Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px

Woningmarkt toont begin van broos herstel

18 november 2013

2 minuten

Nieuws AMSTERDAM - De woningmarkt stabiliseert. De eerste tekenen daarvan zijn dat het aantal verkochte woningen niet langer daalt en de gemiddelde huizenprijs voor het eerst sinds 2010 stijgt. Dat schrijven economen van Rabobank in het vandaag gepubliceerde Kwartaalbericht Woningmarkt.

Daarnaast is het vertrouwen in de woningmarkt het afgelopen kwartaal verder toegenomen. Een aantal indicatoren wijst op een begin van herstel, maar dit herstel is nog wel broos. In het vierde kwartaal van 2013 zal het aantal verkochte woningen toenemen. De prijzen zullen pas daarna, in de loop van 2014, aantrekken.

`Onze eerdere verwachtingen komen uit. Een markt die ruim vijf jaar lang in een neerwaartse spiraal zit, kan niet binnen een kwartaal uit het dal klimmen. Factoren als betaalbaarheid, beleidsrust of beleidsonrust, vertrouwen en het woningaanbod reageren met een bepaalde vertraging op elkaar. Daardoor weerspiegelen prijzen en transactieaantallen pas na verloop van tijd de nieuwe vraag- en aanbodverhoudingen', aldus Hans Stegeman, hoofd Nationaal Onderzoek van Rabobank.

Toch staan sommige seinen volgens de onderzoeker al wel op groen. Stegeman: De betaalbaarheid is goed en er is voorlopig helderheid over het nieuwe beleid. Dit heeft onder meer geleid tot een toenemend vertrouwen, dat zich vanaf het vierde kwartaal zal vertalen in meer verkochte huizen. Als het aantal transacties blijft stijgen, ontstaat op termijn krapte op de markt en pas dan zal de gemiddelde woningprijs volgens Stegeman kunnen stabiliseren. Maar het is nog te vroeg om van een daadwerkelijk prijsherstel te spreken. Wij denken dat dit zich op zijn vroegst in de loop van 2014 zal voordoen.

Rabobank verwacht dat het aantal verkochte woningen over geheel 2013 uitkomt op 115.000, iets minder dan de 117.000 transacties van vorig jaar. Voor 2014 verwachten de Rabo-economen een toename van het aantal verkochte woningen. Stegeman: `Er is echter een grote groep die wil verhuizen, maar met een restschuld zit. Daardoor hebben deze doorstromers het de komende tijd nog moeilijk op de markt. Wij denken namelijk dat de prijs pas in de loop van 2014 stabiliseert. Dit kan er dus voor zorgen dat de toename van het aantal verkochte woningen beperkt blijft. Ook staat er nog relatief veel 'oud aanbod' met een lange verkooptijd, waarvan de kans dat het binnen afzienbare tijd wordt verkocht klein is. Overigens realiseren veel mensen zich niet dat een restschuld in veel gevallen meegefinancierd kan worden.'

Uit het Kwartaalbericht Woningmarkt blijkt voorts dat de regionale verschillen in transactieaantallen en prijsontwikkeling toenemen.


Cover: ‘Thumb_woningmarkt algemeen_0_1000px’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024