Thumb_herverkaveling en grond_0_1000px

Webinars over verduurzaming vastgoed

11 december 2012

2 minuten

Nieuws
Nuon heeft eerder dit jaar enkele webinars rond verduurzaming georganiseerd vanuit het perspectief van zowel belegger als huurder.

Belegger

Het eerste webinar met de titel ‘Wat levert verduurzamen op vanuit beleggers perspectief’ werd gegeven door Nils Kok, assistent professor finance and real estate en Sander Paul van Tongeren sustainability specialist global real estate, APG asset management. Conclusies zijn dat duurzaam vastgoed vanuit financieel perspectief rendeert en dat het leidt tot betere risico- en rendements profielen van de vastgoedportefeuille. Daarnaast rendeert het vanuit maatschappelijk perspectief door de vermindering van energie verbruik, CO2-uitstoot en afval. 50% van de deelnemers gaf aan behoefte te hebben aan helder inzicht in de mogelijkheden voor verduurzaming. Van de deelnemers gaf 46% aan ‘de lange terugverdiendtijd’ te zien als belangrijkste barrière bij de verduurzaming van vastgoed.

Huurder

Bij het tweede webinar, ‘Verduurzamen vanuit huurders perspectief’ – verzorgd door Flip Verwaaijen, manager vastgoedprojecten, Nils Kok en Hans Schelvis Manager Ontwerp & Realisatie, Ingenieursbureau Ebatech – kwam naar voren dat lef, visie en doorzettingsvermogen nodig zijn om het verduurzamen van panden te bereiken. Inzicht, advies en realisatie zijn daarbij de stappen die nodig zijn om uiteindelijk tot een duurzaam pand te komen. Tijdens dit webinar kwam ook een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden naar voren. 60% van de deelnemers was het eens met de stelling: ‘Duurzaam vastgoed rendeert’. 50% van hen gaf ‘Kostenreductie door lager energieverbruik / efficiencywinst’ aan als belangrijkste reden om te verduurzamen.

De webinars zijn online terug kijken. Op deze site vindt u ook whitepapers en artikelen rondom het thema duurzaam vastgoed.

Weinig inzicht

Uit een eerder onderzoek over duurzaam vastgoed door het Vastgoedforum Midden-Nederland – een kennis- en netwerkplatform op het gebied van vastgoed – kwam onder andere al naar voren dat te weinig inzicht in de kosten en de baten van verduurzaming (54%) en een gebrek aan financiële middelen (48%), de grootste belemmeringen vormen voor de verduurzaming van vastgoed.Meest recent

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022