseerd en debatten over gezond, stads en samen wonen. Wie weet schiet een deel van dit nieuwe gedachtegoed wortel en verrijkt dat de voedingsbodem voor verdere planontwikkeling.

erasmusveld

‘erasmusveld’


Woonpioniers. Foto: Arthur van der Lee

Over bodemverrijking gesproken: onlangs is ook begonnen met de aanleg van een stadsakker in de proeftuin, volgens de principes van de permacultuur. Dat is een filosofie, die veerkrachtige ecosystemen nastreeft, die batig zijn voor mens én natuur en uitgaat van lokale krachten en mogelijkheden. Straks kan er dus ook letterlijk geoogst en geproefd worden in de Proeftuin.

Anders oogsten

De manier waarop het ontwikkelproces wordt ingericht lijkt wel wat op de permacultuur. Het houdt het midden tussen een uniforme blauwdruk en organische laisser-faire. Voorbereiden en sturen, maar ook kijken wat er opkomt en daarop verder bouwen. Zaaien zonder vooraf vastgesteld beeld van de oogst. En ‘oogst’ ook weer zien als zaadje, als kiem van hopelijk iets moois. Vruchtbare bodem voor de ontwikkeling van Proeftuin Erasmusveld tot een aantrekkelijke leefomgeving. En vruchtbare bodem voor toekomstige gebiedsontwikkelingen.


Coverfoto: Terra Nori

Cover: ‘erasmusveld’


Hans-Hugo Smit door Fotograaf (bron: LinkedIn)

Door Hans-Hugo Smit

Sectoranalist Bouw & Gebiedsontwikkeling bij Rabo Real Estate Finance.


Meest recent

Robert Leever door Hollands Kroon (bron: Hollands Kroon)

Wethouder Economie en Brede Welvaart Robert Leever: “Aan de komst van datacentra kunnen we weinig veranderen”

Hoe kan het adagium van ‘Brede Welvaart’ helpen ruimtelijke vraagstukken in goede banen te leiden? Wethouder Robert Leever vertelt hoe zijn college dat in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon wil aanpakken.

Interview

29 november 2023

Rijksmonument Helpt Elkander, Veenhuizen door Kees de Graaf (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

De Nieuwe Rentmeester geeft vorm aan de toekomst van Veenhuizen

Een historisch dorp nieuw leven inblazen zonder een groot vastgoedprogramma: Bas Morsink werkt met De Nieuwe Rentmeester aan Veenhuizen (Drenthe). Natuur en cultuur moeten verweven worden in één wervend toekomstplan.

Interview

29 november 2023

Protest poster over huurverhogingen in London door HipKat (bron: shutterstock)

Verstedelijking in de suburbs en de rol van het grote geld

Veel suburbs verstedelijken. Recensent Hans-Hugo Smit las een nieuwe publicatie die het grote geld van financiële instellingen als oorzaak aanwijst. Zij zouden zorgen voor prijsopdrijving en verdringing. Smit heeft zo zijn twijfels.

Recensie

28 november 2023