Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px

Wake-up-call voor corporaties

20 december 2012

1 minuut

Nieuws Het begon met verbazing. Verbazing over het feit dat steeds opnieuw enkele corporaties zonder kanttekening van het CFV* toch in opspraak raken. Corporaties waarbij achteraf best gesteld kan worden dat ‘enkele seinen op rood zouden moeten staan.’ Brink Groep pakte de uitdaging op en legde voor het tweede jaar op rij de sector onder de loep. Een analyse van 381 Nederlandse woningcorporaties leverde interessante informatie op over de risico’s bij corporaties.

Op basis van de in deze rapportage behandelde aspecten zijn corporaties te benoemen die mogelijk op dit moment in de ‘gevarenzone’ zitten, hoewel ze nu van het CFV of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geen kanttekening in het eindoordeel hebben gekregen. Belangrijkste constateringen uit het rapport:

  • Rentedekkingsgraad: 149 corporaties scoren onder het gemiddelde. 8 corporaties hebben zelfs een negatieve dekkingsgraad.
  • Grondposities: 10 corporaties hebben meer dan een miljoen vierkante meter in voorraad.
  • Schuldverdienratio: 10 corporaties hebben een ratio die drie keer zo slecht is als het gemiddelde (ratio hoger dan 99 jaar).
  • Financiële ruimte: Bij 21 corporaties zijn de gemiddelde schulden per woning hoger dan de bedrijfswaarde.
  • Marktrisico: 12 corporaties lopen twee keer zoveel marktrisico als gemiddeld.

Cover: ‘Thumb_vastgoed bouwen kantoren leegstand_0_1000px’Meest recent

Daniela Maiullari bovenop de Euromast in Rotterdam door Adam Klugkist (bron: tudelft.nl)

Steeds heter in de stad, gebouwkoeling wordt cruciale ontwerpvraag

De steden worden heter en de koelingsvraag van gebouwen neemt navenant toe. TU Delft-onderzoeker Daniela Maiullari ontwikkelt methoden om de gevolgen van klimaatverandering beter in beeld te brengen. Doel: een klimaatresponsieve stad.

Onderzoek

7 juni 2023

Het Park. Rotterdam door GLF Media (bron: Shutterstock)

PBL: bouw huizen aan het stadspark, dat is goed voor het groen én de stad

Gebruik de randen van de Nederlandse stadsparken voor het bouwen van woningen, zegt het PBL. Dat levert tienduizenden woningen op die ook nog eens een hoge economische én maatschappelijke waarde hebben.

Onderzoek

7 juni 2023

De Grote Wetering door Paul van Beek (bron: Paul van Beek)

Wie is er bang voor rood, groen én blauw?

Droge zandgronden, woningnood, monofunctioneel landschapsgebruik: een complexe cocktail. Bij ’s-Hertogenbosch proberen ontwikkelingsmanager Georgeanne de Leuw –-van Liebergen en landschapsarchitect Paul van Beek nieuwe koppelingen te maken.

Interview

6 juni 2023