2015.10.12_Water: vriend of vijand?_C

Water: vriend of vijand?

12 oktober 2015

3 minuten

Opinie Als ik door onze provincie rijd, zie ik overal water. Ik geniet daar enorm van, zowel op als aan het water. De natuurlijke krachten van water zijn mooi, maar kunnen ook gevaarlijk zijn. Zo is water een vriend en een vijand.

Als provinciebestuur hebben we met beide gedaanten te maken. We gebruiken water op allerlei manieren, bijvoorbeeld: als drinkwater, voor de landbouw en voor natuur en recreatie. Maar we moeten het water ook buiten de deur houden om overstromingen te voorkomen. Daarom versterken we de dijken.

Al eeuwenlang zijn economie, natuur en recreatie door het water met elkaar verbonden. We legden meren droog en de vruchtbare droogmakerijen die zo ontstonden, werden belangrijk voor onze voedselvoorziening. Onze voorvaderen wonnen turf, en er ontstonden petgaten, legakkers en veenplassen. Dat werden later mooie natuur- en recreatiegebieden, zoals het Naardermeer en de Loosdrechtse Plassen. Daar profiteren u en ik nu van.

En tegenwoordig gebruiken we het zoete grondwater in het Gooi voor onze drinkwatervoorziening, en het zoute water in de diepe zandlagen onder Amsterdam en andere steden om gebouwen mee te koelen en te verwarmen.

Als ik het zo samenvat, besef ik nog meer dat water zo’n grote impact heeft op ons leven, in vele verschillende vormen. Een voorbeeld van een technisch hoogstandje is de Hondsbossche Zeewering, die eeuwen geleden werd aangelegd. We gebruikten daarvoor de stevige blauwe zeeklei uit dit gebied. Nu – eeuwen later – is er weer een technische vernieuwing. De dijk en het daarnaast ontstane natuurgebied worden met nieuwe methoden opgeknapt. En daarbij zorgen we als provincie natuurlijk dat het bijzondere karakter van het gebied behouden blijft. Veilig wonen, werken, een mooi landschap, en natuur en recreatie in Noord-Holland kunnen op die manier hand in hand gaan. Daar streeft de provincie naar.

Wat betreft de Hondsbossche Zeewering: dit is een van de laatste dijkversterkingsprojecten uit 'Kust op Kracht'. Het doel van 'Kust op Kracht' is de kust veilig maken, door versterking met zand. Er is een heel nieuw duingebied en strand aangelegd van wel 400 voetbalvelden groot. Hierdoor ontstaan er ook mogelijkheden voor recreatie/toerisme en natuur. Fantastisch om te merken dat alleen al de aanleg duizenden mensen heeft getrokken. Wij gaan ervan uit dat ze terugkomen om dit bijzondere stuk van de Noord-Hollandse kust te bezoeken!

Water: vriend of vijand? - Afbeelding 1

‘Water: vriend of vijand? - Afbeelding 1’


Daarnaast biedt het lokale ondernemers nieuwe kansen. De afgelopen jaren is ook gewerkt aan zo’n 25 natuur- en recreatieprojecten, die de kust nog mooier maken. Wij, als provincie, ondersteunen dit: we staken hier ruim 8 miljoen euro in. En ook hier streven we naar samenwerking: de projecten voeren we uit met Bergen, Schagen en de natuurorganisaties.

Ik nodig u uit om met eigen ogen te zien dat de kust veilig is: kom op zondag 11 oktober naar Petten waar u de versterking van de laatste ‘zwakke schakel’ kunt bekijken. De dijk is met 35 miljoen kuub zand versterkt en Noord-Holland is hiermee 400 voetbalvelden groter geworden.

Ja, de kust is nu veilig… en de provincie blijft zich ook de komende jaren inzetten voor een aantrekkelijke kust. Samen met de regio werken we aan een vijftigtal mooie natuur- en recreatieprojecten. Hier is water een vriend geworden!


Cover: ‘2015.10.12_Water: vriend of vijand?_C’


Door Cees Loggen

gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor water, Waddenfonds, waterrecreatie, grotere wateren, toezicht waterschappen, Personeel & Organisatie, ICT en Europa


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024