Kleurrijke huizen aan het water in Groningen door Ton Drijfhamer (bron: Shutterstock)

Waterschappen: betrek ons op tijd bij keuze woningbouwgebieden

24 november 2021

2 minuten

Nieuws Om bij nieuwbouwprojecten problemen met watertekorten of door hoosbuien te voorkomen, is het voor ontwikkelaars slim om samen met waterschappen van tevoren watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes te maken.

Op welke manier kan klimaatadaptatie worden meegenomen in de locatiekeuze en inrichting van woningbouwgebieden? De koepels van decentrale overheden, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de staf van de Deltacommissaris hebben deze vraag samen onderzocht en uitgewerkt. Dit onderzoek heeft het rapport ‘Verkenning klimaatadaptatie bij grootschalige woningbouwgebieden’ opgeleverd. Het rapport bevat aanbevelingen voor het rijk als regisseur van de woningbouwopgave. De belangrijkste aanbevelingen zijn: zorg dat klimaatadaptatie wordt geborgd en ontwikkel een landelijke referentie.

Alert zijn

Het rapport roept provincies en gemeentes ook op om waterschappen vroegtijdig te betrekken bij gebiedskeuze en bij de inrichting van gebieden. Hierdoor benutten zij de specifieke gebiedskennis van de waterschappen, wat helpt om verstandige keuzes te maken, ook op de lange termijn. Ook voorkomt het dat waterschappen met hogere beheerkosten worden geconfronteerd.

Het rapport geeft ook aan dat waterschappen zelf vroegtijdig aan de bel moeten trekken. Dat betekent dat ze alert moeten zijn op prille ruimtelijke ontwikkelingen. Deze aanbevelingen komen overeen met het advies van de Deltacommissaris van begin september en het position paper van de VNG over klimaatadaptief bouwen.

Schade beperken

Tot 2030 moeten er 900.000 woningen worden gebouwd. De waterschappen dringen erop aan om deze woningen slim en toekomstgericht te realiseren. Wacht bij nieuwbouwprojecten bijvoorbeeld een schrijnend watertekort of een verpletterende hoosbui niet af, maar maak preventief watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes. Op deze manier kunnen schade door wateroverlast, overstroming en droogte worden beperkt.


Cover: ‘Kleurrijke huizen aan het water in Groningen’ door Ton Drijfhamer (bron: Shutterstock)


Unie van Waterschappen door Unie van Waterschappen (bron: Twitter)

Door Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Hoe om te gaan met Didam-arrest, nieuwe handreiking biedt hulp

Het Didam-arrest van een jaar geleden over een grond- en vastgoedtransactie leidde tot veel onzekerheid. Er ligt nu een handreiking hoe overheden en marktpartijen hier mee om kunnen gaan, maar dat vraagt ook de nodige lef.

Verslag

8 december 2022

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022