werken aan beheersbaar stadsklimaat

Werken aan beheersbaar stadsklimaat

25 maart 2016

2 minuten

Woensdag 9 maart hebben 9 publieke partners en 7 (semi)professionele samenwerkingspartners de eerste City Deals Klimaatadaptatie in Nederland getekend.

Het doel van deze City Deal is het vastleggen van de samenwerking tussen partijen om te werken aan een beheersbaar stadsklimaat. Advies- en ingenieursbureau Tauw was de regisseur bij de totstandkoming van deze overeenkomst, met onder andere de Rijksoverheid, waterschappen en de gemeenten Zwolle, Den Haag, Rotterdam, Gouda en Dordrecht.

“We werken dagelijks met steden aan het beheer en onderhoud van de leefomgeving”, vertelt Tauw Group-topvrouw Annemieke Nijhof. “Ook hebben we kennis en ervaring opgedaan door onderzoek en projecten in Tilburg en Deventer.”

Concrete aanpast klimaatadaptatie in Tilburg

Zo stelde Tauw samen met de gemeente Tilburg een meerjarenstrategie vast met een concrete aanpak voor klimaatadaptatie in de stad. Daarnaast bracht dit bureau voor de gemeente Deventer in kaart waar hittestress en wateroverlast ontstaat bij extreme weersomstandigheden. “Deze kennis delen we graag met partners”, zegt Nijhof. “Zij delen hun ervaringen weer met ons.”

De betrokken partijen maken afspraken op het gebied van grote klimaatgerelateerde uitdagingen, zoals warmte- en regenwatermanagement. Deze afspraken zijn vastgelegd in deze City Deal, waardoor een platform voor innovatie en kennisdeling ontstaat.

Klimaatbestendigheid lijkt voor veel steden nu nog een apart onderdeel van de agenda. De kerngroep van deze City Deal pleit voor een geïntegreerde aanpak van klimaatbeheersing in de openbare ruimte. “Technieken en oplossingen hebben we voorhanden”, laat Nijhof weten. “Het is nu zaak om routines rondom werken in de openbare ruimten aan te passen. Bij het aanleggen van een weg of park en bij het bouwen van een serie nieuwe gebouwen moet je zorgen dat ze extreme regenval, lange perioden van droogte, hitte en kou kunnen opvangen of zelfs verminderen. Met de City Deals willen we juist daarover gezamenlijke afspraken maken om zo de leefbaarheid van onze steden te verbeteren voor de toekomst.”

Partners City Deal Klimaatadaptatie

De partners die de City Deal hebben ondertekend zijn de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland. Partijen die met de ondertekenaars gaan samenwerken zijn: Ecoshape, Heijmans, BPD, Stichting Kennisland, Tauw, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities. Tot juni 2016 kunnen andere partijen zich aanmelden bij deze City Deal.

Foto: Voor de gemeente Zwolle bracht Tauw onder meer de mogelijke hittestress in kaart.
Bron: Duurzaamgebouwd


Cover: ‘werken aan beheersbaar stadsklimaat’Meest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024