Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Woningmarkt toont begin van broos herstel

18 november 2013

2 minuten

Nieuws
AMSTERDAM - De woningmarkt stabiliseert. De eerste tekenen daarvan zijn dat het aantal verkochte woningen niet langer daalt en de gemiddelde huizenprijs voor het eerst sinds 2010 stijgt. Dat schrijven economen van Rabobank in het vandaag gepubliceerde Kwartaalbericht Woningmarkt.

Daarnaast is het vertrouwen in de woningmarkt het afgelopen kwartaal verder toegenomen. Een aantal indicatoren wijst op een begin van herstel, maar dit herstel is nog wel broos. In het vierde kwartaal van 2013 zal het aantal verkochte woningen toenemen. De prijzen zullen pas daarna, in de loop van 2014, aantrekken.

`Onze eerdere verwachtingen komen uit. Een markt die ruim vijf jaar lang in een neerwaartse spiraal zit, kan niet binnen een kwartaal uit het dal klimmen. Factoren als betaalbaarheid, beleidsrust of beleidsonrust, vertrouwen en het woningaanbod reageren met een bepaalde vertraging op elkaar. Daardoor weerspiegelen prijzen en transactieaantallen pas na verloop van tijd de nieuwe vraag- en aanbodverhoudingen', aldus Hans Stegeman, hoofd Nationaal Onderzoek van Rabobank.

Toch staan sommige seinen volgens de onderzoeker al wel op groen. Stegeman: De betaalbaarheid is goed en er is voorlopig helderheid over het nieuwe beleid. Dit heeft onder meer geleid tot een toenemend vertrouwen, dat zich vanaf het vierde kwartaal zal vertalen in meer verkochte huizen. Als het aantal transacties blijft stijgen, ontstaat op termijn krapte op de markt en pas dan zal de gemiddelde woningprijs volgens Stegeman kunnen stabiliseren. Maar het is nog te vroeg om van een daadwerkelijk prijsherstel te spreken. Wij denken dat dit zich op zijn vroegst in de loop van 2014 zal voordoen.

Rabobank verwacht dat het aantal verkochte woningen over geheel 2013 uitkomt op 115.000, iets minder dan de 117.000 transacties van vorig jaar. Voor 2014 verwachten de Rabo-economen een toename van het aantal verkochte woningen. Stegeman: `Er is echter een grote groep die wil verhuizen, maar met een restschuld zit. Daardoor hebben deze doorstromers het de komende tijd nog moeilijk op de markt. Wij denken namelijk dat de prijs pas in de loop van 2014 stabiliseert. Dit kan er dus voor zorgen dat de toename van het aantal verkochte woningen beperkt blijft. Ook staat er nog relatief veel 'oud aanbod' met een lange verkooptijd, waarvan de kans dat het binnen afzienbare tijd wordt verkocht klein is. Overigens realiseren veel mensen zich niet dat een restschuld in veel gevallen meegefinancierd kan worden.'

Uit het Kwartaalbericht Woningmarkt blijkt voorts dat de regionale verschillen in transactieaantallen en prijsontwikkeling toenemen.Meest recent

Haan & Laan door Esther Dijkstra (estherdijkstra.com)

Westergouwe in Gouda: wat vinden Haan & Laan er eigenlijk van?

Haan en Laan recenseren gebiedsontwikkelingen in Nederland. In deze editie schrijven zij over hun bezoek aan Westergouwe in Gouda en geven hun oordeel over deze nieuwbouwwijk in de laagste polder van ons land.

Casus

16 augustus 2022

Bryant Park in New York door Leonid Andronov (Shutterstock)

De maakbaarheid van een prettige leefomgeving

Integraal gebiedsbeheer kan helpen om de leefomgeving in bestaande en nieuwe buurten en wijken te verbeteren. Maar wat is het precies? Het Urban Land Institute maakt een ronde langs de experts en zoekt uit wat de kansen en bedreigingen zijn.

Analyse

15 augustus 2022

“Binckhorst Den Haag in tranformatie” (CC BY-SA 2.0) by nandasluijsmans

Wat participatieve placemaking bijdraagt aan gebiedsontwikkeling

Volgens TU Delft-onderzoeker Geertje Slingerland is de betrokkenheid van bewoners cruciaal bij placemaking en ontwikkelde daarvoor een aantal principes. Zij presenteerde dit tijdens het laatste jaarcongres Stedelijke Transformatie.

Verslag

15 augustus 2022