Wonen op de Zuidas

29 maart 2017

2 minuten

Onderzoek Wonen in steden lijkt steeds populairder te worden. Jongeren trekken meer naar de stad, gezinnen blijven langer in de stad wonen en empty nesters lijken vaker terug te komen. De stad biedt huisvestingsmogelijkheden voor een diversiteit aan mensen met allerlei voorkeuren. In de literatuur wordt regelmatig geschreven over binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Dit onderzoek gaat in op een specifieke stedelijke situatie, namelijk die waarbij er sprake is van wonen in combinatie met een dominantie van kantoren en neemt daarbij de woonconsumenten als vertrekpunt. Hiervoor is de Zuidas in Amsterdam als casus gehanteerd.

De Zuidas ligt nabij Amsterdam centrum, is goed ontsloten via openbaar vervoer, ligt nabij Schiphol en heeft verbindingen met diverse recreatie- en winkelgebieden. Het staat buiten kijf dat de bewoners deze uitmuntende verbindingen van de Zuidas waarderen. Maar wie wil er wonen tussen die kantoorkolossen?

De onderzoeksvraag luidt: Welke woonconsumenten worden aangetrokken tot een gebied met een dominantie van kantoren zoals de Zuidas in Amsterdam? En wat zijn hun woonvoorkeuren?

De belangrijkste conclusies over welke woonconsumenten hier wonen of in de nabije toekomst komen te wonen zijn de volgende:

  • In tegenstelling tot de verwachtingen van velen blijkt dat alle huishoudtypen zijn te vinden op de Zuidas. Er is geen overheersend type.
  • Conform de verwachtingen hebben de bewoners relatief zeer hoge inkomens.
  • Maar een beperkt aantal bewoners werkt op de Zuidas. Dit is waarschijnlijk meer bij huurders dan bij kopers
  • Uit dit onderzoek is niet gebleken dat er op de Zuidas meer ‘internationals’ wonen dan in andere delen van Amsterdam.

De belangrijkste conclusies over woonvoorkeuren van bewoners op de Zuidas zijn de volgende:

  • De bewoners worden aangetrokken door de nieuwbouwkwaliteit van de woningen.
  • Goede buitenruimten zijn een belangrijke factor in de vestigingskeuze.
  • De bewoners zijn geïnteresseerd in architectuur en willen het liefst wonen in een herkenbaar woongebouw.
  • Het zakelijke en internationale imago van de Zuidas geeft identiteit aan het gebied, dit trekt aan en geeft het merendeel van de bewoners status.
  • De bewoners hebben behoefte aan meer levendigheid in de vorm van alledaagse voorzieningen. Het hoeft qua voorzieningen niet te dynamisch, rust wordt juist wel gewaardeerd. 


'Wonen op de Zuidas' is genomineerd voor de MCD-scriptieprijs 2017. De Master City Developer is een postacademische opleiding die verdieping en versnelling biedt in stedelijke ontwikkelingsprojecten. Jaarlijks wordt de MCD-scriptieprijs uitgereikt aan de cursist met het onderzoek dat het hoogste scoort op lef, originaliteit en praktische bruikbaarheid.
Lees hier de volledige tekst. 
Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023