2015.10.12_Water: vriend of vijand?_C

Water: vriend of vijand?

12 oktober 2015

3 minuten

Opinie Als ik door onze provincie rijd, zie ik overal water. Ik geniet daar enorm van, zowel op als aan het water. De natuurlijke krachten van water zijn mooi, maar kunnen ook gevaarlijk zijn. Zo is water een vriend en een vijand.

Als provinciebestuur hebben we met beide gedaanten te maken. We gebruiken water op allerlei manieren, bijvoorbeeld: als drinkwater, voor de landbouw en voor natuur en recreatie. Maar we moeten het water ook buiten de deur houden om overstromingen te voorkomen. Daarom versterken we de dijken.

Al eeuwenlang zijn economie, natuur en recreatie door het water met elkaar verbonden. We legden meren droog en de vruchtbare droogmakerijen die zo ontstonden, werden belangrijk voor onze voedselvoorziening. Onze voorvaderen wonnen turf, en er ontstonden petgaten, legakkers en veenplassen. Dat werden later mooie natuur- en recreatiegebieden, zoals het Naardermeer en de Loosdrechtse Plassen. Daar profiteren u en ik nu van.

En tegenwoordig gebruiken we het zoete grondwater in het Gooi voor onze drinkwatervoorziening, en het zoute water in de diepe zandlagen onder Amsterdam en andere steden om gebouwen mee te koelen en te verwarmen.

Als ik het zo samenvat, besef ik nog meer dat water zo’n grote impact heeft op ons leven, in vele verschillende vormen. Een voorbeeld van een technisch hoogstandje is de Hondsbossche Zeewering, die eeuwen geleden werd aangelegd. We gebruikten daarvoor de stevige blauwe zeeklei uit dit gebied. Nu – eeuwen later – is er weer een technische vernieuwing. De dijk en het daarnaast ontstane natuurgebied worden met nieuwe methoden opgeknapt. En daarbij zorgen we als provincie natuurlijk dat het bijzondere karakter van het gebied behouden blijft. Veilig wonen, werken, een mooi landschap, en natuur en recreatie in Noord-Holland kunnen op die manier hand in hand gaan. Daar streeft de provincie naar.

Wat betreft de Hondsbossche Zeewering: dit is een van de laatste dijkversterkingsprojecten uit 'Kust op Kracht'. Het doel van 'Kust op Kracht' is de kust veilig maken, door versterking met zand. Er is een heel nieuw duingebied en strand aangelegd van wel 400 voetbalvelden groot. Hierdoor ontstaan er ook mogelijkheden voor recreatie/toerisme en natuur. Fantastisch om te merken dat alleen al de aanleg duizenden mensen heeft getrokken. Wij gaan ervan uit dat ze terugkomen om dit bijzondere stuk van de Noord-Hollandse kust te bezoeken!

Water: vriend of vijand? - Afbeelding 1

‘Water: vriend of vijand? - Afbeelding 1’


Daarnaast biedt het lokale ondernemers nieuwe kansen. De afgelopen jaren is ook gewerkt aan zo’n 25 natuur- en recreatieprojecten, die de kust nog mooier maken. Wij, als provincie, ondersteunen dit: we staken hier ruim 8 miljoen euro in. En ook hier streven we naar samenwerking: de projecten voeren we uit met Bergen, Schagen en de natuurorganisaties.

Ik nodig u uit om met eigen ogen te zien dat de kust veilig is: kom op zondag 11 oktober naar Petten waar u de versterking van de laatste ‘zwakke schakel’ kunt bekijken. De dijk is met 35 miljoen kuub zand versterkt en Noord-Holland is hiermee 400 voetbalvelden groter geworden.

Ja, de kust is nu veilig… en de provincie blijft zich ook de komende jaren inzetten voor een aantrekkelijke kust. Samen met de regio werken we aan een vijftigtal mooie natuur- en recreatieprojecten. Hier is water een vriend geworden!


Cover: ‘2015.10.12_Water: vriend of vijand?_C’


Door Cees Loggen

gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor water, Waddenfonds, waterrecreatie, grotere wateren, toezicht waterschappen, Personeel & Organisatie, ICT en Europa


Meest recent

Fenix Food Factory in Rotterdam door Iris van den Broek (bron: Shutterstock)

Katendrecht, Rotterdam: Taking a Walk on the Gentrified Side

Gentrification heeft zeker niet alleen negatieve kanten, hoewel daar wel vaak de nadruk op wordt gelegd. Vincent Baptist vloog het vraagstuk op Katendrecht niet aan met de professionals maar door met bewoners te gaan wandelen.

Onderzoek

27 februari 2024

Fuggerei (Augsburg) door Gerd Eichmann (bron: Wikimedia Commons)

De woningcorporatie van morgen heeft alles te maken met die van gisteren

De woningcorporaties laten een hernieuwd elan zien. Spannend wordt de vraag waar hun toekomst ligt. Reimar von Meding (KAW) schreef er een essay over in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Opinie

27 februari 2024

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024