2015.10.12_Water: vriend of vijand?_C

Water: vriend of vijand?

12 oktober 2015

3 minuten

Opinie
Als ik door onze provincie rijd, zie ik overal water. Ik geniet daar enorm van, zowel op als aan het water. De natuurlijke krachten van water zijn mooi, maar kunnen ook gevaarlijk zijn. Zo is water een vriend en een vijand.

Als provinciebestuur hebben we met beide gedaanten te maken. We gebruiken water op allerlei manieren, bijvoorbeeld: als drinkwater, voor de landbouw en voor natuur en recreatie. Maar we moeten het water ook buiten de deur houden om overstromingen te voorkomen. Daarom versterken we de dijken.

Al eeuwenlang zijn economie, natuur en recreatie door het water met elkaar verbonden. We legden meren droog en de vruchtbare droogmakerijen die zo ontstonden, werden belangrijk voor onze voedselvoorziening. Onze voorvaderen wonnen turf, en er ontstonden petgaten, legakkers en veenplassen. Dat werden later mooie natuur- en recreatiegebieden, zoals het Naardermeer en de Loosdrechtse Plassen. Daar profiteren u en ik nu van.

En tegenwoordig gebruiken we het zoete grondwater in het Gooi voor onze drinkwatervoorziening, en het zoute water in de diepe zandlagen onder Amsterdam en andere steden om gebouwen mee te koelen en te verwarmen.

Als ik het zo samenvat, besef ik nog meer dat water zo’n grote impact heeft op ons leven, in vele verschillende vormen. Een voorbeeld van een technisch hoogstandje is de Hondsbossche Zeewering, die eeuwen geleden werd aangelegd. We gebruikten daarvoor de stevige blauwe zeeklei uit dit gebied. Nu – eeuwen later – is er weer een technische vernieuwing. De dijk en het daarnaast ontstane natuurgebied worden met nieuwe methoden opgeknapt. En daarbij zorgen we als provincie natuurlijk dat het bijzondere karakter van het gebied behouden blijft. Veilig wonen, werken, een mooi landschap, en natuur en recreatie in Noord-Holland kunnen op die manier hand in hand gaan. Daar streeft de provincie naar.

Wat betreft de Hondsbossche Zeewering: dit is een van de laatste dijkversterkingsprojecten uit 'Kust op Kracht'. Het doel van 'Kust op Kracht' is de kust veilig maken, door versterking met zand. Er is een heel nieuw duingebied en strand aangelegd van wel 400 voetbalvelden groot. Hierdoor ontstaan er ook mogelijkheden voor recreatie/toerisme en natuur. Fantastisch om te merken dat alleen al de aanleg duizenden mensen heeft getrokken. Wij gaan ervan uit dat ze terugkomen om dit bijzondere stuk van de Noord-Hollandse kust te bezoeken!

Water: vriend of vijand? - Afbeelding 1

‘Water: vriend of vijand? - Afbeelding 1’


Daarnaast biedt het lokale ondernemers nieuwe kansen. De afgelopen jaren is ook gewerkt aan zo’n 25 natuur- en recreatieprojecten, die de kust nog mooier maken. Wij, als provincie, ondersteunen dit: we staken hier ruim 8 miljoen euro in. En ook hier streven we naar samenwerking: de projecten voeren we uit met Bergen, Schagen en de natuurorganisaties.

Ik nodig u uit om met eigen ogen te zien dat de kust veilig is: kom op zondag 11 oktober naar Petten waar u de versterking van de laatste ‘zwakke schakel’ kunt bekijken. De dijk is met 35 miljoen kuub zand versterkt en Noord-Holland is hiermee 400 voetbalvelden groter geworden.

Ja, de kust is nu veilig… en de provincie blijft zich ook de komende jaren inzetten voor een aantrekkelijke kust. Samen met de regio werken we aan een vijftigtal mooie natuur- en recreatieprojecten. Hier is water een vriend geworden!


Cover: ‘2015.10.12_Water: vriend of vijand?_C’


Door Cees Loggen

gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor water, Waddenfonds, waterrecreatie, grotere wateren, toezicht waterschappen, Personeel & Organisatie, ICT en Europa


Meest recent

Energietransitie door FrankHH (bron: Shutterstock)

Rob Jetten: extra investeringen in het stroomnet en snellere vergunningverlening

Er komen extra investeringen in het stroomnet en het wordt makkelijker om nieuwe infrastructuur aan te leggen. De plannen moeten de oplossing zijn voor gebiedsontwikkelingen die door de druk op het stroomnet in gevaar (zouden) komen.

Nieuws

5 oktober 2022

Complexe grens tussen België en Nederland door FouadZ (bron: Shutterstock)

Ruimtelijke ordening in België en Nederland: ons nadert elkaar

Over de Belgische ruimtelijke ordening doen we in Nederland vaak wat lacherig. Dat is niet terecht zo stelt PBL-onderzoeker Ries van der Wouden. Hij ziet de twee planningspraktijken elkaar naderen.

Analyse

5 oktober 2022

Kristel Lammers door Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (bron: Nationaal Programma Regionale Energiestrategie)

De toekomst van de RES: 'Na het uitspreken van ambities, moeten we de energietransitie nu waarmaken'

De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in deze turbulente tijd in goede banen? Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES, maakt de balans op. “We moeten het met elkaar doen.”

Persoonlijk

4 oktober 2022