platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Woningbouw stagneert door tekorten in de bouw en angst voor nieuwe crisis

Woningbouw stagneert door tekorten in de bouw en angst voor nieuwe crisis

bouwplaats nieuwkoop nieuwbouw

ACTUEEL Door een tekort aan vakmensen, bouwgrond en bouwmaterialen stagneert de woningbouwproductie. De benodigde hoeveelheid van 75.000 nieuwe woningen per jaar wordt niet gehaald. Daarnaast zijn gemeenten en projectontwikkelaars bang voor een nieuwe crisis, wat de bouw van meer woningen verder afremt. Dat en meer blijkt uit een korte rondgang bij vakmedia over de huidige problematiek.

Volgens Bouwend Nederland is de werkvoorraad in de bouwketen gestegen naar 8,5 maand, maar neemt het tekort aan medewerkers in de hele keten toe. Volgens Fries Heinis, directeur van Bouwend Nederland, zijn er 50.000 bouwvakkers nodig om de doelstellingen te halen. Daarvan komen er alleen te weinig van school en haakt een deel tijdens de interne opleiding af. Herintredende bouwvakkers, die tijdens de crisis hun heil elders zochten, zijn er ook niet veel: het CBS berekende dat slechts 15 procent van hen terugkeerde.

Vertragende procedures
Een ander probleem is de angst voor een nieuwe crisis, waardoor projectontwikkelaars niet durven te investeren en gemeenten te weinig bouwgronden uitgeven. Dat wordt deels veroorzaakt door de veelheid aan regels die er na de crisis zijn gemaakt, observeert Désiree Uitzetter, directeur van gebiedsontwikkelaar BPD.

Bovendien, zo menen projectontwikkelaars, ontbreekt een duidelijke langetermijnvisie van het Rijk. Het doel om voor 2030 een miljoen nieuwe woningen te bouwen is er wel, maar dat geldt niet voor een duidelijk plan hoe deze gerealiseerd moeten worden. En Jan Fokkema, directeur van de vereniging van projectontwikkelaars, signaleert nog een ander obstakel: inspraak- en bezwaarprocedures met omwonenden vertragen bouwprojecten maanden en soms jaren.