Elderburen, binnentuin door oostwest architecten (bron: elderburen.nl)

Wooncommunity in Arnhem brengt senioren en mensen met beperking samen

29 april 2022

6 minuten

Casus Een gebouw speciaal ontworpen door en voor huurders die actief aan de wooncommunity bijdragen, bedoeld om elkaar te ontmoeten en leren kennen. Dat is de kern van Elderburen in Arnhem. Hoe kwam dit nieuwe, inclusieve woonconcept van de grond? Hoe functioneert het? En welke ervaringen zijn relevant voor elders?

Elderburen ontstond door goed samenspel tussen ontwikkelaar, architect, corporatie, zorgaanbieder en gemeente. De initiatiefnemers Van Wijnen en Oostwest architecten hadden het ontwerp van het betaalbare woonconcept al uitgedacht en de grond aangekocht, toen woningcorporatie Portaal zich in 2020 als eigenaar aansloot. Portaal maakte de match tussen mensen met een beperking en senioren. Binnen een jaar was het gebouw verhuurd.

Zachte landing

We vragen strateeg Grietje Doevendans en kwartiermaker Ids Breeuwsma van Portaal over hoe zij dit nieuwe, inclusieve woonconcept van de grond kregen. “Het unieke van Elderburen is de wooncommunity”, trapt Breeuwsma af. “In het woongebouw wonen onze 55+-huurders samen met mensen met niet-aangeboren hersenletsel, die via zorgorganisatie Siza een volgende stap willen maken naar zelfstandig wonen."

"Beide huurdersgroepen wonen verspreid door het gebouw. De bewoners van de reguliere appartementen willen actief bijdragen aan de wooncommunity. Ze bieden daarmee ook een zachte landing aan de 19 huurders van Siza. Dit alles past precies in ons woonconcept, waar ontmoeting centraal staat. De woonvereniging, die in oprichting is, gaat de ontmoetingsruimte runnen.”

Kenmerken van Elderburen

  • Initiatief van: Portaal, Van Wijnen, oostwest architecten, Siza en gemeente Arnhem
  • 69 zelfstandige appartementen (2- en 3-kamer) voor 1- en 2-persoonshuishoudens (55+)
  • Oppervlakte: 57 m² (2-kamer) en 73 m² (3-kamer), balkon van 6 m² , huurprijs 633 euro per maand
  • Ontmoetingsruimte en een kantoorruimte
  • Gemeenschappelijke binnentuin
  • Motivatie om te wonen in een community en als huurder lid van woonvereniging
  • Duurzaam: gasloos, zonnepanelen

Het ontwerp van het woongebouw, gemaakt door een architect en de bouwer, leent zich goed voor een community. “Het begint met het aantal woningen, dat voor iedereen overzichtelijk is”, licht Breeuwsma toe. “Door de schaal van het gebouw met 69 appartementen kun je als bewoner iedereen kennen. Elderburen is gedeeltelijk drie en gedeeltelijk vier verdiepingen hoog. Het heeft een mooie binnentuin met veel groen eromheen. Er is gespeeld met balkons. Die zijn niet allemaal strak onder elkaar geplaatst maar zijdelings, en met voordeuren die niet allemaal aan dezelfde kant van de woningen zitten. Er zijn brede stoepen en brede galerijen en allerlei paadjes die je kunt lopen. Er is een centrale entree van de bovenverdiepingen. De kans is groot dat je daardoor elkaar daadwerkelijk tegenkomt.”

Woonwensen en doorstroom

Elderburen is het eerste woongebouw dat Portaal nieuw bouwt voor gemengd wonen met senioren. Na aankoop van de grond heeft zij een woonwensenonderzoek (bekijk hier de pdf - red.) gedaan onder haar huurders in Arnhem-Zuid. Van de 882 huurders hebben hier 272 huurders op gereageerd.

Doevendans: “We hebben hun gevraagd naar hun verhuiswensen en -motieven, bijvoorbeeld gezondheidsredenen of voorkeur voor gelijkvloers wonen. Ook vroegen we ze naar drempels om te verhuizen, de benodigde ondersteuning en naar hoe ze aankijken tegen wonen in een omgeving waar ze met buren gezamenlijk bijdragen aan sociale samenhang. De respondenten bleken verrassend geïnteresseerd in verhuizen naar een zo opgezet, nieuw woongebouw in de nabijheid. Dat toonde aan dat mensen graag in de wijk blijven. Ze kennen de wijk en hebben er hun sociale netwerk.”

Uiteindelijk komt 75 procent van de bewoners van Elderburen uit Arnhem-Zuid. “Bij de selectie van huurders hebben we ook gekeken naar iemands motivatie”, vervolgt Doevendans. “Het is natuurlijk geen regulier woongebouw, het gaat om gemengd wonen. We wilden dus ook weten wat iemand daaraan kan bijdragen. De gemeente gaf ons de ruimte om hiermee te experimenteren bij het toewijzen van de woningen.”

Een goede start

Een wooncommunity ontstaat niet vanzelf, zeker niet tijdens de coronapandemie. Breeuwsma “Wij, vanuit Portaal, Van Wijnen, Siza en alle andere betrokkenen, hebben een openingsfeest georganiseerd met én voor alle bewoners van het woongebouw. Tegelijkertijd is de communitycoach gestart. Zij interviewde alle bewoners over wat ze aan de community willen bijdragen. We zetten deze communitycoach in voor de huurders. De coach begeleidt hen bij de opstart en vorming van de woongemeenschap. Zij krijgt van ons bijvoorbeeld ook budget om zaken aan te schaffen en te doen wat nodig is, van koffie tot notariskosten voor het oprichten van de bewonersvereniging.”

Wij geven de aanleiding, structuur en mankracht waarmee een woongemeenschap kan ontstaan

“Inmiddels is er al de nodige reuring”, vertelt Breeuwsma. “De bewoners organiseren koffiemomenten en een kaartavond. Het idee voor een kerstborrel rondom de kerstboom in de binnentuin kon vanwege de lockdown helaas niet doorgaan. Wel is er een tuingroep. Ook onze beheerder leefomgeving is daarbij betrokken. Uiteindelijk bedruipt de woonvereniging zichzelf. Vanuit Portaal dragen we met onze kennis van elders ook voorbeelden van statuten en samenwerkingsovereenkomsten aan. Wij geven de aanleiding, structuur en mankracht waarmee een woongemeenschap kan ontstaan. We creëren een voedingsbodem. Dat vinden we echt belangrijk om te doen.”

Gemengd wonen

Huurders van zorgorganisatie Siza maken in dit woongebouw de stap naar beschermd zelfstandig leven. Zij mogen er zo lang als zij willen blijven wonen, net zoals de andere huurders. “De huurders van Siza zijn 75 procent alleenstaanden 25 procent en paren in de leeftijd van 25 tot 55 jaar”, vertelt Doevendans. “De meesten hebben niet-aangeboren hersenletsel. Siza werft de huurders zelf en kijkt of ze in het community-concept passen. Belangrijk is dat ze openstaan voor meedoen en contact. En of ze eventueel ook een actieve bijdrage willen leveren aan de vereniging. We hopen dat mensen hierdoor in hun kracht komen te staan en dat bewoners elkaar kunnen helpen, met of zonder beperking.

En dat werkt. Zo heeft een bewoner andere bewoners van Siza op sleeptouw genomen om wekelijks bij het Leger des Heils te gaan eten - vlakbij, aan de overkant. Doevendans: "Je kunt je afvragen of het hier gaat om zorg of om menselijke groei. Wij streven naar dat laatste.” Breeuwsma: “De mix van senioren met huurders van Siza is heel mooi. Eén van de huurders van Siza maakt deel uit van de tuingroep van Elderburen. Hij heeft vanuit zijn werk heel groene vingers en brengt ontzettend veel kennis mee. Nu Siza intern ervaringen deelt over Elderburen, blijkt dat er veel meer cliënten zijn die graag zo willen wonen.”

Lessen delen

“We zijn er het meest trots op dat we in korte tijd met onze partners een woonconcept hebben kunnen afstemmen, Siza daarbij hebben betrokken, en bewoners hebben kunnen werven”, deelt Breeuwsma. “Dat gezamenlijk vormgeven aan dit woonconcept is een grote kracht gebleken. De woningen zijn vervolgens in razend tempo opgeleverd. Met dit woongebouw en deze woonvorm voegen we écht iets toe voor deze doelgroepen. Het sluit ook goed aan op de kern van ons nieuwe ondernemingsplan: bijdragen aan goed samenleven.”

Portaal ziet senioren niet als een kwetsbare groep, maar als reguliere huurders

Doevendans: “Ik ben er heel trots op dat dit het eerste seniorenwoongebouw is met gemengd wonen. Daar hebben we onze nek voor uitgestoken. Portaal ziet senioren niet als een kwetsbare groep, maar als reguliere huurders. Elderburen is een totaalaanpak. Dit vraagt om een intensieve samenwerking met maatschappelijke partners: bij vastgoedontwikkeling, woningtoewijzing, community-aanpak en beheer. Daarvoor heb je een wederkerige relatie met de gemeente nodig."

"Voor ons is het daarom belangrijk dat gemeenten innovatieve woonvormen een plek toekennen in de woonvisie en dat ze ruimte bieden voor experimenten met woningtoewijzing. Ook zou je als gemeente kunnen overwegen financieel bij te dragen aan de communitycoach. De onderlinge hulp van bewoners leidt immers tot een lagere zorgvraag, zowel vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning als de Wet langdurige zorg. Wellicht is het mogelijk dat ook het zorgkantoor bijdraagt aan de kosten voor de communitybuilder. Nu financieren Portaal en Van Wijnen deze."

Al met al kijkt Portaal terug op een mooie samenwerking tussen alle partijen. "Het was niet Portaal aan de ene kant en de aannemer aan de andere kant, we deden het echt samen", concludeert Doevendans. "Vanaf het begin was er bij iedereen heel veel commitment. En dat we ook samen de ZorgsaamWonen Award 2021 Eenzaamheid en wonen hebben gewonnen, is een heel mooie kers op de taart op deze samenwerking.”


Dit artikel verscheen eerder op platform31.nl


Cover: ‘Elderburen, binnentuin’ door oostwest architecten (bron: elderburen.nl)


Lisan Jansen Lorkeers door Lisan Jansen Lorkeers (bron: LinkedIn)

Door Lisan Jansen Lorkeers

Projectleider en onderzoeker bij Platform31 en IVO

Annette Duivenvoorden

Door Annette Duivenvoorden

Projectleider Platform31


Meest recent

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024