bouwplaats nieuwkoop nieuwbouw

Woningbouw stagneert door tekorten in de bouw en angst voor nieuwe crisis

3 september 2018

2 minuten

Nieuws
ACTUEEL Door een tekort aan vakmensen, bouwgrond en bouwmaterialen stagneert de woningbouwproductie. De benodigde hoeveelheid van 75.000 nieuwe woningen per jaar wordt niet gehaald. Daarnaast zijn gemeenten en projectontwikkelaars bang voor een nieuwe crisis, wat de bouw van meer woningen verder afremt. Dat en meer blijkt uit een korte rondgang bij vakmedia over de huidige problematiek.

Volgens Bouwend Nederland is de werkvoorraad in de bouwketen gestegen naar 8,5 maand, maar neemt het tekort aan medewerkers in de hele keten toe. Volgens Fries Heinis, directeur van Bouwend Nederland, zijn er 50.000 bouwvakkers nodig om de doelstellingen te halen. Daarvan komen er alleen te weinig van school en haakt een deel tijdens de interne opleiding af. Herintredende bouwvakkers, die tijdens de crisis hun heil elders zochten, zijn er ook niet veel: het CBS berekende dat slechts 15 procent van hen terugkeerde.

Vertragende procedures
Een ander probleem is de angst voor een nieuwe crisis, waardoor projectontwikkelaars niet durven te investeren en gemeenten te weinig bouwgronden uitgeven. Dat wordt deels veroorzaakt door de veelheid aan regels die er na de crisis zijn gemaakt, observeert Désiree Uitzetter, directeur van gebiedsontwikkelaar BPD.

Bovendien, zo menen projectontwikkelaars, ontbreekt een duidelijke langetermijnvisie van het Rijk. Het doel om voor 2030 een miljoen nieuwe woningen te bouwen is er wel, maar dat geldt niet voor een duidelijk plan hoe deze gerealiseerd moeten worden. En Jan Fokkema, directeur van de vereniging van projectontwikkelaars, signaleert nog een ander obstakel: inspraak- en bezwaarprocedures met omwonenden vertragen bouwprojecten maanden en soms jaren.


Cover: ‘bouwplaats nieuwkoop nieuwbouw’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022