2014.07.24_Ymere en Master City Developer sluiten overeenkomst_660px

Ymere en Master City Developer sluiten overeenkomst

24 juli 2014

2 minuten

Nieuws Woningcorporatie Ymere en Master City Developer opleiding (MCD) hebben een partnerschap gesloten waarin zij zich duurzaam verbinden. Ymere en MCD creëren met dit partnerschap meerwaarde voor beide partijen: Ymere voor haar projecten, MCD voor de vernieuwing van haar onderwijs.

Woningcorporatie Ymere en Master City Developer hebben een overeenkomst gesloten die beoogt onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren door academische en praktische kennis te koppelen. Viviane Regout (Directeur Investeren en Ontwikkelen bij Ymere) en Geurt van Randeraat (Directeur Master City Developer) ondertekenden het partnerschap.

MCD gaat deze verbinding graag aan met Ymere, omdat zij veel strategische kennis heeft van de praktijk van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en de ambitie om deze kennis verder uit te bouwen. Dit past binnen de ambitie van Master City Developer om een beperkt aantal partnerships met toonaangevende partijen uit de praktijk van stedelijke gebiedsontwikkeling aan te gaan. Deze partnerships stellen de Master City Developer in staat om te blijven bouwen aan de vernieuwing en ontwikkeling van haar onderwijs en het vakgebied.

Met het sluiten van deze overeenkomst zijn Ymere en MCD verzekerd van een duurzame kennisuitwisseling voor de komende drie jaar. Beide partijen verwachten een vruchtbaar partnerschap. Zij zien deze stap als mogelijkheid om hun leidende rol in kennisvorming over gebiedsontwikkeling verder te versterken.

Master City Developer opleiding, MSc

De MCD is een universitair (NVAO) geaccrediteerde opleiding stedelijke gebiedsontwikkeling. De opleiding is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft en de Gemeente Rotterdam. De didactiek is erop gericht om studenten te laten groeien in hun rol als leider van complexe stedelijke projecten. De MCD hecht veel waarde aan de mix tussen theorie en praktijk, met topdocenten uit binnen- en buitenland. Zowel wetenschappers als praktijkexperts leren studenten strategisch te sturen in de ontwikkeling van stedelijke gebieden, waarbij de Nederlandse praktijk in internationaal en historisch perspectief wordt geplaatst. MCD'ers ontwikkelen een eigen visie op het vak van gebiedsontwikkeling, en geven gezamenlijk vorm aan de toekomst van stedelijk Nederland.

Leergang 12 start op 3 september aanstaande. Klik hier om u aan te melden.

Neem voor meer informatie contact op met Eva Smeding: smeding@ese.eur.nl of bezoek de website: www.mastercitydeveloper.nl

Fotografie: Robert van Ginkel

Zie ook:


Cover: ‘2014.07.24_Ymere en Master City Developer sluiten overeenkomst_660px’Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024