Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

WONINGBOUW TEGEN DE STROOM IN?

6 januari 2012

1 minuut

Nieuws Vooral korte termijn afzetbaarheid, maar vergeten we de lange termijn niet?

Woningmarktregisseurs in een Spagaat

De woningmarkt zit op slot. De verkoop stagneert. Hoe lang dat duurt is zeer onzeker. Woningbouwplannen komen hierdoor moeilijk van de grond. De bouwsector is fors aan het inkrimpen, de dynamiek is uit de gemeenten. Hoe kun je in deze onduidelijke markt toch plannen tot ontwikkeling brengen, en dan ook nog de juiste plannen? Wat is momenteel belangrijker: alleen die woningen bouwen waar vandaag vraag naar is of een transformatie van de woningvoorraad met het oog op de toekomst?

Kortom: Hoe vinden we balans tussen korte en lange termijn?

Tegenstrijdige beelden

Bij veel planontwikkelingen staan marktbeelden tegenover elkaar, omdat verschillende partijen plannen vanuit eigen inzichten en belangen taxeren. Sommige beleidsmakers richten zich alleen maar op de lange termijn visies voor hun gebied. Anderen concentreren zich meer op de korte termijn afzetbaarheid. In de huidige markt komt de focus snel bij plannen te liggen die nu afzetbaar zijn.

Zie voor de volledige publicatie:


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024