bouwplaats nieuwkoop nieuwbouw

Woningbouw stagneert door tekorten in de bouw en angst voor nieuwe crisis

3 september 2018

2 minuten

Nieuws ACTUEEL Door een tekort aan vakmensen, bouwgrond en bouwmaterialen stagneert de woningbouwproductie. De benodigde hoeveelheid van 75.000 nieuwe woningen per jaar wordt niet gehaald. Daarnaast zijn gemeenten en projectontwikkelaars bang voor een nieuwe crisis, wat de bouw van meer woningen verder afremt. Dat en meer blijkt uit een korte rondgang bij vakmedia over de huidige problematiek.

Volgens Bouwend Nederland is de werkvoorraad in de bouwketen gestegen naar 8,5 maand, maar neemt het tekort aan medewerkers in de hele keten toe. Volgens Fries Heinis, directeur van Bouwend Nederland, zijn er 50.000 bouwvakkers nodig om de doelstellingen te halen. Daarvan komen er alleen te weinig van school en haakt een deel tijdens de interne opleiding af. Herintredende bouwvakkers, die tijdens de crisis hun heil elders zochten, zijn er ook niet veel: het CBS berekende dat slechts 15 procent van hen terugkeerde.

Vertragende procedures
Een ander probleem is de angst voor een nieuwe crisis, waardoor projectontwikkelaars niet durven te investeren en gemeenten te weinig bouwgronden uitgeven. Dat wordt deels veroorzaakt door de veelheid aan regels die er na de crisis zijn gemaakt, observeert Désiree Uitzetter, directeur van gebiedsontwikkelaar BPD.

Bovendien, zo menen projectontwikkelaars, ontbreekt een duidelijke langetermijnvisie van het Rijk. Het doel om voor 2030 een miljoen nieuwe woningen te bouwen is er wel, maar dat geldt niet voor een duidelijk plan hoe deze gerealiseerd moeten worden. En Jan Fokkema, directeur van de vereniging van projectontwikkelaars, signaleert nog een ander obstakel: inspraak- en bezwaarprocedures met omwonenden vertragen bouwprojecten maanden en soms jaren.


Cover: ‘bouwplaats nieuwkoop nieuwbouw’Meest recent

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023

Fabriekshal van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. in Oisterwijk door Marlies Bouten (bron: Wikimedia Commons)

KVL-terrein Oisterwijk, van leerlooierij tot aantrekkelijk woonmilieu

Een bijzondere mix van monumentale fabrieksgebouwen en nieuwbouw: het is te vinden op het voormalige KVL-terrein in Oisterwijk. Het programma Stedelijke Transformatie ging op bezoek en noteerde de lessen van een sterke publieke regie.

Casus

4 december 2023

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023