Kleurrijke huizen aan het water in Groningen door Ton Drijfhamer (bron: Shutterstock)

Waterschappen: betrek ons op tijd bij keuze woningbouwgebieden

24 november 2021

2 minuten

Nieuws Om bij nieuwbouwprojecten problemen met watertekorten of door hoosbuien te voorkomen, is het voor ontwikkelaars slim om samen met waterschappen van tevoren watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes te maken.

Op welke manier kan klimaatadaptatie worden meegenomen in de locatiekeuze en inrichting van woningbouwgebieden? De koepels van decentrale overheden, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de staf van de Deltacommissaris hebben deze vraag samen onderzocht en uitgewerkt. Dit onderzoek heeft het rapport ‘Verkenning klimaatadaptatie bij grootschalige woningbouwgebieden’ opgeleverd. Het rapport bevat aanbevelingen voor het rijk als regisseur van de woningbouwopgave. De belangrijkste aanbevelingen zijn: zorg dat klimaatadaptatie wordt geborgd en ontwikkel een landelijke referentie.

Alert zijn

Het rapport roept provincies en gemeentes ook op om waterschappen vroegtijdig te betrekken bij gebiedskeuze en bij de inrichting van gebieden. Hierdoor benutten zij de specifieke gebiedskennis van de waterschappen, wat helpt om verstandige keuzes te maken, ook op de lange termijn. Ook voorkomt het dat waterschappen met hogere beheerkosten worden geconfronteerd.

Het rapport geeft ook aan dat waterschappen zelf vroegtijdig aan de bel moeten trekken. Dat betekent dat ze alert moeten zijn op prille ruimtelijke ontwikkelingen. Deze aanbevelingen komen overeen met het advies van de Deltacommissaris van begin september en het position paper van de VNG over klimaatadaptief bouwen.

Schade beperken

Tot 2030 moeten er 900.000 woningen worden gebouwd. De waterschappen dringen erop aan om deze woningen slim en toekomstgericht te realiseren. Wacht bij nieuwbouwprojecten bijvoorbeeld een schrijnend watertekort of een verpletterende hoosbui niet af, maar maak preventief watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes. Op deze manier kunnen schade door wateroverlast, overstroming en droogte worden beperkt.


Cover: ‘Kleurrijke huizen aan het water in Groningen’ door Ton Drijfhamer (bron: Shutterstock)


Unie van Waterschappen door Unie van Waterschappen (bron: Twitter)

Door Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen


Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023