2015.10.12_Water: vriend of vijand?_C

Water: vriend of vijand?

12 oktober 2015

3 minuten

Opinie Als ik door onze provincie rijd, zie ik overal water. Ik geniet daar enorm van, zowel op als aan het water. De natuurlijke krachten van water zijn mooi, maar kunnen ook gevaarlijk zijn. Zo is water een vriend en een vijand.

Als provinciebestuur hebben we met beide gedaanten te maken. We gebruiken water op allerlei manieren, bijvoorbeeld: als drinkwater, voor de landbouw en voor natuur en recreatie. Maar we moeten het water ook buiten de deur houden om overstromingen te voorkomen. Daarom versterken we de dijken.

Al eeuwenlang zijn economie, natuur en recreatie door het water met elkaar verbonden. We legden meren droog en de vruchtbare droogmakerijen die zo ontstonden, werden belangrijk voor onze voedselvoorziening. Onze voorvaderen wonnen turf, en er ontstonden petgaten, legakkers en veenplassen. Dat werden later mooie natuur- en recreatiegebieden, zoals het Naardermeer en de Loosdrechtse Plassen. Daar profiteren u en ik nu van.

En tegenwoordig gebruiken we het zoete grondwater in het Gooi voor onze drinkwatervoorziening, en het zoute water in de diepe zandlagen onder Amsterdam en andere steden om gebouwen mee te koelen en te verwarmen.

Als ik het zo samenvat, besef ik nog meer dat water zo’n grote impact heeft op ons leven, in vele verschillende vormen. Een voorbeeld van een technisch hoogstandje is de Hondsbossche Zeewering, die eeuwen geleden werd aangelegd. We gebruikten daarvoor de stevige blauwe zeeklei uit dit gebied. Nu – eeuwen later – is er weer een technische vernieuwing. De dijk en het daarnaast ontstane natuurgebied worden met nieuwe methoden opgeknapt. En daarbij zorgen we als provincie natuurlijk dat het bijzondere karakter van het gebied behouden blijft. Veilig wonen, werken, een mooi landschap, en natuur en recreatie in Noord-Holland kunnen op die manier hand in hand gaan. Daar streeft de provincie naar.

Wat betreft de Hondsbossche Zeewering: dit is een van de laatste dijkversterkingsprojecten uit 'Kust op Kracht'. Het doel van 'Kust op Kracht' is de kust veilig maken, door versterking met zand. Er is een heel nieuw duingebied en strand aangelegd van wel 400 voetbalvelden groot. Hierdoor ontstaan er ook mogelijkheden voor recreatie/toerisme en natuur. Fantastisch om te merken dat alleen al de aanleg duizenden mensen heeft getrokken. Wij gaan ervan uit dat ze terugkomen om dit bijzondere stuk van de Noord-Hollandse kust te bezoeken!

Water: vriend of vijand? - Afbeelding 1

‘Water: vriend of vijand? - Afbeelding 1’


Daarnaast biedt het lokale ondernemers nieuwe kansen. De afgelopen jaren is ook gewerkt aan zo’n 25 natuur- en recreatieprojecten, die de kust nog mooier maken. Wij, als provincie, ondersteunen dit: we staken hier ruim 8 miljoen euro in. En ook hier streven we naar samenwerking: de projecten voeren we uit met Bergen, Schagen en de natuurorganisaties.

Ik nodig u uit om met eigen ogen te zien dat de kust veilig is: kom op zondag 11 oktober naar Petten waar u de versterking van de laatste ‘zwakke schakel’ kunt bekijken. De dijk is met 35 miljoen kuub zand versterkt en Noord-Holland is hiermee 400 voetbalvelden groter geworden.

Ja, de kust is nu veilig… en de provincie blijft zich ook de komende jaren inzetten voor een aantrekkelijke kust. Samen met de regio werken we aan een vijftigtal mooie natuur- en recreatieprojecten. Hier is water een vriend geworden!


Cover: ‘2015.10.12_Water: vriend of vijand?_C’


Door Cees Loggen

gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor water, Waddenfonds, waterrecreatie, grotere wateren, toezicht waterschappen, Personeel & Organisatie, ICT en Europa


Meest recent

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022

HARADS, SWEDEN - 29 JULY 2017 : The Cabin a modern treehouse in the woods , Harads, Sweden door O.C Ritz (bron: shutterstock)

Een tweede jeugd voor vakantieparken: de taaiheid van transformatie

De Veluwe telt een slordige 500 (!) vakantieparken, ze staan er niet allemaal even florissant bij. 11 gemeenten werken in gezamenlijkheid aan kwaliteitsverbetering. Wat zijn de ervaringen? Rob van den Hazel zet ze op een rij.

Analyse

25 november 2022