Jane Jacobs

The woman who made N.Y.: Jane Jacobs and the rebirth of a great American city

8 mei 2016

1 minuut

Nieuws Wie het heeft over de stad, ontkomt bijna niet aan Jane Jacobs. Hoewel het dit jaar 100 jaar geleden is dat deze stadsactiviste geboren werd, is haar gedachtegoed over de stedelijke publieke ruimte nog steeds actueel en springlevend. Haar wereldberoemde boek uit de jaren zestig van de vorige eeuw ging destijds dwars tegen de heersende opvattingen in.

Waar menig stedenbouwer of ontwerper de ideale stad groen en suburbaan voorstelde, ijverde Jane Jacobs voor maximale functiemenging en hoge dichtheden. Volgens haar had een levendige stad namelijk zenuwpunten nodig om levendigheid te stimuleren. Dit konden stoepen en pleinen zijn, maar ook scholen of andere plekken met 'herhaalde ontmoetingen'.

Lees meer over haar ontwikkeling en gedachtegoed in: The woman who made N.Y.: Jane Jacobs and the rebirth of a great American cityCover: ‘Jane Jacobs’Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024