Portret_Friso de Zeeuw_180px

Zin en onzin van stadslandbouw

2 september 2012

2 minuten

Opinie Je kunt er niet omheen: stadslandbouw. Twee invalshoeken ontmoeten elkaar: Benutting van braakliggende terreinen in de stad die door de crisis voorlopig onbebouwd blijven. En de gedachte dat de stadsbevolking is vervreemd van zijn voedselvoorziening. Dit thema heeft Carolyn Steel in haar boek De hongerige stad verwerkt.

Stadslandbouw-expert Jan Willen van der Schans vertelde mij dat Steel zich erover verbaast dat zij juist vanuit Nederland voortdurend uitnodigingen krijgt om haat verhaal te vertellen. Terwijl ons land, met zijn relatief kleine steden, waar landbouwgebieden nooit op grote afstand liggen, al voldoet aan haar favoriete verstedelijkingpatroon. Vervreemding van de stadsbevolking van de voedselvoorziening? Dat lijkt mij in ons land een vergezocht probleem. Het maatschappelijk debat rond de plofkip toont aan dat mensen zich wel degelijk bezighouden met de manier waarop hun eten tot stand komt.

De mooiste vorm van stadslandbouw zijn de volkstuinen in en bij de stad. Die kennen we al een eeuw. Een groot aantal volkstuintjes heeft in de loop van de afgelopen decennia het veld moeten ruimten voor infrastructuur en bebouwing. Volkstuinen zijn kennelijk niet hip genoeg. Een andere, traditionele en educatieve vorm van stadslandbouw zijn de schoolwerktuinen. Als scholier heb ik, in korte broek, wat af geploeterd op 'mijn' 6 m2, overigens zonder dat het één consumeerbare boon, aardappel of wortel heeft opgeleverd. Dat was in Rotterdam, de gemeente die zich nu profileert als eetbare stad, maar waar tegelijkertijd diezelfde schooltuinen onder grote bezuinigingsdruk staan.


Cover: ‘Portret_Friso de Zeeuw_180px’


Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023

Aerial top down view on PUUR21 new housing construction project part of urban development in Zutphen with Noorderhaven neighbourhood door Wirestock Creators (bron: Shutterstock)

Nieuwe EU-doelstelling ‘No Net Land Take’: stok achter de deur of schiet het zijn doel voorbij?

Nóg een ruimtelijke uitdaging erbij! De Europese Commissie heeft voor 2050 het doel ‘No Net Land Take’ gesteld, waarmee verstedelijking een halt wordt toegeroepen. De maatregel kan verregaande gevolgen hebben voor gebiedsontwikkelend Nederland.

Verslag

27 januari 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van het water – als bedreiging en kans

Het water in tal van vormen staat deze week centraal op Gebiedsontwikkeling.nu. Bedreigend in het rivierenlandschap, maar ook kansen biedend op zee en in de centra van steden. En symbool voor de sprong in het diepe die we mogen maken.

Nieuws

26 januari 2023