‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1

‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’

17 maart 2011

2 minuten

Verslag Wat nu als we het eens omdraaien? En we een gebiedsontwikkeling niet van bovenaf al helemaal uitdenken en dichttimmeren, maar veel meer in samenspraak met alle betrokkenen in een plan gieten? Is het werkbaar? En wordt het resultaat er beter van? In Rotterdam hebben ze voor deze strategie gekozen met het project Hart van Zuid. Tijdens een rondetafelgesprek van Real Estate Magazine werd besproken of de aanpak landelijk navolging verdient.

Rondetafelgesprek over 'omgekeerde' gebiedsontwikkeling Hart van Zuid

‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1

‘‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1’


Twee groepen deden mee aan het gesprek over de casus Hart van Zuid, dat werd gehouden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Aan de ene kant de direct betrokkenen. Stakeholder Doro Siepel, directeur van Theater Zuidplein; stedenbouwkundige Jeroen van Kesteren van het Rotterdamse bureau Palmbout Urban Landscapes. Dit bureau heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het ambitiedocument voor het Hart van Zuid; Marco Boender, van Boender Communicatie, belast met communicatie rond en participatie in het project; en Hans van Rossum, projectmanager Hart van Zuid namens de gemeente en het ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Aan de andere kant de specialisten op het terrein van gebiedsontwikkeling.Tom Daamen, universitair docent gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en opleidingsmanager van de postinitiële opleiding Master City Developer (MCD), hoe sluit het aan op algemene inzichten. Programmamanager MCD; Ruben Hümmels, businessunitmanager Vastgoedadvies en Gebiedsontwikkeling van Brink Groep, en moderator Geurt van Randeraat, programmadirecteur van de MCDopleiding en mede eigenaar/directeur van SITE urban development.

Zie bijlage voor de volledige publicatie.

Zie ook:


Cover: ‘‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024