2013.05.14_Wonen huishoudens_500

Wonen huishoudens met een hoger inkomen verder weg van hun werkplek?

14 mei 2013

1 minuut

Onderzoek Beïnvloedt het inkomen van huishoudens de keuze van de woon-werkafstand? Dit artikel bestudeert het effect van het inkomen van huishoudens op de afstand tussen de woon- en werkplek in Duitsland. Dit is een Engelstalige publicatie.

Ondanks dat de relatie tussen inkomen en woon-werkafstand een belangrijke factor is in de ontwikkeling van steden, is er weinig over deze relatie bekend. Bij gegeven werklocatie(s) heeft het inkomen van een huishouden verschillende effecten op de keuze voor een bepaalde woonlocatie en de daarbij behorende patronen in het woon-werkverkeer. Dit artikel bestudeert het effect van het inkomen van huishoudens op de afstand tussen de woon- en werkplek in Duitsland. Omgekeerde causaliteit (mensen die verder voor een baan reizen, verdienen meer) en het gebrek aan goede controlevariabelen maken empirisch onderzoek naar dit effect moeilijk. Om rekening te houden met omgekeerde causaliteit, houden we de werkplek constant, zodat de veranderingen in de woon-werkafstand enkel het gevolg zijn van verhuizingen. De invloed van het inkomen op de woon-werkafstand blijkt licht positief, dus zeer beperkt.

Zie voor het volledige rapport:


Cover: ‘2013.05.14_Wonen huishoudens_500’Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023