platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Wonen op de Zuidas

Wonen op de Zuidas

Wonen in steden lijkt steeds populairder te worden. Jongeren trekken meer naar de stad, gezinnen blijven langer in de stad wonen en empty nesters lijken vaker terug te komen. De stad biedt huisvestingsmogelijkheden voor een diversiteit aan mensen met allerlei voorkeuren. In de literatuur wordt regelmatig geschreven over binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Dit onderzoek gaat in op een specifieke stedelijke situatie, namelijk die waarbij er sprake is van wonen in combinatie met een dominantie van kantoren en neemt daarbij de woonconsumenten als vertrekpunt. Hiervoor is de Zuidas in Amsterdam als casus gehanteerd.

De Zuidas ligt nabij Amsterdam centrum, is goed ontsloten via openbaar vervoer, ligt nabij Schiphol en heeft verbindingen met diverse recreatie- en winkelgebieden. Het staat buiten kijf dat de bewoners deze uitmuntende verbindingen van de Zuidas waarderen. Maar wie wil er wonen tussen die kantoorkolossen?

De onderzoeksvraag luidt: Welke woonconsumenten worden aangetrokken tot een gebied met een dominantie van kantoren zoals de Zuidas in Amsterdam? En wat zijn hun woonvoorkeuren?

De belangrijkste conclusies over welke woonconsumenten hier wonen of in de nabije toekomst komen te wonen zijn de volgende:

  • In tegenstelling tot de verwachtingen van velen blijkt dat alle huishoudtypen zijn te vinden op de Zuidas. Er is geen overheersend type.
  • Conform de verwachtingen hebben de bewoners relatief zeer hoge inkomens.
  • Maar een beperkt aantal bewoners werkt op de Zuidas. Dit is waarschijnlijk meer bij huurders dan bij kopers
  • Uit dit onderzoek is niet gebleken dat er op de Zuidas meer ‘internationals’ wonen dan in andere delen van Amsterdam.

De belangrijkste conclusies over woonvoorkeuren van bewoners op de Zuidas zijn de volgende:

  • De bewoners worden aangetrokken door de nieuwbouwkwaliteit van de woningen.
  • Goede buitenruimten zijn een belangrijke factor in de vestigingskeuze.
  • De bewoners zijn geïnteresseerd in architectuur en willen het liefst wonen in een herkenbaar woongebouw.
  • Het zakelijke en internationale imago van de Zuidas geeft identiteit aan het gebied, dit trekt aan en geeft het merendeel van de bewoners status.
  • De bewoners hebben behoefte aan meer levendigheid in de vorm van alledaagse voorzieningen. Het hoeft qua voorzieningen niet te dynamisch, rust wordt juist wel gewaardeerd. 


‘Wonen op de Zuidas’ is genomineerd voor de MCD-scriptieprijs 2017.  De Master City Developer is een postacademische opleiding die verdieping en versnelling biedt in stedelijke ontwikkelingsprojecten. Jaarlijks wordt de MCD-scriptieprijs uitgereikt aan de cursist met het onderzoek dat het hoogste scoort op lef, originaliteit en praktische bruikbaarheid.
Lees hier de volledige tekst.