Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Webinars over verduurzaming vastgoed

11 december 2012

2 minuten

Nieuws Nuon heeft eerder dit jaar enkele webinars rond verduurzaming georganiseerd vanuit het perspectief van zowel belegger als huurder.

Belegger

Het eerste webinar met de titel ‘Wat levert verduurzamen op vanuit beleggers perspectief’ werd gegeven door Nils Kok, assistent professor finance and real estate en Sander Paul van Tongeren sustainability specialist global real estate, APG asset management. Conclusies zijn dat duurzaam vastgoed vanuit financieel perspectief rendeert en dat het leidt tot betere risico- en rendements profielen van de vastgoedportefeuille. Daarnaast rendeert het vanuit maatschappelijk perspectief door de vermindering van energie verbruik, CO2-uitstoot en afval. 50% van de deelnemers gaf aan behoefte te hebben aan helder inzicht in de mogelijkheden voor verduurzaming. Van de deelnemers gaf 46% aan ‘de lange terugverdiendtijd’ te zien als belangrijkste barrière bij de verduurzaming van vastgoed.

Huurder

Bij het tweede webinar, ‘Verduurzamen vanuit huurders perspectief’ – verzorgd door Flip Verwaaijen, manager vastgoedprojecten, Nils Kok en Hans Schelvis Manager Ontwerp & Realisatie, Ingenieursbureau Ebatech – kwam naar voren dat lef, visie en doorzettingsvermogen nodig zijn om het verduurzamen van panden te bereiken. Inzicht, advies en realisatie zijn daarbij de stappen die nodig zijn om uiteindelijk tot een duurzaam pand te komen. Tijdens dit webinar kwam ook een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden naar voren. 60% van de deelnemers was het eens met de stelling: ‘Duurzaam vastgoed rendeert’. 50% van hen gaf ‘Kostenreductie door lager energieverbruik / efficiencywinst’ aan als belangrijkste reden om te verduurzamen.

De webinars zijn online terug kijken. Op deze site vindt u ook whitepapers en artikelen rondom het thema duurzaam vastgoed.

Weinig inzicht

Uit een eerder onderzoek over duurzaam vastgoed door het Vastgoedforum Midden-Nederland – een kennis- en netwerkplatform op het gebied van vastgoed – kwam onder andere al naar voren dat te weinig inzicht in de kosten en de baten van verduurzaming (54%) en een gebrek aan financiële middelen (48%), de grootste belemmeringen vormen voor de verduurzaming van vastgoed.


Cover: ‘Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px’Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024