Thumb_social media

Wereldwijde studie toont groei social business

20 juni 2013

2 minuten

Nieuws Social business wint terrein binnen het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van het inzetten van sociale media en het toepassen van sociale technologie. Deze ontwikkeling wordt geconstateerd in een gezamenlijke wereldwijde studie van MIT (Massachussets Institute of Technology) en Deloitte. Het onderzoek is voor het derde jaar gehouden onder 2500 executives in twaalf industriesectoren. In alle twaalf onderzochte industrietakken steeg in 2013 het belang van social business en social software. In sommige bedrijfstakken werd binnen een jaar verviervoudiging van gebruik van sociale media gemeten. In geen enkele sector was er sprake van vlakke of teruglopende belangstelling voor dit onderwerp.

De studie werd eerder gehouden in 2011 en 2012. De energie & nutsbedrijven zijn relatief gezien de sector die de grootste sprongen maakt. In 2011 gaf nog slechts 7% van de executives in deze sector aan sociale media belangrijk te vinden, in 2012 was dit percentage al 30%. Een verklaring hiervoor is dat de sector een groot belang heeft bij meer interactie met klanten als het gaat om voorlichting en verbruik.

De hoogst scorende industrietak op het gebied van social business is de TMT sector (technologie, media, telecommunicatie). 87% van de executives in deze sector geeft aan social business belangrijk of enigszins belangrijk te vinden. Op de tweede en derde plaats van de social business ranglijst staan de onderwijssector met 82% en de zakelijke diensten sector met 76%. In het onderwijs zal dit ongetwijfeld te maken hebben met de grote doelgroep jonge mensen die aan het onderwijs deelnemen. De sector opereert middenin de geneneratie millennials. Het is opvallend is dat industrieën als financiële dienstverlening, overheden, gezondheidszorg en productiebedrijven het laagst scoren in de ranking met percentages van 20-40%.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er al door veel bedrijven sociale data worden verzameld, maar dat nog maar een beperkt aantal bedrijven de data actief analyseert of integreert in bedrijfsprocessen. Dit is een stap die nog door de overgrote meerderheid van de bedrijven gemaakt moet worden. Op dit vlak zijn geen verschillen te constateren tussen de twaalf industriesectoren.

De Social Business Global Executive Study wordt in juli 2013 openbaar gemaakt door MIT en Deloitte.

Zie ook:


Cover: ‘Thumb_social media’Meest recent

Midden-Delfland als Nationaal Productief National Park. Ontwerp Zus, Flux en Sweco door Zus, Flux en Sweco (bron: TU Delft)

Hoogleraar Chris Zevenbergen wil ruimtelijk ontwerp inzetten voor bestendige delta

Chris Zevenbergen sprak onlangs zijn intreerede uit als hoogleraar Delta Urbanism. In een interview met de TU Delft geeft hij aan dat er verstrekkende besluiten aankomen over de inrichting van de Nederlandse delta. Pappen en nathouden is passé.

Interview

9 december 2022

Het kronkelende riviertje Koningsdiep door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Provincies moeten meer meters maken in creëren van nieuwe natuur

Vóór 2028 moet in Nederland nog meer dan 30.000 hectare extra natuur gecreëerd worden. In dit tempo lijkt dat niet haalbaar. Dat is de uitkomst van de Achtste Voortgangsrapportage Natuur.

Analyse

9 december 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het zoeken naar nieuwe wegen

Deze week zoeken we op Gebiedsontwikkeling.nu naar nieuwe wegen. Nieuwe wegen om de onzekere tijden in gebiedsontwikkeling door te komen, om ook echt duurzaam te kunnen vergroenen en om de schaarse (woon)ruimte in de stad goed te benutten.

Nieuws

8 december 2022