Thumb_samenwerking en allianties_0_1000px door Onbekend (Shutterstock)

Wijkaanpak De Wierden gaat door

20 november 2012

2 minuten

Nieuws
De Alliantie, Ymere en de gemeente Almere verlengen hun samenwerking in de wijk De Wierden in Almere Haven met acht jaar. De partijen tekenden in oktober een overeenkomst. Maarten Pel, directeur van de Alliantie: “De Wierden is een prachtig ruim en groen woongebied voor jonge gezinnen. Door te bouwen en te renoveren stimuleren we de doorstroming. Zo creëren we een gemengde wijk voor starters, mensen die naar De Wierden willen terugkeren en jonge gezinnen die ruimte en rust zoeken in de stad Almere.”

Ruimtelijke ontwikkeling

De Wierden staat aan de vooravond van een grote ruimtelijke ontwikkeling. De komende jaren bouwen en renoveren de corporaties veel woningen. Om de sociale samenhang in de wijk te versterken is het nodig om een meer gevarieerde wijk met divers woningaanbod te hebben. Zo worden nieuwe doelgroepen aangetrokken die de ontwikkeling van De Wierden een positieve impuls geven.

Reacties van de samenwerkingspartners

Wethouder Ed Anker van Almere: “De aanpak in De Wierden is een combinatie van sociale en fysieke ingrepen. Die werpt absoluut vruchten af. We zien heel concrete resultaten. Alle partijen blijven zich inzetten om die resultaten vast te houden, te verbeteren en de wijk verder te brengen. Door nieuwe instroom kunnen we een permanente positieve spiraal creëren.” Pieter Jan Datema, regiodirecteur Ymere: “In De Wierden staan veel eengezinswoningen, waar destijds vaak jonge gezinnen uit Amsterdam kwamen wonen. Inmiddels wonen daar vooral senioren van wie de kinderen allang het huis uit zijn. Zij willen in de wijk blijven, maar daar zijn weinig mogelijkheden voor. De Alliantie en Ymere gaan daarom zo’n 200 levensloopbestendige woningen bouwen met name bedoeld voor senioren. Zo komen er gezinswoningen vrij. “ Maarten Pel vult aan: “Bij de Alliantie bestemmen we de vrijkomende huurwoningen in De Wierden merendeels voor verkoop. Deze woningen knappen we ingrijpend op in overleg met toekomstige kopers. Zo krijg je veel variatie en kunnen kopers wonen op maat.”

Integrale wijkaanpak

De Integrale Wijkaanpak De Wierden is een initiatief van de drie partijen. In 2007 werden de krachten gebundeld. Sindsdien is het groot onderhoud van de openbare ruimte in de wijk uitgevoerd. De corporaties zijn met een aantal renovatieprojecten begonnen. In de wijk is een kunstwandelroute aangelegd. Het buurtcentrum is nu een succesvol activiteitencentrum. De school is omgevormd naar brede school en heeft een van de beste CITO-resultaten van Almere. Uiteenlopende bewonersinitiatieven worden ondersteund. Buurtfeesten worden goed bezocht. Sinds kort beheren in de Hoekwierde bewoners de openbare ruimte.

Dit jaar bestaat de wijk 30 jaar. Bewoners organiseren in samenwerking met de gemeente en de twee corporaties verschillende activiteiten om ook buiten De Wierden te laten zien dat de wijk steeds aantrekkelijker wordt.Meest recent

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022