2014.04.14_WoningbouwAllemaalNaarDeStad_180px

Woningbouw: Allemaal naar de stad?

14 april 2014

3 minuten

Nieuws Op 14 mei organiseert Building Business een seminar met topsprekers over woningbouw! Waar mogen, als de markt de komende jaren weer aantrekt, woningen gebouwd worden? Komen de rode lijntjes terug? Sommige provinciale en gemeentelijke beleidsmakers willen dat inderdaad. Zij kiezen voor verdichting – duurzame verstedelijking – en willen slechts bij uitzondering nieuwe locaties toestaan buiten bestaand stedelijk gebied. Dat zou grote consequenties hebben, want het brengt schrappen van een deel van de bestaande suburbane plannen met zich mee. Zij hebben het voor het zeggen sinds het Rijk veel RO-taken naar hen verplaatst heeft. Hun beleid sluit aan bij de trek naar de stad van de laatste vijfentwintig jaar. In 1990 woonde 25 procent van de bevolking in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, nu 34 procent. De groei zit hem vooral in de steden onder de G4.

De markt ziet echter ook een andere tendens: er blijft een grote vraag bestaan naar groenstedelijke, dorpse en landelijke milieus, ook in de Randstad. Veel mensen prefereren nu eenmaal een huis met een tuin boven een appartement. Ook deze vraag zal geaccommodeerd moeten worden.

Sluiten beide tendensen elkaar uit of kunnen ze naast elkaar bestaan? Kunnen ze ook naast elkaar een gebied versterken? Als dit zo is, bestaat het gevaar dat dit onvoldoende onderkend wordt, waardoor de overheid verkeerde beslissingen neemt en verkeerde investeringen doet. Waardoor sinds de crisis stilliggende bestaande, in ontwikkeling zijn of geplande bestemmingsplannen in meer ontspannen woonomgevingen deels niet meer doorgaan. Terwijl daar wel behoefte aan is als het consumentenvertrouwen terugkeert en de woningmarkt weer de weg naar boven vindt. De decentralisatie roept ook de vraag op wie de regie precies over wat heeft, en of een versnipperde regie een probleem is.

Woningmarkt

Wat wordt de woningvraag in de komende tien jaar, kwalitatief en kwantitatief? Wat is de invloed van de vergrijzing, van onder druk staande inkomens en pensioenen, van demografische en ruimtelijke ontwikkelingen? Hoe hangen die samen? Welke invloed hebben ze op de steden? Hebben laagopgeleide stedelingen nog perspectief of worden ze verdrongen? Gaan onze steden ooit weer leeglopen, zoals in de jaren zeventig? Wat is de relatie tussen massa en dichtheid enerzijds en kwaliteit van leven anderzijds? Hoe krijg je economisch sterke regio’s en welke zijn dat? Hoe ontwikkelt de mobiliteit zich? Zet afnemend autogebruik door jongeren door of is dit een randverschijnsel? Hoe flexibel moeten ruimtelijke ordeningsplannen zijn? Waar liggen de kansen? Hoe kan een zinvolle dialoog tussen overheden en markt ontstaan? Antwoorden op deze vragen worden tijdens het seminar gegeven. Enkele aanwezige wethouders zullen ook reageren.

Doelgroep

Overheden, ontwikkelaars, bouwers, corporaties, vastgoedbeleggers, financiers, architecten, adviseurs.

Locatie

Het seminar wordt gehouden in de Queen’s Foyer van het Beatrix Theater op het Jaarbeursplein in Utrecht. Het ligt pal naast het Centraal Station en is dus goed met het openbaar vervoer te bereiken.

Zie verder:


Cover: ‘2014.04.14_WoningbouwAllemaalNaarDeStad_180px’Meest recent

Stadspark, Antwerpen door Matyas Rehak (bron: shutterstock)

Groen en gezond in de stad, oftewel: inzetten op sociale duurzaamheid

Volgens ROm-columnist Agnes Franzen hebben veel gemeenten nog veel te doen om hun grondgebied te vergroenen. Zeker in gebieden waar gevochten wordt om de vierkante meters grond, zoals in Zuid-Holland.

Opinie

21 februari 2024

Moderne dakconstructie met steigers door Henk Vrieselaar (bron: shutterstock)

Woningbouwprojecten uit het slop met een ‘doorbouwfaciliteit’

Te veel gebiedsontwikkelingen komen niet van de grond omdat het niet lukt de financiering rond te krijgen. De minister van BZK wil leningen aan ontwikkelaars verstrekken om het benodigde voorkooppercentage van koopwoningen te halen.

Nieuws

20 februari 2024

Noorder Breedte School door Dutchmen Photography (bron: shutterstock)

Voorzieningen op de goede plek, met het goede programma - zo doen gemeenten dat

Voorzieningen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in bestaande en nieuwe gebieden. Gemeenten werken steeds vaker met referentienormen om dit goed aan te sturen. Platform31 zette de ervaringen en best practices op een rij.

Analyse

20 februari 2024