Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Woningmarkt toont begin van broos herstel

18 november 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - De woningmarkt stabiliseert. De eerste tekenen daarvan zijn dat het aantal verkochte woningen niet langer daalt en de gemiddelde huizenprijs voor het eerst sinds 2010 stijgt. Dat schrijven economen van Rabobank in het vandaag gepubliceerde Kwartaalbericht Woningmarkt.

Daarnaast is het vertrouwen in de woningmarkt het afgelopen kwartaal verder toegenomen. Een aantal indicatoren wijst op een begin van herstel, maar dit herstel is nog wel broos. In het vierde kwartaal van 2013 zal het aantal verkochte woningen toenemen. De prijzen zullen pas daarna, in de loop van 2014, aantrekken.

`Onze eerdere verwachtingen komen uit. Een markt die ruim vijf jaar lang in een neerwaartse spiraal zit, kan niet binnen een kwartaal uit het dal klimmen. Factoren als betaalbaarheid, beleidsrust of beleidsonrust, vertrouwen en het woningaanbod reageren met een bepaalde vertraging op elkaar. Daardoor weerspiegelen prijzen en transactieaantallen pas na verloop van tijd de nieuwe vraag- en aanbodverhoudingen', aldus Hans Stegeman, hoofd Nationaal Onderzoek van Rabobank.

Toch staan sommige seinen volgens de onderzoeker al wel op groen. Stegeman: De betaalbaarheid is goed en er is voorlopig helderheid over het nieuwe beleid. Dit heeft onder meer geleid tot een toenemend vertrouwen, dat zich vanaf het vierde kwartaal zal vertalen in meer verkochte huizen. Als het aantal transacties blijft stijgen, ontstaat op termijn krapte op de markt en pas dan zal de gemiddelde woningprijs volgens Stegeman kunnen stabiliseren. Maar het is nog te vroeg om van een daadwerkelijk prijsherstel te spreken. Wij denken dat dit zich op zijn vroegst in de loop van 2014 zal voordoen.

Rabobank verwacht dat het aantal verkochte woningen over geheel 2013 uitkomt op 115.000, iets minder dan de 117.000 transacties van vorig jaar. Voor 2014 verwachten de Rabo-economen een toename van het aantal verkochte woningen. Stegeman: `Er is echter een grote groep die wil verhuizen, maar met een restschuld zit. Daardoor hebben deze doorstromers het de komende tijd nog moeilijk op de markt. Wij denken namelijk dat de prijs pas in de loop van 2014 stabiliseert. Dit kan er dus voor zorgen dat de toename van het aantal verkochte woningen beperkt blijft. Ook staat er nog relatief veel 'oud aanbod' met een lange verkooptijd, waarvan de kans dat het binnen afzienbare tijd wordt verkocht klein is. Overigens realiseren veel mensen zich niet dat een restschuld in veel gevallen meegefinancierd kan worden.'

Uit het Kwartaalbericht Woningmarkt blijkt voorts dat de regionale verschillen in transactieaantallen en prijsontwikkeling toenemen.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023