Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px

Wake-up-call voor corporaties

20 december 2012

1 minuut

Nieuws Het begon met verbazing. Verbazing over het feit dat steeds opnieuw enkele corporaties zonder kanttekening van het CFV* toch in opspraak raken. Corporaties waarbij achteraf best gesteld kan worden dat ‘enkele seinen op rood zouden moeten staan.’ Brink Groep pakte de uitdaging op en legde voor het tweede jaar op rij de sector onder de loep. Een analyse van 381 Nederlandse woningcorporaties leverde interessante informatie op over de risico’s bij corporaties.

Op basis van de in deze rapportage behandelde aspecten zijn corporaties te benoemen die mogelijk op dit moment in de ‘gevarenzone’ zitten, hoewel ze nu van het CFV of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geen kanttekening in het eindoordeel hebben gekregen. Belangrijkste constateringen uit het rapport:

  • Rentedekkingsgraad: 149 corporaties scoren onder het gemiddelde. 8 corporaties hebben zelfs een negatieve dekkingsgraad.
  • Grondposities: 10 corporaties hebben meer dan een miljoen vierkante meter in voorraad.
  • Schuldverdienratio: 10 corporaties hebben een ratio die drie keer zo slecht is als het gemiddelde (ratio hoger dan 99 jaar).
  • Financiële ruimte: Bij 21 corporaties zijn de gemiddelde schulden per woning hoger dan de bedrijfswaarde.
  • Marktrisico: 12 corporaties lopen twee keer zoveel marktrisico als gemiddeld.

Cover: ‘Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px’Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024