Wonen op de Zuidas

29 maart 2017

2 minuten

Onderzoek Wonen in steden lijkt steeds populairder te worden. Jongeren trekken meer naar de stad, gezinnen blijven langer in de stad wonen en empty nesters lijken vaker terug te komen. De stad biedt huisvestingsmogelijkheden voor een diversiteit aan mensen met allerlei voorkeuren. In de literatuur wordt regelmatig geschreven over binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Dit onderzoek gaat in op een specifieke stedelijke situatie, namelijk die waarbij er sprake is van wonen in combinatie met een dominantie van kantoren en neemt daarbij de woonconsumenten als vertrekpunt. Hiervoor is de Zuidas in Amsterdam als casus gehanteerd.

De Zuidas ligt nabij Amsterdam centrum, is goed ontsloten via openbaar vervoer, ligt nabij Schiphol en heeft verbindingen met diverse recreatie- en winkelgebieden. Het staat buiten kijf dat de bewoners deze uitmuntende verbindingen van de Zuidas waarderen. Maar wie wil er wonen tussen die kantoorkolossen?

De onderzoeksvraag luidt: Welke woonconsumenten worden aangetrokken tot een gebied met een dominantie van kantoren zoals de Zuidas in Amsterdam? En wat zijn hun woonvoorkeuren?

De belangrijkste conclusies over welke woonconsumenten hier wonen of in de nabije toekomst komen te wonen zijn de volgende:

  • In tegenstelling tot de verwachtingen van velen blijkt dat alle huishoudtypen zijn te vinden op de Zuidas. Er is geen overheersend type.
  • Conform de verwachtingen hebben de bewoners relatief zeer hoge inkomens.
  • Maar een beperkt aantal bewoners werkt op de Zuidas. Dit is waarschijnlijk meer bij huurders dan bij kopers
  • Uit dit onderzoek is niet gebleken dat er op de Zuidas meer ‘internationals’ wonen dan in andere delen van Amsterdam.

De belangrijkste conclusies over woonvoorkeuren van bewoners op de Zuidas zijn de volgende:

  • De bewoners worden aangetrokken door de nieuwbouwkwaliteit van de woningen.
  • Goede buitenruimten zijn een belangrijke factor in de vestigingskeuze.
  • De bewoners zijn geïnteresseerd in architectuur en willen het liefst wonen in een herkenbaar woongebouw.
  • Het zakelijke en internationale imago van de Zuidas geeft identiteit aan het gebied, dit trekt aan en geeft het merendeel van de bewoners status.
  • De bewoners hebben behoefte aan meer levendigheid in de vorm van alledaagse voorzieningen. Het hoeft qua voorzieningen niet te dynamisch, rust wordt juist wel gewaardeerd. 


'Wonen op de Zuidas' is genomineerd voor de MCD-scriptieprijs 2017. De Master City Developer is een postacademische opleiding die verdieping en versnelling biedt in stedelijke ontwikkelingsprojecten. Jaarlijks wordt de MCD-scriptieprijs uitgereikt aan de cursist met het onderzoek dat het hoogste scoort op lef, originaliteit en praktische bruikbaarheid.
Lees hier de volledige tekst. 
Meest recent

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023

Fabriekshal van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. in Oisterwijk door Marlies Bouten (bron: Wikimedia Commons)

KVL-terrein Oisterwijk, van leerlooierij tot aantrekkelijk woonmilieu

Een bijzondere mix van monumentale fabrieksgebouwen en nieuwbouw: het is te vinden op het voormalige KVL-terrein in Oisterwijk. Het programma Stedelijke Transformatie ging op bezoek en noteerde de lessen van een sterke publieke regie.

Casus

4 december 2023

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023