werken aan beheersbaar stadsklimaat

Werken aan beheersbaar stadsklimaat

25 maart 2016

2 minuten

Woensdag 9 maart hebben 9 publieke partners en 7 (semi)professionele samenwerkingspartners de eerste City Deals Klimaatadaptatie in Nederland getekend.

Het doel van deze City Deal is het vastleggen van de samenwerking tussen partijen om te werken aan een beheersbaar stadsklimaat. Advies- en ingenieursbureau Tauw was de regisseur bij de totstandkoming van deze overeenkomst, met onder andere de Rijksoverheid, waterschappen en de gemeenten Zwolle, Den Haag, Rotterdam, Gouda en Dordrecht.

“We werken dagelijks met steden aan het beheer en onderhoud van de leefomgeving”, vertelt Tauw Group-topvrouw Annemieke Nijhof. “Ook hebben we kennis en ervaring opgedaan door onderzoek en projecten in Tilburg en Deventer.”

Concrete aanpast klimaatadaptatie in Tilburg

Zo stelde Tauw samen met de gemeente Tilburg een meerjarenstrategie vast met een concrete aanpak voor klimaatadaptatie in de stad. Daarnaast bracht dit bureau voor de gemeente Deventer in kaart waar hittestress en wateroverlast ontstaat bij extreme weersomstandigheden. “Deze kennis delen we graag met partners”, zegt Nijhof. “Zij delen hun ervaringen weer met ons.”

De betrokken partijen maken afspraken op het gebied van grote klimaatgerelateerde uitdagingen, zoals warmte- en regenwatermanagement. Deze afspraken zijn vastgelegd in deze City Deal, waardoor een platform voor innovatie en kennisdeling ontstaat.

Klimaatbestendigheid lijkt voor veel steden nu nog een apart onderdeel van de agenda. De kerngroep van deze City Deal pleit voor een geïntegreerde aanpak van klimaatbeheersing in de openbare ruimte. “Technieken en oplossingen hebben we voorhanden”, laat Nijhof weten. “Het is nu zaak om routines rondom werken in de openbare ruimten aan te passen. Bij het aanleggen van een weg of park en bij het bouwen van een serie nieuwe gebouwen moet je zorgen dat ze extreme regenval, lange perioden van droogte, hitte en kou kunnen opvangen of zelfs verminderen. Met de City Deals willen we juist daarover gezamenlijke afspraken maken om zo de leefbaarheid van onze steden te verbeteren voor de toekomst.”

Partners City Deal Klimaatadaptatie

De partners die de City Deal hebben ondertekend zijn de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland. Partijen die met de ondertekenaars gaan samenwerken zijn: Ecoshape, Heijmans, BPD, Stichting Kennisland, Tauw, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities. Tot juni 2016 kunnen andere partijen zich aanmelden bij deze City Deal.

Foto: Voor de gemeente Zwolle bracht Tauw onder meer de mogelijke hittestress in kaart.
Bron: Duurzaamgebouwd


Cover: ‘werken aan beheersbaar stadsklimaat’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van opvallende combinaties

Een multinational die investeert in lokale woningbouw, een campus voor stadslogistiek en nieuwe verhoudingen tussen rood, groen en blauw. Het was op Gebiedsontwikkeling.nu een week van opvallende combinaties.

Nieuws

8 juni 2023

ASML, Veldhoven, Nederland door Lea Rae (bron: Shutterstock)

Met woonfonds neemt ASML verantwoordelijkheid voor gespannen woningmarkt Veldhoven

Chipmachinebouwer ASML richt een woonfonds op waarmee vastgelopen nieuwbouwprojecten in het Brabantse Veldhoven en omgeving geholpen kunnen worden. ASML neemt daarmee verantwoordelijkheid voor de gespannen woningmarkt in de Brainportregio.

Nieuws

8 juni 2023

Daniela Maiullari bovenop de Euromast in Rotterdam door Adam Klugkist (bron: tudelft.nl)

Steeds heter in de stad, gebouwkoeling wordt cruciale ontwerpvraag

De steden worden heter en de koelingsvraag van gebouwen neemt navenant toe. TU Delft-onderzoeker Daniela Maiullari ontwikkelt methoden om de gevolgen van klimaatverandering beter in beeld te brengen. Doel: een klimaatresponsieve stad.

Onderzoek

7 juni 2023