‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1

‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’

17 maart 2011

2 minuten

Verslag Wat nu als we het eens omdraaien? En we een gebiedsontwikkeling niet van bovenaf al helemaal uitdenken en dichttimmeren, maar veel meer in samenspraak met alle betrokkenen in een plan gieten? Is het werkbaar? En wordt het resultaat er beter van? In Rotterdam hebben ze voor deze strategie gekozen met het project Hart van Zuid. Tijdens een rondetafelgesprek van Real Estate Magazine werd besproken of de aanpak landelijk navolging verdient.

Rondetafelgesprek over 'omgekeerde' gebiedsontwikkeling Hart van Zuid

‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1

‘‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1’


Twee groepen deden mee aan het gesprek over de casus Hart van Zuid, dat werd gehouden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Aan de ene kant de direct betrokkenen. Stakeholder Doro Siepel, directeur van Theater Zuidplein; stedenbouwkundige Jeroen van Kesteren van het Rotterdamse bureau Palmbout Urban Landscapes. Dit bureau heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het ambitiedocument voor het Hart van Zuid; Marco Boender, van Boender Communicatie, belast met communicatie rond en participatie in het project; en Hans van Rossum, projectmanager Hart van Zuid namens de gemeente en het ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Aan de andere kant de specialisten op het terrein van gebiedsontwikkeling.Tom Daamen, universitair docent gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en opleidingsmanager van de postinitiële opleiding Master City Developer (MCD), hoe sluit het aan op algemene inzichten. Programmamanager MCD; Ruben Hümmels, businessunitmanager Vastgoedadvies en Gebiedsontwikkeling van Brink Groep, en moderator Geurt van Randeraat, programmadirecteur van de MCDopleiding en mede eigenaar/directeur van SITE urban development.

Zie bijlage voor de volledige publicatie.

Zie ook:


Cover: ‘‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1’Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023