Thumb_social media

Wereldwijde studie toont groei social business

20 juni 2013

2 minuten

Nieuws Social business wint terrein binnen het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van het inzetten van sociale media en het toepassen van sociale technologie. Deze ontwikkeling wordt geconstateerd in een gezamenlijke wereldwijde studie van MIT (Massachussets Institute of Technology) en Deloitte. Het onderzoek is voor het derde jaar gehouden onder 2500 executives in twaalf industriesectoren. In alle twaalf onderzochte industrietakken steeg in 2013 het belang van social business en social software. In sommige bedrijfstakken werd binnen een jaar verviervoudiging van gebruik van sociale media gemeten. In geen enkele sector was er sprake van vlakke of teruglopende belangstelling voor dit onderwerp.

De studie werd eerder gehouden in 2011 en 2012. De energie & nutsbedrijven zijn relatief gezien de sector die de grootste sprongen maakt. In 2011 gaf nog slechts 7% van de executives in deze sector aan sociale media belangrijk te vinden, in 2012 was dit percentage al 30%. Een verklaring hiervoor is dat de sector een groot belang heeft bij meer interactie met klanten als het gaat om voorlichting en verbruik.

De hoogst scorende industrietak op het gebied van social business is de TMT sector (technologie, media, telecommunicatie). 87% van de executives in deze sector geeft aan social business belangrijk of enigszins belangrijk te vinden. Op de tweede en derde plaats van de social business ranglijst staan de onderwijssector met 82% en de zakelijke diensten sector met 76%. In het onderwijs zal dit ongetwijfeld te maken hebben met de grote doelgroep jonge mensen die aan het onderwijs deelnemen. De sector opereert middenin de geneneratie millennials. Het is opvallend is dat industrieën als financiële dienstverlening, overheden, gezondheidszorg en productiebedrijven het laagst scoren in de ranking met percentages van 20-40%.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er al door veel bedrijven sociale data worden verzameld, maar dat nog maar een beperkt aantal bedrijven de data actief analyseert of integreert in bedrijfsprocessen. Dit is een stap die nog door de overgrote meerderheid van de bedrijven gemaakt moet worden. Op dit vlak zijn geen verschillen te constateren tussen de twaalf industriesectoren.

De Social Business Global Executive Study wordt in juli 2013 openbaar gemaakt door MIT en Deloitte.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_social media’Meest recent

Utrechtse Heuvelrug door MPPhotograph (bron: Shutterstock)

Geen primaire taak, maar toch moet de provincie een nadrukkelijke groen-rol claimen

Provincies gaan er niet over maar zouden zich er wel mee moeten bemoeien: groen. Dat adviseert de Provinciale Commissie Leefomgeving van de provincie Utrecht. Met diverse instrumenten kan de provincie haar groen-rol vormgeven.

Analyse

31 mei 2023

Bouwplaats door Worldpics (bron: Shutterstock)

Conceptwoningen realiseren? Een bouwstroom opstarten helpt

Conceptwoningen zijn aan een duidelijke opmars bezig. Ze kunnen snel en met een behoorlijke kwaliteit gerealiseerd worden. Zeker als dat in grotere bouwstromen gebeurt. Brink begeleidt een aantal ervan in Nederland en trekt lessen uit de aanpak.

Analyse

31 mei 2023

Luchtfoto van het distributiecentrum, drone-fotografie van de industriële logistieke zone. door marcinjozwiak (bron: Shutterstock)

Draai de beleidskolom om! Een nadere reflectie op de nieuwe Nota Ruimte

Hij zingt inmiddels al volop rond: de nieuwe Nota Ruimte. Hoogleraar Co Verdaas houdt een pleidooi voor terughoudendheid aan de kant van het Rijk. Kom niet zelf met nieuwe concepten maar laat de regio’s aan het woord.

Analyse

30 mei 2023