Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Wie zich tot schaap maakt wordt door de wolven gevreten

2 december 2011

2 minuten

Verslag
De processen rond gebiedsontwikkeling spelen zich globaal gezien af via de lijn van de ruimtelijke planvorming, die van de grondexploitatie en de lijn van de contractvorming. In het nog helemaal niet zo grijze verleden kon het gebeuren, dat die drie processen een geheel eigen leven leidden. Ze waren immers beleidseigendom van verschillende actoren binnen de lagere overheid. Buurten bij de andere disciplines gebeurde, bewust of onbewust, soms eenvoudig niet.

Door de invoering van de Wro zijn deze drie ontwikkelingstrajecten veel meer met elkaar verweven geraakt. Maar pas op, ze vormen niet het vertrouwde ‘drievoudige snoer dat niet snel verbroken wordt’. Het gaat om proceslijnen die elkaar nodig hebben, maar elkaar ook kunnen tegenwerken. Wederom: bewust of onbewust, al was het maar door de tegenstelling tussen bestuurs- en privaatrecht. Toch is de integraliteit tussen de drie lijnen van het grootste belang voor het slagen van het project. En dan is er nog de noodzakelijke link met aanbesteding en milieu. Als er één aspect de mist in gaat, kan het hele project van de weg af raken. Integraliteit is voorwaar geen gemakkelijke opgave met de huidige wirwar aan wetgeving, maar het is een absolute voorwaarde voor het slagen van een project. Gelukkig wordt daar in de aangekondigde Omgevingswet drastisch aan gesleuteld. Alleen lijkt integraliteit daarin opeens een helemaal nieuwe smaak te krijgen.

Integraliteit

De huidige verwevenheid van processen blijkt al uit de wet en jurisprudentie rond de afdeling Grondexploitatie van de Wro. Zo hebben het bestemmingsplan en het exploitatieplan een vaste samenhang, die door de Raad van State al driftig gehanteerd wordt. Bij vernietiging van (delen van) het bestemmingsplan wordt immers ook vaak het exploitatieplan vernietigd, zoals blijkt uit bijvoorbeeld de recente uitspraken Zuidplaspolder en Binckhorst. Als de exploitatieopzet niet klopt, kan dat via inspraak tot vernietiging van het exploitatieplan leiden en mogelijk zelfs tot vernietiging van het bestemmingsplan.


Portret - Erwin Hijmans

Door Erwin Hijmans

Senior adviseur at PurpleBlue


Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022