‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1

‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’

17 maart 2011

2 minuten

Verslag Wat nu als we het eens omdraaien? En we een gebiedsontwikkeling niet van bovenaf al helemaal uitdenken en dichttimmeren, maar veel meer in samenspraak met alle betrokkenen in een plan gieten? Is het werkbaar? En wordt het resultaat er beter van? In Rotterdam hebben ze voor deze strategie gekozen met het project Hart van Zuid. Tijdens een rondetafelgesprek van Real Estate Magazine werd besproken of de aanpak landelijk navolging verdient.

Rondetafelgesprek over 'omgekeerde' gebiedsontwikkeling Hart van Zuid

‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1

‘‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1’


Twee groepen deden mee aan het gesprek over de casus Hart van Zuid, dat werd gehouden aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Aan de ene kant de direct betrokkenen. Stakeholder Doro Siepel, directeur van Theater Zuidplein; stedenbouwkundige Jeroen van Kesteren van het Rotterdamse bureau Palmbout Urban Landscapes. Dit bureau heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het ambitiedocument voor het Hart van Zuid; Marco Boender, van Boender Communicatie, belast met communicatie rond en participatie in het project; en Hans van Rossum, projectmanager Hart van Zuid namens de gemeente en het ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Aan de andere kant de specialisten op het terrein van gebiedsontwikkeling.Tom Daamen, universitair docent gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en opleidingsmanager van de postinitiële opleiding Master City Developer (MCD), hoe sluit het aan op algemene inzichten. Programmamanager MCD; Ruben Hümmels, businessunitmanager Vastgoedadvies en Gebiedsontwikkeling van Brink Groep, en moderator Geurt van Randeraat, programmadirecteur van de MCDopleiding en mede eigenaar/directeur van SITE urban development.

Zie bijlage voor de volledige publicatie.

Zie ook:


Cover: ‘‘Wij-gevoel is beste garantie voor succes’ - Afbeelding 1’Meest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024