Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px

Wake-up-call voor corporaties

20 december 2012

1 minuut

Nieuws Het begon met verbazing. Verbazing over het feit dat steeds opnieuw enkele corporaties zonder kanttekening van het CFV* toch in opspraak raken. Corporaties waarbij achteraf best gesteld kan worden dat ‘enkele seinen op rood zouden moeten staan.’ Brink Groep pakte de uitdaging op en legde voor het tweede jaar op rij de sector onder de loep. Een analyse van 381 Nederlandse woningcorporaties leverde interessante informatie op over de risico’s bij corporaties.

Op basis van de in deze rapportage behandelde aspecten zijn corporaties te benoemen die mogelijk op dit moment in de ‘gevarenzone’ zitten, hoewel ze nu van het CFV of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geen kanttekening in het eindoordeel hebben gekregen. Belangrijkste constateringen uit het rapport:

  • Rentedekkingsgraad: 149 corporaties scoren onder het gemiddelde. 8 corporaties hebben zelfs een negatieve dekkingsgraad.
  • Grondposities: 10 corporaties hebben meer dan een miljoen vierkante meter in voorraad.
  • Schuldverdienratio: 10 corporaties hebben een ratio die drie keer zo slecht is als het gemiddelde (ratio hoger dan 99 jaar).
  • Financiële ruimte: Bij 21 corporaties zijn de gemiddelde schulden per woning hoger dan de bedrijfswaarde.
  • Marktrisico: 12 corporaties lopen twee keer zoveel marktrisico als gemiddeld.

Cover: ‘Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023