‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1

‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’

17 maart 2011

2 minuten

Verslag Wat nu als we het eens omdraaien? En we een gebiedsontwikkeling niet van bovenaf al helemaal uitdenken en dichttimmeren, maar veel meer in samenspraak met alle betrokkenen in een plan gieten? Is het werkbaar? En wordt het resultaat er beter van? In Rotterdam hebben ze voor deze strategie gekozen met het project Hart van Zuid. Tijdens een rondetafelgesprek van Real Estate Magazine werd besproken of de aanpak landelijk navolging verdient.

Rondetafelgesprek over 'omgekeerde' gebiedsontwikkeling Hart van Zuid

‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1

‘‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1’


Twee groepen deden mee aan het gesprek over de casus Hart van Zuid, dat werd gehouden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Aan de ene kant de direct betrokkenen. Stakeholder Doro Siepel, directeur van Theater Zuidplein; stedenbouwkundige Jeroen van Kesteren van het Rotterdamse bureau Palmbout Urban Landscapes. Dit bureau heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het ambitiedocument voor het Hart van Zuid; Marco Boender, van Boender Communicatie, belast met communicatie rond en participatie in het project; en Hans van Rossum, projectmanager Hart van Zuid namens de gemeente en het ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Aan de andere kant de specialisten op het terrein van gebiedsontwikkeling.Tom Daamen, universitair docent gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en opleidingsmanager van de postinitiële opleiding Master City Developer (MCD), hoe sluit het aan op algemene inzichten. Programmamanager MCD; Ruben Hümmels, businessunitmanager Vastgoedadvies en Gebiedsontwikkeling van Brink Groep, en moderator Geurt van Randeraat, programmadirecteur van de MCDopleiding en mede eigenaar/directeur van SITE urban development.

Zie bijlage voor de volledige publicatie.

Zie ook:


Cover: ‘‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1’Meest recent

Daniela Maiullari bovenop de Euromast in Rotterdam door Adam Klugkist (bron: tudelft.nl)

Steeds heter in de stad, gebouwkoeling wordt cruciale ontwerpvraag

De steden worden heter en de koelingsvraag van gebouwen neemt navenant toe. TU Delft-onderzoeker Daniela Maiullari ontwikkelt methoden om de gevolgen van klimaatverandering beter in beeld te brengen. Doel: een klimaatresponsieve stad.

Onderzoek

7 juni 2023

Het Park. Rotterdam door GLF Media (bron: Shutterstock)

PBL: bouw huizen aan het stadspark, dat is goed voor het groen én de stad

Gebruik de randen van de Nederlandse stadsparken voor het bouwen van woningen, zegt het PBL. Dat levert tienduizenden woningen op die ook nog eens een hoge economische én maatschappelijke waarde hebben.

Onderzoek

7 juni 2023

De Grote Wetering door Paul van Beek (bron: Paul van Beek)

Wie is er bang voor rood, groen én blauw?

Droge zandgronden, woningnood, monofunctioneel landschapsgebruik: een complexe cocktail. Bij ’s-Hertogenbosch proberen ontwikkelingsmanager Georgeanne de Leuw –-van Liebergen en landschapsarchitect Paul van Beek nieuwe koppelingen te maken.

Interview

6 juni 2023